Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het gebied van duurzame, internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken.

Als provincie, gemeente of waterschap wil je je ideeën tot een succes maken en uitbouwen. Het verschil maken in je stad of regio en de wereld een stukje beter maken. Dit kan door goed ondernemerschap en maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. En door te snappen wat er moet, wat er mag en wat er kan. RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het gebied van duurzame, internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken.

Onze mensen snappen als geen ander wat er nodig is om visies te realiseren. Wij bieden voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of een goed gesprek. Zo vinden we samen antwoorden op de complexe vraagstukken waar we voor staan en bouwen we aan de wereld van morgen. Samen maken we Nederland economisch sterker en duurzamer.

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/overheden

Telefoon: 088 042 42 42

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies

Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)