of 62812 LinkedIn

Provincie wil bodemdaling sneller bestrijden

De provincie Zuid-Holland gaat de komende twee jaar de bodemdaling in het Groene Hart versneld aanpakken. De rijkoverheid heeft de provincie 22 miljoen euro gegeven voor het starten van projecten in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.

De provincie Zuid-Holland gaat de komende twee jaar de bodemdaling in het Groene Hart versneld aanpakken. De rijkoverheid heeft de provincie 22 miljoen euro gegeven voor het starten van projecten in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.

Veengrond

Het platteland in Zuid-Holland, en in het bijzonder het Groene Hart, kampt met inklinkende veengrond. Dat komt doordat het waterpeil in de natte en drassige grond voortdurend moet worden verlaagd om het geschikt te maken voor veeteelt. Maar het oxideren van het veen zorgt ook voor heel veel CO2-uitstoot.

 

Waterinfiltratie

Een van de projecten is een waterinfiltratieproject in Meijepolder, vlakbij de Nieuwkoopse Plassen. Dat die tegenstelling tussen waterpeil en functie moet oplossen. Het plan is bedacht door boeren en het waterschap, en moet CO2-uitstoot verlagen, de biodiversiteit en de waterkwaliteit verhogen en wateroverlast verminderen, zodat het land toch deels gebruikt kan worden. Dat gebeurt met de aanleg van drainage, die het veen in droge perioden nat houden en in natte periodes juist water afvoeren.

 

Pakket

Het geld voor Zuid-Holland is onderdeel van een pakket van 100 miljoen uit het Veenplan van minister Schouten (LNV) om bodemdaling tegen te gaan in de veengebieden in heel Nederland. De provincie wil de komende twee jaar ook andere investeringen doen, zoals de afwaardering van gronden, de aankoop van (boeren)bedrijven en kavelruil.

 

Vitaal

Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw) wil de provincie de landbouw vitaal houden, maar zijn de grenzen van het veenlandschap wel bereikt. ‘Naast bodemdaling, staat de biodiversiteit bijvoorbeeld onder druk. Maar ook het productiesysteem en de verdienmodellen van onze boeren. Dat vraagt om een verandering waaraan we samen met boeren en de hele keten daaromheen moeten werken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.