of 61441 LinkedIn

Provincies halen opgelucht adem

De provincie is het meest tevreden over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Het voortbestaan van het middenbestuur is gegarandeerd.

Eén jaar geleden leek de toekomst van de provincie uitermate somber. Het middenbestuur lag onder vuur. Het voortbestaan van de voor de burger minst zichtbare bestuurslaag uit het Huis van Thorbecke was onzeker. Hoe groot de angst was dat de provincies onder een nieuw kabinet het haasje zouden worden, bleek op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Zwolle.

 

‘Het kabinet erkent de belangrijke positie van de provincie’, was er de meest gehoorde frase. In de wandelgangen van het Zwolse Odeontheater spinden de provinciale bestuurders van tevredenheid. Het kersverse regeer akkoord is de legitimatie voor het voortbestaan van de provincie. Er is duidelijk omschreven welke kerntaken de provincie heeft. De dreiging van schaalvergroting naar landsdelen is geweken.

 

Vooral de christendemocratische kopstukken uit het oosten, onder wie de Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk, en de Brabantse commissaris Wim van de Donk toonden zich verheugd dat het nieuwe kabinet het bestaansrecht van de provincie heeft erkend. Dat de provincies in de Randstad wel moeten fuseren, wordt in de plattelandsprovincies voor kennisgeving aangenomen. Daarentegen wordt in de Randstad dat plan vooral beschouwd als wederdienst van CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen aan de eigen achterban in Brabant, Limburg en Overijssel.

 

Randstad

 

Voorzitter Jan Franssen, tevens commissaris van Zuid-Holland, begrijpt ook niet goed wat het kabinet precies wil met de Randstad. Samenvoegen van de Randstadprovincies en tegelijkertijd een ‘onbegrijpelijke figuur’ als een infrastructuurautoriteit in de Randstad invoeren leidt volgens Franssen niet tot de door het kabinet gewenste afname van bestuurlijke drukte. ‘Wie daar de logica van inziet mag het zeggen.’

 

In Zwolle rechtten de provincies weer de rug. Zelfbewust riep Franssen namens de provincies de gemeenten en de waterschappen op om samen op pad te gaan om tot goede afspraken te komen met het kabinet in de nog te sluiten bestuursakkoorden. De provincies willen wel meer doen dan de toegewezen kerntaken economie, ruimte en natuur.

 

De IPO-voorzitter betoogde dat ook verkeer en vervoer en de verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied hoort in de provinciale portefeuille. Het is maar dat de nieuwe minister dat vast weet. Van een mogelijk verwijt dat de provincies alles naar zich toe willen trekken, wilde Franssen niets meer weten. ‘Niks opgeblazen bestuur.’

 

Het nieuwe kabinet heeft aan de provincies een loyale partner maar wel een partij die zijn lesje uit de afgelopen kabinetsperiode heeft geleerd. De 800 miljoen euro die de provincies toen aan het Rijk moesten inleveren, wordt nog altijd beschouwd als ordinaire diefstal. Dat het nieuwe kabinet het eigen geld van de provincies voor jeugdzorg - alsof het rijksgeld is - wil verschuiven naar de gemeenten is evenmin goed gevallen.

 

Helderheid

 

Ook willen de provincies meer helderheid over de echte omvang van de bezuinigingen, bijvoorbeeld voor de ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van recreatiegebieden rond de grote steden. Dat daarover nog niet zoveel lawaai wordt gemaakt, komt ook omdat de provincies onderling een fors meningsverschil hebben over een nieuwe verdeling van het provinciefonds tussen arme en rijke provincies.

 

In het kader van eigen verantwoordelijkheid en meer decentralisatie van taken wordt dat klusje door de provincies teruggelegd op het bordje van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Piet-Hein Donner. Als voormalige minister van Sociale Zaken weet Donner wat hem te doen staat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.