of 59130 LinkedIn

Provinciebestuur kijkt weg bij problematiek pluimveesector

Pieter Plug 2 reacties

Van een Provincie bestuur verwacht ik een open en constructieve houding op het moment dat een belangrijke economische sector binnen je provincie te maken heeft met een crisis. Dan moet je je niet verschuilen achter kreten zoals 'daar gaan we niet over' of 'het is niet onze verantwoordelijkheid'.  Nee dan neem je een pro actieve houding aan en ga je in gesprek met vertegenwoordigers binnen de sector en de organisaties op welke wijze je als Provinciebestuur de sector daar waar mogelijk kan ondersteunen.

Dat hoeft wat mij betreft niet altijd door direct de portemonnee open te trekken. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door als provincie besturen gezamenlijk te lobbyen bij het ministerie om zo de schade voor de sector en de export zo veel als mogelijk te beperken. De exacte gevolgen van de besmetting van eieren met Fipronil is nog niet te overzien maar heeft nu al enorme gevolgen voor de pluimveesector en het einde is nog niet in zicht. De gevolgen voor de individuele bedrijven is zeer groot en heeft desastreuse gevolgen voor de (export) sector.  Gelderland is een belangrijke provincie als het gaat om de pluimveesector. Veel gezinnen zijn er financieel afhankelijk van.

 

De Gelderse ChristenUnie stelde afgelopen donderdag schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten nadat bleek dat het ministerie nog geen bereidheid toonde om een noodfonds in te stellen ten behoeve van pluimveebedrijven welke door deze crisis direct in de financiële problemen komen. Vandaar dat we willen dat het Gelders provinciebestuur nu actief reageert door samen met andere provincies een lobby te organiseren richting het ministerie om de pluimveesector moreel en financieel te ondersteunen. En desnoods een Gelders noodfonds in te zetten voor noodlijdende Gelderse pluimveebedrijven om hen financieel de komende maanden door de crisis heen te helpen. Uit berichtgeving van omroep Gelderland afgelopen vrijdag begreep ik dat Gedeputeerde Jan Markink hier niet voor voelde. Dat is een wegkijk methode die echt niet kan. Het doet me teveel denken aan het moment dat de fruit sector in de problemen kwam door de Russische boycot. Wat duurde het toen lang tot ondersteuning vanuit het Gelders provinciebestuur op gang kwam. 

 

Het college, dat zegt te willen werken aan onderlinge verbinding en vitale leefomgeving voor alle Gelderlanders, moet dat nu laten zien door actief te anticiperen op de ontwikkelingen. Passief toekijken is geen optie. Als Provincie vinden we het belangrijk dat we de topsectoren ondersteunen. De agrarische sector kan gezien worden als de belangrijkste sector in Gelderland als het gaat om de economische ontwikkelingen, werkgelegenheid en behoud van het open en groene landschap van Gelderland. Dan sta je als provincie paraat als het goed gaat met de sector maar ben je ook bereid te ondersteunen en daar waar nodig te faciliteren als er een crisis ontstaat.

Pieter Plug is lid van Provinciale Staten van Gelderland en fractievoorzitter namens de ChristenUnie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Beste meneer Harpe

een gloedvolle, maar daarom niet minder onjuiste en onterechte reactie. Laat ik er alleen even de biologische landbouw uitpikken.

Juist ook biologische pluimveehouders zijn getroffen door de fipronil affaire, helaas. Dat komt omdat etherische olien (geurstoffen van bijv knoflook, oregano etc) in het product zaten om bloedluis te bestrijden (incl het illegale firponil). En juist deze natuurlijke stoffen zijn populair in biologische landbouw. Wijs niet enkel met de vinger naar grootschalige, niet biologische landbouw.

Misschien ook vergeten dat bijv in 2011 de EHC bacterie in biologische tauge vele besmettingen opleverde en in Duitsland 30 sterfgevallen?

Nuance aanbrengen past.
Door Leen Harpe (oud (staten)lid GroenLinks) op
Biologisch: het ei van Columbus
Pieter Plug, lid Provinciale Staten voor de ChristenUnie zoekt het in financiële compensatie voor de opgefokte pluimveesector. Deze laatste is wederom opgeschrikt door misstanden in de vee-industrie, met nog vers in het geheugen de brand bij 'varkensbaron' Knorhof met 24.000 verbrande varkens!. Dieren worden fabrieksmatig geproduceerd en opgefokt. Deze keer is de pluimveesector aan de beurt. Nederland is nog steeds het Shangri la voor de vee-industrie. Een korte verkenning op google levert de volgende cijfers voor op. Ons land telde in 2014 105 mln kippen; op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen en 12,6 miljoen varkens. Verhouding mens dier: 1 : 7. En het wordt alleen maar meer, terwijl het aantal bedrijven afneemt. Om het daar maar even bij te laten.
Saillant detail is dat pak weg de helft van de productie wordt geëxporteerd naar het buitenland. De mest blijft heerlijk bij ons. Wie wil er nu geen zaken doen met bedrijven uit zo’n mestverslaafd land?!
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wist al langer dat er geknoeid werd met fipronil, maar hield nog even zijn mond. Geluk bij een ongeluk, de Europese Commissie heeft fipronil toegelaten voor een periode van tien jaar eindigend op 30 september 2017. Een mooie datum om alsnog fors in te grijpen en het middel te verbieden. Dat scheelt ook in de bijensterfte!
De biologische land- en tuinbouw daarentegen blijkt, hoe je het ook wendt of keert, een van de modernste vormen van land- en tuinbouw. Steeds meer worden kennis en werkwijzen -of het nu gaat om fokkerijdoelen bij rundvee, dierwelzijnvraagstukken of bodemvruchtbaarheidsproblematiek- uit de biologische land- en tuinbouw geïntegreerd in de gangbare sector. Een prima gelegenheid om het onvolprezen provinciale Omgevingsplan hier op aan te passen.
Het vigerende Omgevingsplan in Zeeland geeft gemeentebesturen veel te veel ruimte. Dit heeft o.a. tot gevolg dat gemeenten met een sterk agrarische inslag (en dat zijn er nog al wat) de regels ruim uitleggen. Het Omgevingsplan bevat, naast een overdaad aan vee-industrie, meer overbodige en uit de tijd geraakte ballast. Er is bij voorbeeld nog steeds ruimte voor een tweede kerncentrale, een nieuwe containerterminal in de Westerschelde, sluip-door-kruip-door mogelijkheden voor nieuwe strandbebouwing, het nog steeds toestaan van nieuwvestiging intensieve veehouderij onder de noemer van uitbreiding.
Op 3 juli 2015 werd de Kadernota Herziening Omgevingsplan vastgesteld. Alleen de SP stemde tegen. Bij de vaststelling van het herziene Omgevingsplan op 11 maart 2016 stemden alleen de SP en de Partij voor Zeeland tegen. Conclusie in deze moet zijn, dat de SP de enige partij is die het Omgevingsplan serieus neemt en ‘de rest’ het wel goed vindt.
Provinciale Staten van alle provincies zouden, naast aanpassing van het Omgevingsplan, bij het kabinet in spé (whatever) -als het niet anders kan- aan moeten dringen op een desnoods koude sanering van de vee-industrie. Nú de zaak financieel weer overeind helpen, zoals de ChristenUnie Gelderland voorstelt, betekent een stap terug, met alle risico’s van dien. Laat ons niet naar kippenbaas Hennie de Haan luisteren, zij praat zoals oud-kamervoorzitter Weisglas het eens uitdrukte “uit het achterhoofd” en puur voor eigen belang. Na varkenspest, BSE, q-koorts en uitstoot fijn stof pluimveebedrijven is het zonneklaar dat de dierenmassa slechts leidt tot ellende.
Wat zou het mooi zijn wanneer iedere Zeeuw zijn ei aanstonds warm onder de kip vandaan krijgt. Goed voor het milieu en de Zeeuwse agrarische werkgelegenheid. Of zoals een biologisch dynamisch bedrijf in Zeeland het verwoordt: “de schatkamer van Zeeland”.
Leen Harpe.
oud (staten)lid GroenLinks Zeeland.