of 59179 LinkedIn

Wat waterschappen kunnen leren van de Rabobank

Eric van Iperenburg 7 reacties

Tot voor kort was de Rabobank uniek in Nederland, met haar zelfstandige kantoren. Dat gaf ze de mogelijkheid om heel dicht bij de klant te opereren en in te spelen op de lokale behoeften. Toen ICT een steeds grotere rol ging spelen in de dienstverlening werkte die aanpak niet meer. De uitdagingen waren te groot om per kantoor op te pakken. Daarom werd er een nieuwe structuur van samenwerking doorgevoerd. De zelfstandigheid van de lokale kantoren werd opgeheven en de bank zette vol in op centraal georganiseerde productontwikkeling en ICT-vernieuwing.

Ik zie een analogie naar de waterschappen. Waar andere overheidsorganisaties steeds vaker samenwerken in shared service centra, opereren de waterschappen nog erg zelfstandig en wordt er op vrijwillige basis samengewerkt. Dat kan ook, want ze bedruipen zichzelf en worden niet om financiële redenen gedwongen tot samenwerking. Komen ze geld te kort, dan verhogen ze de belasting met een paar procent. Er is, kortom, geen tucht van de markt (zie Rabobank) of centrale financiële sturing (zoals de Rijksoverheid die de financiering van gemeenten regelt).

 

Tegelijkertijd zien we dat klanten – burgers en bedrijven die graag droge voeten willen houden en drinkwater willen hebben van hoge kwaliteit – steeds verder van de waterschappen af komen te staan. De uitdagingen waar de waterschappen mee worstelen zijn bovendien niet langer lokaal, maar regionaal en vaak zelfs bovenregionaal. Natuurlijk werken de waterschappen daarom met elkaar samen op allerlei terreinen, maar niet op het gebied van de bedrijfsvoering. De omgevingswet dwingt waterschappen om grotendeels met vergelijkbare processen te werken. Je zou zeggen: werk dan ook samen op het gebied van procesondersteuning, ICT dus. Maar dat gebeurt niet. Eén van de redenen is dat ieder waterschap zijn bedrijfsvoering net wat anders heeft ingericht. De Unie van Waterschappen geeft wel advies op het gebied van procesinrichting, maar kan waterschappen niet verplichten om zaken te uniformeren.

 

Toch is uniformering en standaardisering van wezenlijk belang als de waterschappen ten volle de vruchten willen plukken die digitalisering hen biedt. Alleen dan kunnen ze schaalvoordelen behalen, beter en sneller profiteren van nieuwe ontwikkelingen - bijvoorbeeld op het gebied van Internet of Things - en kosten verlagen. Mijn inschatting is dat de waterschapsbesturen zelf ook wel zien dat ze zichzelf in de weg zitten als ze blijven vasthouden aan de huidige bestuursstructuren. Tegelijkertijd is er angst om de zelfstandigheid op te geven. Logisch, maar wel jammer. Want er zijn zoveel kansen als ze intensiever met elkaar gaan samenwerken.

 

De vraag is: wie durft er als eerste over zijn eigen schaduw heen te springen, voorbeeldgedrag te vertonen en stappen te zetten om tot samenwerking te komen? Wie durft de grote mate van zelfstandigheid ter discussie te stellen en het landelijk belang voorrang te geven? Wie durft toe te geven dat belastinggeld beter gebruikt kan worden?

 

Mijn oproep is daarom: onderken het onderliggende probleem, kijk naar de mogelijkheden die er liggen en ontwerp daar een structuur bij waarmee je in staat bent die uitdagingen effectief en efficiënt het hoofd te bieden. Leer van de Rabobank.

 

Eric van Iperenburg, Qhuba

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Steegh (voorzitter Water Natuurlijk) op
Tsja, daar gaan we weer. Schaalvergroting is goed, zelf oplossingen bedenken (en die vervolgens met collega's delen) is slecht. Waarom zou het een 'landelijk belang' zijn dat alle waterschappen hun bedrijfsvoering hetzelfde zouden maken? Gecentraliseerde ICT zonder draagvlak in de gebruikende organisaties is een garantie voor falen.
Door Henk op
Eric heeft meningen en doet alsof het feiten / waarheden zijn. En dat is nu net het probleem. Feit is dat de Rabobank een ondoorzichtige rommel structuur heeft en zeer klantvriendelijk opereert. Dat wat de Rabo bank doet en gedaan heeft is niet juist. Dankzij allerlei steunmaatregelen (ons geld) leven de banken nog en strooien Ze nu weer met bonussen naar eigen directieleden en management. Ook dat is een feit!

Laten we alsjeblieft juist niet leren van de Rabobank !

Door doeterniettoe (-) op
@Van Iperenburg:
U kunt het een mening noemen, maar iets als "overheidsgeld dat beter besteed kan worden" lijkt daar niet op. Iedereen kan van elkaar leren.
Ook banken, dat ze niet voor het geld moeten gaan maar voor het algemeen belang, zoals waterschappen dat doen, op een democratische manier.
Door Erik Verhofstad op
Op zich interessant. Gezien het feit dat we van 3500ish waterschappen naar 23 nu gegaan zijn, vraag ik me wel een beetje af of "angst om zelfstandigheid op te geven" wel het terechte argument is. Ook heb ik de indruk dat er door het waterschapshuis al veel gedaan wordt, juist op het gebied van samenwerking op ICT gebied. Daarom vind ik het moeilijk je mening te begrijpen. (Then again, ik sta best ver af van de Waterschaps-ict wereld)
Door Eric van Iperenburg op
@p. Het is mijn mening die ik met naam en toenaam vermeld. Mag op gereageerd worden. Zo werkt dat.
@Floor de Wit. Ik raad je aan om het stuk nog een keer goed te lezen. In jouw reactie lees ik alleen je algehele teleurstelling in de Rabobank. Ik ben iets genuanceerder over de Rabobank.
Door p op
Zucht, beetje feitenchecken is zeker niet nodig. is dit een advertorial.
-waterschappen doen niet aan drinkwater. Dat doen drinkwaterbedrijven (in publieke handen)
-En hoezo werkt centrale ICT zo goed. Vraag het eens aan de politie zou ik zeggen...

Over samenwerken (polderen) is heel mooi, maar het moet wel wat opleveren in het primaire proces!
Door Floor de Wit op
Wat een lulkoek. Die Eric van Iperenburg is helemmal van het padje af. Het enige wat je van de Rabobank kan leten, is hoe je je klanten belazerd en bedonderd. Want dat heeft deze bank gedaan. Tientallen jaren lang. Het is al begonnen onder Wijffels. Hoe haalt de auteur het in zijn hoofd de Rabobank als rolmodel te presenteren. De Rabobank heeft een miljardenclaim afgekocht met een schikking van 750 miljoen. Eigenlijk zou deze bank van de financiele markt verwijderd moeten worden. Maar ja "to big".