M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT.

Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector.

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van onze inhoudelijke ervaring in het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over ketensamenwerking, audits en assurance, governance, architectuur en sourcing.

Ontdek meer op www.mxi.nl

MI Partners logo
  • Sparrenheuvel 32
  • 3708JE Zeist

Events & webinars

Wij organiseren regelmatig online en offline events voor onze klanten om onze kennis over digitale strategie, transformatie en ICT in de publieke sector actief te delen en een platform te bieden waar onze klanten kunnen netwerken.

M&I/Partners

Benchmarks

Krijg inzicht in de relatie tussen uw ICT-kosten en de ‘kwaliteit’ van ICT binnen uw eigen organisatie én vergelijk met branchegenoten.

M&I/Partners