of 59250 LinkedIn

Afschaffing Precario: 10 jaar wachten op een wetsvoorstel

Renée Bergkamp 3 reacties

Zo'n 35 gemeenten heffen precariobelasting op drinkwaterleidingen die zich in hun grondgebied bevinden. Tien jaar geleden waren dat er nog 13. Het groeiende aantal precario-heffende gemeenten houdt gelijke tred met hun zoektocht naar inkomstenbronnen. Dit jaar 'vieren' we het tienjarig jubileum van de door de Tweede Kamer gewenste, maar tot nu toe gestrande initiatieven tot afschaffing. De totale precariolasten, inclusief die op energiekabels en -leidingen, bedragen inmiddels 133 miljoen euro.

Hoe lang zijn uw leidingen? Dat is een vraag die veel drinkwaterbedrijven tegenwoordig krijgen van gemeenten die zich rijk rekenen over de rug van de drinkwaterconsument. Tegenover precariobelasting hoeft immers geen evenredige prestatie te staan en de inkomsten vloeien in de algemene middelen en kunnen voor elk doel worden gebruikt. Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, maakt zich al jaren sterk voor de afschaffing van de mogelijkheid precario te heffen op drinkwaterleidingen.

Drinkwaterlevering is een voorziening van algemeen belang en de leidingen die dat drinkwater bij de mensen thuis brengen zijn eveneens van algemeen belang. De prijs van drinkwater mag volgens de Drinkwaterwet niet meer dan kostendekkend zijn, van de overheid mag verwacht worden dat die niet via de drinkwaterconsument extra inkomsten genereert. Op de prijs van drinkwater behoort zo min mogelijk belasting te drukken. Dat is decennialang communis opinio geweest, zodat sinds de invoering in 1929 van de mogelijkheid om precario te heffen, deze niet werd toegepast op drinkwaterleidingen.
 

Pas in het begin van het nieuwe millennium, toen de financiële nood van gemeenten groter werd, begonnen de eerste precarioheffingen op drinkwaterleidingen zich af te tekenen. Tweede Kamerlid De Pater-van der Meer van het CDA reageerde daarop door een, met algemene stemmen aangenomen, motie in te dienen met het verzoek aan de regering zo spoedig mogelijk wettelijke maatregelen te treffen die het heffen van precario op ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven onmogelijk maakt. Zij constateerde dat deze heffing immers kan leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de burger.

Daarna zijn nog drie moties ingediend, in 2005 door Van Beek (VVD) en Knops (CDA), in 2008 door Koppejan (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) en in 2010 door Van der Burg (VVD), met dezelfde strekking, zonder dat daaraan gevolg is gegeven. Weliswaar heeft de minister van BZK tot tweemaal toe een ontwerp wetsvoorstel aan de Raad van State voorgelegd maar de kritische kanttekeningen van de Raad zijn tot nu toe geen aanleiding voor de minister geweest om die ter harte te nemen en een nieuw en beter onderbouwd wetsvoorstel aan te bieden.
 

Hoe nu verder? Vewin heeft begrip voor de situatie van gemeenten: zij krijgen steeds nieuwe taken zonder dat daar voldoende financiële middelen mee gepaard gaan. De oplossing ligt echter niet in een toename van de precariobelasting op drinkwater, zowel in de belastingtarieven als het aantal gemeenten dat heft.. Omdat tegenover deze belasting geen evenredige tegenprestatie hoeft te staan, is de hoogte van het tarief overgeleverd aan de willekeur van de gemeente - lees: hoeveel geld heeft deze nodig om de begroting sluitend te maken.
 

Een kant en klare oplossing kan Vewin voor dit probleem ook niet geven, maar één ding is zeker: belasting heffen op de primaire levensbehoefte van mensen is niet de juiste weg. Vier Kamermoties in de afgelopen tien jaar zijn niet voldoende geweest om de minister van BZK tot afdoende actie te bewegen ondanks diens toezeggingen daartoe. Het is hoog tijd dat de minister nu tot daden overgaat en de precariobelasting op drinkwaterleidingen afgeschaft wordt. Wij zouden het nu logisch vinden dat de Tweede kamer zelf met een initiatiefwetsvoorstel gaat komen.
 

Renée Bergkamp, directeur Vewin

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz op
Dat mevrouw Bergkamp hier voor eigen parochie preekt, is, vanuit haar positie, nog wel te verklaren. MInder begrijpelijk is haar standpunt dat belastingheffing op primaire levensbehoeften niet de juiste weg is. Voor zover mij bekend is voedsel ook een primaire levensbehoefte. Toch betaal ik daar BTW over. Huisvesting lijkt me ook zo'n primaire levensbehoefte. Toch ontvang ik jaarlijks een aanslag OZB. En de opmerking dat de hoogte van de precariobelasting wordt bepaald door de vraag hoeveel geld gemeenten nodig hebben om de begroting sluitend te maken, is simpelweg bezijden de waarheid. Precariobelastingen worden helemaal niet als middel gezien om de begroting sluitend te maken. Daarvoor wordt veeleer de OZB (inderdaad die belasting op het hebben van een dak boven je hoofd) ingezet.
Door p op
Wat altijd wel vreemd is, dat gemeenten, als aandeelhouder ook een grote greep doen in de pot van de drinkwaterbedrijven- over de rug van die zelfde burgers.
Door Rommel op
Ha, jobhopper Renee Bergkamp zit nu bij de VEWIN. Type 12 ambachten, 13 ongelukken. Hier vindt zij vast haar Water-loo.