VNG Realisatie

Samen werken aan een sterke uitvoering.

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen willen optrekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden (de gemeenten) aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. Daarbij is onze doelstelling dat gemeenten meerwaarde zien in de producten en diensten die wij ontwikkelen; in aard en kwaliteit.