Thorbecke 2030

Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie.

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

De verslagen en beelden van de bijeenkomsten vindt u op deze kennispartnerpagina. Ook vindt u hier de verslagen van de Estafette 208, over de vernieuwing van het openaarbaar bestuur. 

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Het biedt de kennis, tools en het netwerk om gemeenten te begeleiden in hun ambities. Het programma is gestart in november 2018 en loopt tot en met 2021. Zie ook: lokale-democratie.nl.

 

 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Thorbecke 2030

  Toekomst­agenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

  21 december 2020
  Thorbecke 2030
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

  Wat zijn de (extra) terreinen waarop de gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen?

  08 december 2020
  Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Bestuurskracht in de regio

  In deze vierde bijeenkomst in de serie Thorbecke 2030, wordt er gepraat over de bestuurskracht in de regio.

  02 december 2020
  Bestuurskracht in de regio
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  ‘Alles is participatie, maar participatie is ook niet alles’

  Na een corona-stop van ruim een half jaar wordt op 5 november de serie bijeenkomsten ‘Thorbecke 2030 – toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie – corona-proof voortgezet in Sneek.

  10 november 2020
  ‘Alles is participatie, maar participatie is ook niet alles’
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  In Almere begint de victorie!

  In de tweede bijeenkomst van de serie Thorbecke 2030 in Almere riep emeritus hoogleraar Jan Douwe Elzinga lokale bestuurders uit het hele land op tot revolutie. Om de toekomst van de raad te redden, moeten gemeenten hun autonomie terugeisen.

  12 maart 2020
  In Almere begint de victorie!
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Besturen in tijden van onbehagen

  'Democratie is conflict' Overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt om een krachtig bestuur. Maar hoe sterk zijn de lokale besturen in Nederland? Met de estafette 'Thorbecke 2030' verkent het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie samen met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum in een serie van vijf bijeenkomsten de staat van het decentraal bestuur in Nederland. In de eerste aflevering: besturen in tijden van onbehagen.

  24 januari 2020
  Besturen in tijden van onbehagen
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur

  Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, mensen willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in velerlei vormen van innovatieve burgerinitiatieven. Vier maanden lang – van september tot en met december 2018 –zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland getrokken met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur, op zoek naar inspirerende voorbeelden van moderne burgerparticipatie.

  04 februari 2019
  Nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Onze omgevingswet

  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden), de energietransitie (Amersfoort) en veiligheid en leefbaarheid (Rotterdam). Dit maal strijkt de estafette op donderdag 13 december 2018 neer in Haarlem (omgevingswet).

  28 december 2018
  Onze omgevingswet
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Kompas 2019 - Estafette Vernieuwing lokaal bestuur

  Kompas 2019 - Estafette Vernieuwing lokaal bestuur. De burger centraal

  18 december 2018
  Kompas 2019 - Estafette Vernieuwing lokaal bestuur
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden) en de energietransitie (Amersfoort)

  04 december 2018
  Veiligheid en leefbaarheid als coproductie
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Onze Omgevingswet

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Onze Omgevingswet. De Omgevingswet heeft geen vast protocol over de rol van de burger. Het wordt juist aan iedere gemeente zelf overgelaten om daar samen met de burger vorm aan te geven.

  29 november 2018
  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Onze Omgevingswet
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Energie in eigen hand

  Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Amersfoort Van september tot en met december trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. De eerste bijeenkomst was in Leeuwarden, op 28 september, waar centraal stond hoe de rol van de burger in het sociaal domein vorm krijgt. De tweede bijeenkomst was op 1 november in Amersfoort. Onderwerp: energietransitie.

  15 november 2018
  Energie in eigen hand
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

  22 oktober 2018
  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Veiligheid en leefbaarheid als coproductie
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Open deuren in het sociaal domein

  Open deuren. Dat zou een mooie conclusie kunnen zijn aan het eind van de eerste bijeenkomst van de estafette vernieuwing lokaal bestuur. Veel van de conclusies die door de gespreksleiders werden getrokken leken in eerste instantie voor de hand liggend. Maar niet zo voor de hand liggend dat ze ook daadwerkelijk al overal worden toegepast.

  28 september 2018
  Open deuren in het sociaal domein
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  ‘Participatie is eigenlijk een beetje een vies woord’

  Hoe betrek je als lokale overheid de burger bij de vorming en de uitvoering van beleid in het sociaal domein? En hoe sluit je als overheid aan bij de initiatieven van burgers? Deze vragen staan centraal bij de reeks estafettebijeenkomsten georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprekscentrum (NGC).

  28 september 2018
  ‘Participatie is eigenlijk een beetje een vies woord’
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Acht keer de burger centraal in het sociaal domein

  Een verslag van de eerste bijeenkomst van de Estafette vernieuwing lokaal bestuur op 19 september 2018 in Leeuwarden.

  28 september 2018
  Acht keer de burger centraal in het sociaal domein
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

  Draagvlak voor de energietransitie.

  17 september 2018
  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur
 • bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Samenwerken in het sociaal domein

  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Draagvlak voor de energietransitie

  07 augustus 2018
  Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Samenwerken in het sociaal domein
Thorbecke 2030
 • Binnenlands Bestuur, Weesperplein 4
 • 1018XA Amsterdam