Greystar

Een nieuwe benadering van beleggen in huurwoningen in Nederland.

Greystar ontwikkelt, beheert en investeert in stedelijke woonmilieus met de woonbeleving van onze bewoners als onbetwistbaar uitgangspunt. Wij spelen in op de sterk groeiende vraag naar inclusief, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar wonen in de stad, waar in alle behoeften wordt voorzien voor uiteenlopende doelgroepen, zoals studenten, young professionals, ouderen, stellen en jonge gezinnen. De demografische ontwikkelingen en bijbehorende woonwensen in onze steden vragen om nieuwe en toekomstbestendige woongebouwen en omgevingen waarin leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid centraal staan. We zorgen in onze woongebouwen voor faciliteiten en diensten voor onze bewoners die het wonen tot een echte beleving maken en zorgen voor gezondheid, gezelligheid, saamhorigheid en inclusiviteit. Onze gebouwen zijn de facilitators van de gemeenschappen die erin wonen.

Als investeringsmanager verbinden we ons voor de lange termijn aan een gebied. Naast woningen zorgen we ook voor publieke voorzieningen, (mobiliteits)oplossingen en natuurlijk een hoogwaardig openbaar gebied, deels toegankelijk voor de hele buurt. We engageren ons proactief met de buurt door evenementen te organiseren en door samen te werken met lokale ondernemers.

Greystar is een professionele en duurzaam betrokken partner voor zowel onze bewoners, onze investeringspartners, als voor gemeenten en andere lokale initiatiefnemers en stakeholders. In ons Nederlandse kantoor combineren we onze internationale staat van dienst met diepgaande kennis en ervaring binnen de Nederlandse praktijk. Daarnaast stellen we voor elk project een projectteam op locatie samen dat garant staat voor duurzame kwaliteit, leefbaarheid en verbinding met de omgeving.

Greystar
  • Anna van Buerenplein 48
  • 2595 DA Den Haag