of 65101 LinkedIn

Provinciale Statenverkiezingen 2015

Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

De Provinciale Statenverkiezingen 2015 vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  Nieuws  Nieuws

  • Sandra Beckerman, de nummer 1 van de SP Groningen

   Groningen kleurt weer rood. SP-rood dit keer.

   Dat de PvdA in de door aardbevingen geteisterde provincie Groningen klappen zou krijgen, daar werd wel op gerekend. Toch valt het lijsttrekker en gedeputeerde William Moorlag zwaar dat hij het aantal zetels ziet halveren van 12 naar 6. Ook de VVD keldert: van 6 naar 4. Lachende derde is de SP, vanaf heden de grootste. ‘We gaan nu eindelijk besturen,’ glundert lijsttrekker Sandra Beckerman.

  • Het stemgedrag onder ambtenaren en bestuurders loopt provinciaal behoorlijk uiteen. Gemiddeld genomen stemt 2 procent van de ambtenaren vandaag op een provinciale partij; in Groningen doet 8 procent in Friesland 7 procent dat.

   Grote provinciale verschillen stemkeuze ambtenaren

   Gemiddeld genomen stemt 2 procent van de ambtenaren vandaag op een provinciale partij; in Groningen doet 8 procent in Friesland 7 procent dat. Het CDA heeft onder ambtenaren en bestuurders de grootste aanhang in Limburg en de kleinste in Groningen en Flevoland. Het stemgedrag loopt ook bij andere partijen behoorlijk uiteen.

  • Steeds minder ambtenaren stemmen op de PvdA. 19 procent van hen brengt vandaag, bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, zijn stem uit op de sociaal-democraten. Bij de Kamerverkiezingen in 2012 deed 29 procent van de ambtenaren dat. Bij de raadsverkiezingen was de PvdA-populariteit al gedaald naar 21 procent. Dat blijkt uit een online enquête van Binnenlands Bestuur onder ambtenaren en bestuurders.

   Ambtenaren keren zich af van PvdA

   De steun onder ambtenaren voor de PvdA kalft steeds verder af. Negentien procent brengt vandaag, bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, zijn stem uit op de sociaal-democraten. Bij de Kamerverkiezingen in 2012 deed nog bijna een op de drie ambtenaren (29 procent) dat. Bij de raadsverkiezingen was de PvdA-populariteit al gedaald naar 21 procent.

  • De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten, stelt André Krouwel.

   'Een dijk is wel degelijk politiek'

   De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten. ‘Anders dan bij gemeenten en in mindere mate bij provincies vind je bij de waterschappen geen politieke dieren’.

  • 'Ieder jaar maak ik deel uit van een stembureau. Al die jaren zie ik telkens de lange rijen met namen op de stemlijsten staan. Onbegrijpelijk welk nut dat heeft', vindt Henk de Haas. De Kiesraad denkt er echter anders over.

   ‘Lange rij namen op stemlijsten onbegrijpelijk’

   Wie na lang wikken en wegen eindelijk weet op welke partij hij gaat stemmen, staat in het stemhokje vaak voor de volgende uitdaging: de kandidaat kiezen. Soms staan er maar liefst vijftig namen op zo’n lijst. Onnodig, vindt stembureau-medewerker Henk de Haas.

  • Een meerderheid van de kiezers (61 procent) ziet gemeentelijke herindeling niet zitten. Alleen in Groningen is een nipte meerderheid (52 procent) voor opschaling. Dat blijkt uit de antwoorden van ruim 200.000 invullers van DeStemVan, de door Necker van Naem ontwikkelde 'concurrent' van de Stemwijzer.

   Meerderheid kiezers tegen herindeling gemeenten

   Een meerderheid van de kiezers (61 procent) ziet gemeentelijke herindeling niet zitten. Bijna vier op de tien kiezers vindt wel dat het aantal gemeenten in hun provincie moet verminderen. Per provincie zijn er verschillen, maar het percentage tegenstanders varieert van 59 tot 72 procent. Alleen in Groningen is een nipte meerderheid (52 procent) voor opschaling.

  • Door de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van woensdag niet huis-aan-huis te verspreiden, overtreedt de gemeente Kampen de Kieswet. Dat stelde de Kiesraad dinsdag.

   Gemeente Kampen overtreedt Kieswet

   Reageer

   Door de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van woensdag niet huis-aan-huis te verspreiden, overtreedt de gemeente Kampen de Kieswet. Dat stelde de Kiesraad dinsdag.

  • De gemeente Lochem heeft op het nippertje weten te voorkomen dat de verkiezingen voor de provincie en waterschappen werden gesaboteerd.

   Lochem voorkomt sabotage verkiezingen

   Reageer

   De gemeente Lochem heeft op het nippertje weten te voorkomen dat de verkiezingen voor de provincie en waterschappen werden gesaboteerd.

  • Als het aan de nummer 5, Tomas Kok, op de lijst van de Zuid-Hollandse PVV ligt, kappen we met windmolens, Russisch gas en islamitische olie. Door het bouwen van een kerncentrale zijn we niet langer afhankelijk van het buitenland.

   PS 2015: Kleinere provincies en kerncentrales

   Een van de grote winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen is de PVV in Zuid-Holland. Althans, volgens onderzoeker Maurice de Hond. Die voorspelt namelijk dat de partij er een zetel bij krijgt en dan op negen uitkomt. Het is dus zo goed als zeker dat nummer 5 op de lijst, student en raadslid Tomas Kok (23), een zetel op het provinciehuis in Den Haag gaat bezetten. Hij denkt de functie van Statenlid goed te kunnen combineren met zijn raadslidmaatschap in Leiden en zijn thuisstudie Informatica aan de Open Universiteit.

  • Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

   Provincies troeven gemeenten op alle financiële fronten af

   Provincies zijn de afgelopen jaren financieel veel beter doorgekomen dan gemeenten. Niet alleen het eigen vermogen van provincies explodeerde, ook wisten ze de inkomsten uit heffingen hoger op te schroeven dan gemeenten. Daarnaast werkte het rijk mee: het provinciefonds groeide sneller dan het gemeentefonds.

  • Liefst 66 procent van de Statenleden 'vreest dat de rijksoverheid de inkomsten van de provincie in de toekomst zal afromen'. In 2009 zijn diverse provincies rijk geworden dankzij de verkoop van hun aandelen in de energiebedrijven Essent en Nuon.

   Statenleden vrezen graai van Rijk uit kas

   Tweederde van de volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten is bang dat Den Haag een graai zal doen in de kas van de provincies. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Volkskrant, dat zaterdag werd gepubliceerd.

  • De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) gaat ook bij de komende verkiezingen voor één zetel in de Eerste Kamer. Maar woordvoerder Jabik van der Bij moet zelf ook toegeven dat dat een bescheiden inzet is.

   Provincialen willen groeien in senaat

   De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) gaat ook bij de komende verkiezingen voor één zetel in de Eerste Kamer. Maar woordvoerder Jabik van der Bij moet zelf ook toegeven dat dat een bescheiden inzet is. 'Ik denk dat de tijd rijp is voor de provinciale partijen.'

  • Dat is één van de opvallende uitkomsten uit een onderzoek door Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur naar de beleidsvoorkeuren van lokale en provinciale volksvertegenwoordigers. Vergeleken werd de positionering van raadsleden met die van hun eigen politieke partij in de provincies aan de hand van door onderzoekers van DeStemVan opgestelde stellingen.

   Windmolen splijt politieke partijen

   Onderzoek leert dat binnen politieke partijen niet altijd dezelfde standpunten worden ingenomen. Zo zit er licht tussen het lokale en provinciale partijbeleid ten aanzien van windmolens.

  • Kennis van het openbaar bestuur en gevoel voor politiek zijn belangrijke eigenschappen voor informateurs. Dat constateert Joan Smithuis, interim-manager en adviseur communicatie, op basis van onderzoek naar de formatie van tien gemeentebesturen in 2014.

   Informateurs moeten ui afpellen

   Informateurs moeten kennis hebben van het openbaar bestuur, gevoel hebben voor politiek en zorgen dat de partijen tot hun recht komen. Zijn belangrijkste taak is het afpellen van de ui: wie wil met wie, wat zijn de kernpunten en wat zijn no go areas.

  • Bernadette van den Berg, kandidaat voor de ChristenUnie in Drenthe

   PS2015: Drenten moeten Duits leren

   Het is de enige provincie waar een werkwoord van bestaat. Maar in Drenthe gebeurt er meer dan Drentenieren. Er moet ook gewoon geld verdiend worden, krimp ligt hier namelijk op de loer. Net als in de rest van Nederland neemt ook in deze provincie de werkgelegenheid af. Bernadette van den Berg, nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, vindt dat Drenten daarom gemakkelijker bij onze oosterburen aan de slag moeten kunnen.

  • Na de eerste debatten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen stijgen VVD en PvdA beide met twee zetels. PVV is nog altijd de grootste volgens de peiling met 26 zetels.

   10 dagen tot PS2015: VVD en PvdA stijgen

   18 reacties

   Flinke virtuele verschuivingen in het aantal zetels van de politieke partijen, anderhalve week voor de Provinciale Statenverkiezingen. De VVD stijgt vier zetels, de PvdA twee en 50Plus één

  • Stemmers die in het stemhokje een selfie, oftewel een stemfie, willen maken kunnen dit met een gerust hart doen. Het zou in strijd zijn met het stemgeheim zijn, maar de kiesraad verbiedt het niet.

   Provinciale stemfie toegestaan

   5 reacties

   Ook tijdens de komende provinciale en waterschapsverkiezingen mag er een stemfie worden gemaakt. De foto’s in het stemhokje blijven toegestaan, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • 'Misplaatste bangmakerij', valt op twitter te lezen. En 'blij dat er geen energiemaatschappijverkiezingen worden gehouden 'kiezen of bevriezen''.

   Kritiek op 'angstcampagnes' waterschapsverkiezingen

   10 reacties

   De waterschappen zaaien angst met hun campagnes als ‘Stemmen of Zwemmen’ voor de verkiezingen van 18 maart. Dat is de kritiek op een aantal campagnes van waterschappen die mensen naar de stembus willen trekken.

  • Michel Klein, lijsttrekker ChristenUnie/SGP Noord-Holland.

   'Noord-Holland moet af van electorale windmolenangst'

   Noord-Holland is in de greep van electorale windmolenangst, zegt lijsttrekker Michel Klein van de samenwerkende partijen ChristenUnie/SGP. Voor zijn partij zijn windmolens een onmisbare schakel in de omschakeling naar duurzame energie. ‘De weerstand lijkt groter dan hij werkelijk is.’

  • Bij de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen op 18 maart doen 25 gemeenten mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen.

   25 gemeenten tellen de stemmen centraal

   Vijfentwintig gemeenten experimenteren bij de gecombineerde Staten- en waterschapsverkiezingen op 18 maart met het tellen van de stemmen in twee rondes. Eerst in het stembureau en een dag op een openbare centrale plek.

  • Slechts 43 procent van de stemgerechtigden is van plan te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

   Weinig animo voor verkiezingen Provinciale Staten

   Reageer

   De animo voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart is nog allerminst groot. Hoewel inmiddels ruim driekwart (78 procent) van de kiezers weet dat deze verkiezingen binnenkort worden gehouden, zegt nog altijd slechts 43 procent van de kiezers 'zeker wel' te gaan stemmen. 

  • Kunst en cultuur moet gecombineerd worden met een Plan van de Arbeid om de regionale werkgelegenheid te stimuleren

   Het banenplan in Overijssel 'cultuur is niet eng'

   Cultuur was eng en kunst niet mooi. Asfalt en grote stallen, daar draaide het de afgelopen periode om in Overijssel. Het was de PvdA fractie – voor het eerst in haar bestaan in de oppositiebanken – een doorn in het oog. Dat moet na 18 maart anders.

  • De gemeente Zuidplas claimt de eerste gemeente te zijn met een drive-in stembureau. Dat ligt op een steenworp afstand van de N219.

   In Zuidplas komt een drive-in stembureau

   1 reactie

   Tijdens de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 18 maart kunnen inwoners van de gemeente Zuidplas (Zuid-Holland) gebruik maken van een drive-in stembureau. Met kiezerspas en legitimatie bij de hand mogen ze in de auto of op de motor of fiets het stembureau binnenrijden, meldde de gemeente dinsdag.

  • Karin Boelhouwer, GroenLinks provincie Utrecht

   Wel erfgoed, geen lege stallen in Utrecht

   Het staat in lang niet alle verkiezingsprogramma’s: zorgen voor het historisch erfgoed, toch een voorname provinciale taak. GroenLinks in Utrecht pakt het wel prominent op. Kan ook niet anders, met een gedeputeerde die onlangs de eerste erfgoedmonitor van Nederland presenteerde. Ook urgent de komende tijd: stallenleegstand.

  • Uit een enquête van onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van de NOS blijkt dat vooral mensen buiten de Randstad enigszins provinciale politici kennen.

   Vooral buiten de Randstad leeft de provincie

   1 reactie

   Hoe verder de provinciale politici verwijderd zijn van de Randstad, hoe meer bekendheid zij in hun eigen provincie genieten. De Friezen (32 procent), Groningers (31 procent), Zeeuwen (29 procent) en Limburgers (27 procent) kennen een of meer Provinciale Statenleden, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van de NOS.

  • De kans is gering dat de PVV na de Provinciale Statenverkiezingen in een of meerdere provincies een gedeputeerde kan leveren. Vrijwel geen enkele partij ziet het zitten om met de PVV een coalitie te vormen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem.

   PVV geweerd in nieuwe colleges GS

   De kans is klein dat de PVV na de Provinciale Statenverkiezingen in een of meerdere provincies een gedeputeerde kan leveren. Vrijwel geen enkele partij ziet het zitten om met de PVV een coalitie te vormen.

  • Marianne van der Sloot, CDA Noord-Brabant

   Strijden tegen eenzaamheid in gezelligste provincie

   Noord-Brabant, dat is toch die Bourgondische provincie van carnaval, gemeenschapszin en gezelligheid kent geen tijd? Klopt, maar tegelijkertijd is 1 op de 10 Brabanders eenzaam, zegt Marianne van der Sloot. En daar wil zij, als lijsttrekker van het CDA in Brabant, wat aan doen.

  • Geen enkele partij wil na 18 maart met de PVV een nieuw college van Gedeputeerde Staten vormen, zo blijkt uit onderzoek onder raadsleden. De PVV heeft het aan zichzelf te wijten dat zij in geen enkel college welkom is, stellen de hoogleraren Van Schendelen en Fennema.

   PVV zet zichzelf buiten spel

   Geen enkele partij staat te trappelen om na 18 maart met de PVV in zee te gaan. Logisch, stellen de hoogleraren Van Schendelen en Fennema. De partij heeft het aan zichzelf te wijten dat zij in geen enkel college welkom is. Het gaat hen echter een stap te ver om van een cordon sanitaire te spreken.

  • PvdA-raadsleden hebben weinig trek om de komende weken campagne te voeren. Dat blijkt uit onderzoek onder raadsleden dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem.

   PvdA’ers hebben weinig trek in campagne

   PvdA-raadsleden hebben niet zo veel zin om voor de Statenverkiezingen de boer op te gaan. In aanloop naar de verkiezingen op 18 maart gaan ze per week (gemiddeld) 3,7 uur campagnevoeren. Dat is ver onder de 4,4 uur die raadsleden gemiddeld aan de verkiezingscampagne besteden. SP-raadsleden spannen de kroon. Die zijn zo’n 7,4 uur per week op straat te vinden.

  • Jaap Lodders, VVD Flevoland

   'Vliegveld Lelystad betekent veel extra banen'

   De ontwikkeling van Lelystad Airport is een geweldige economische impuls voor de provincie, vindt VVD-lijsttrekker Jaap Lodders. ‘Maar ook voor de bereikbaarheid van Flevoland kan de komst van een vliegveld veel betekenen.’

  • De gemeente Drimmelen gaat tijdens de verkiezingen op 18 maart experimenteren met een varend stembureau in de Biesbosch. Een motorboot vaart door het natuurgebied en legt her en der aan zodat acht bewoners van de Biesbosch én toeristen kunnen stemmen.

   Drimmelen maakt stemmen op boot mogelijk

   Reageer

   De gemeente Drimmelen gaat tijdens de verkiezingen op 18 maart experimenteren met een varend stembureau in de Biesbosch. Een motorboot vaart door het natuurgebied en legt her en der aan zodat acht bewoners van de Biesbosch én toeristen kunnen stemmen. 

  • Fleur van der Schalk van D66 Gelderland

   PS 2015: Wat te doen met een paar duizend miljoen?

   Gelderland zit bovenop een schat van 4,4 miljard euro. De verkoop van Nuon-aandelen heeft de provincie multi-miljardair gemaakt en is hiermee de rijkste provincie van het land. Een luxe positie, maar tegelijkertijd ook een vraagstuk: wat te doen met zoveel duizend miljoen? D66 heeft wel ideeën.  D66’er Fleur van der Schalk, nummer 2 op de lijst, wil het onder meer graag investeren in duurzaamheid en innovatie. ‘

  • StemTinder toont foto’s van de aan de verkiezingen deelnemende politici en de gebruikers bepaalt vervolgens of hij een goed gevoel bij heeft.

   Politici op uiterlijk beoordeeld met StemTinder

   Zwevende kiezers die geen zin hebben in hoofdbrekens over allerhande provinciale problematieken kunnen de humoristisch bedoelde stemwijzer StemTinder invullen. Gebruikers baseren met de online app hun stem dan op het uiterlijk van deelnemende politici.

  • een oplossing vinden voor integriteitsschendingen is nog niet eenvoudig. ‘Er wordt door sommige partijen geroepen: wij zijn allemaal integer! Maar dat kan je nooit zeker weten.'

   Limburgse politici worden met de nek aangekeken

   ‘Politici in Limburg worden op straat met de nek aangekeken, we worden profiteurs of graaiers genoemd. het imago van de politiek heeft na alle integriteitskwesties een dieptepunt bereikt.’ SP Limburg-fractievoorzitter Daan Prevoo is vastbesloten: er moet een einde komen aan integriteitskwesties. 

  • Gratis openbaar vervoer voor ouderen en een extra post voor spoedeisende hulp. Daarmee wil 50Plus Zeeland de Staten in.

   PS 2015: Van een baksteen koop je geen buskaartje

   ‘Gratis vervoer voor ouderen. Dat is het uiteindelijke doel.’ Vervoer in Zeeland is een belangrijk thema tijdens de provinciale verkiezingen. En als het aan Willem Willemse, fractievoorzitter 50Plus ligt, mogen alle ouderen na de verkiezingen gratis reizen.

  • Erwin Lensink bij een eerder protest in Den Haag

   Waxinelichthoudergooier uitgesloten van verkiezingen

   4 reacties

   Erwin Lensink uit Winterswijk, ook bekend als de waxinelichthoudergooier, doet definitief niet mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen volgende maand. De Raad van State heeft maandag alle beroepen afgewezen die Lensink instelde tegen centrale stembureaus. Ook de wraking van de staatsraden is afgewezen.

  • Voor het eerst in de geschiedenis worden de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met die van Provinciale Staten gehouden. Het is aan de politieke partijen om aan de kiezers duidelijk te maken waar ze voor staan en vooral wat het verschil is met de andere partijen. Maar daar wringt de schoen. Het uitventen van verschillen zit niet in hun dna.

   Gepolder waterschappen maakt kiezen moeilijk

   Voor het eerst in de geschiedenis worden de verkiezingen voor de waterschappen gelijktijdig met die van Provinciale Staten gehouden. Er valt zeker wat te kiezen, maar het uitventen van verschillen zit niet in het dna van de deelnemende politieke partijen.

  • Jelle Hiemstra, lijsttrekker van Friese Koers

   Friese Koers wil Doutzen en Shakira

   Toerisme: dè remedie tegen krimp, vergrijzing en algehele economische malaise in de provincie Friesland. Althans, dat is de mening van Jelle Hiemstra, lijsttrekker van de provinciale partij Friese Koers. De jonge club zit al met een zetel in de Friese Staten. De Fries hoopt met een ambitieus, en af en toe zelfs spectaculair partijprogramma die ene stoel te behouden na de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart.

  • Lijsttrekker Bram Schmaal van Groninger Belang

   PS 2015: De Groningers staan op

   In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen neemt Binnenlands Bestuur het belangrijkste thema per provincie onder de loep. Bij welke politieke partij staat dit onderwerp hoog op het verkiezingsprogramma? Groningen trapt af met de omstreden gaswinning.

  • De riante positie van de provincies blijkt uit de Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen van Deloitte Insight. De analyse is gemaakt op basis van een database met jaarrekeningen (en begrotingen) van alle provincies, gemeenten en waterschappen van de afgelopen jaren.

   Provincies:16 miljard 'op de bank'

   Ondanks de crisis, is het eigen vermogen van de provincies de afgelopen jaren fors toegenomen. De reserve groeide van 5,2 miljard (eind 2008) tot maar liefst 16,6 miljard (eind 2013).

  • De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur bij PBLQ Peter Castenmiller steken de provincie een hart onder de riem.

   Geef provincies de ruimte

   De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur bij PBLQ Peter Castenmiller steken de provincie een hart onder de riem. Ze bundelden hun jarenlange ervaring bij provinciale rekenkamers tot het boek Ruimte voor provinciaal beleid.

  • Jos van Rey staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de Volkspartij Limburg, die op 18 maart meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen.

   Jos van Rey kandidaat PS-verkiezingen

   12 reacties

   De omstreden Roermondse politicus Jos van Rey staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de Volkspartij Limburg, die op 18 maart meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zei lijsttrekker Vincent Zwijnenberg dinsdagavond tegen nieuwssite 1Limburg.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 5 over de tijd die kandidaten besteden aan campagnevoeren.

   PvdA’ers hebben weinig trek in campagne

   PvdA-raadsleden hebben niet zo veel zin om voor de verkiezingen de boer op te gaan. In aanloop naar de Statenverkiezingen gaan ze per week (gemiddeld) 3,7 uur campagnevoeren, zo blijkt uit onderzoek onder raadsleden.

  • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 4 over de samenwerking van politieke partijen met de PVV.

   PVV zet zichzelf buitenspel

   Geen enkele partij staat te trappelen om na 18 maart met de PVV in zee te gaan. Logisch, stellen de hoogleraren Van Schendelen en Fennema. De partij heeft het aan zichzelf te wijten dat zij in geen enkel college welkom is.

  • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 3 over de waterschappen..

   Waterschappen polderen te veel

   Voor het eerst vallen de verkiezingen voor de waterschappen samen met die van Provinciale Staten. Er valt zeker wat te kiezen, maar het uitventen van verschillen zit niet in het dna van de deelnemende politieke partijen.

  • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 2 over het financiële vermogen van de provincies.

   16 miljard ‘op de bank’

   Verkiezingen voor Provinciale Staten mogen zich niet verheugen in een warme belangstelling. Toch kunnen de provincies indirect veel voor de kiezer betekenen. En anders dan bij de gemeenten: geld is het probleem niet.

  Opinie  Opinie

  Websites  Websites

  • Stemwijzer

   De provinciale verkiezingen komen eraan. Veel Nederlanders twijfelen over hun stem of zijn benieuwd naar wat partijen precies van plan zijn. Want aan welke partij geef je je stem? Om het kiezen makkelijker te maken zijn er verschillende stemhulpen beschikbaar, ieder met een eigen methode. De bekendste zijn StemWijzer, DeStemVan en Kieskompas.

    

   Via ProvincialeStaten.nl kom je erachter welke stemhulp beschikbaar is voor jouw provincie én vind je een overzicht van de politieke partijen waar je op kunt stemmen.

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met Anne Thielen,
     oud-wethouder Venray
- Wethoudersondezoek 2021

- Bedrieglijke digitale rust

- Essay: regionale aanpak crisis een droom
- Geertje Bos over Bredase aanpak
      weerbare stad

- Europese jongeren naar de stembus

- Gemeenten helpen gedupeerden
      toeslagenaffaire

- Gesprek met Kristel Lammers,
      directeur NP RES

- Mega-verhuizing in de jeugdzorg

- Gemeenten breiden aantal
      milieuzones uit

   

Lees Binnenlands Bestuur hier online