of 59250 LinkedIn

Participatiedebat 2014

Afbeelding

Hoe kunt u in uw gemeente het beleid vertalen in een krachtige en haalbare praktijk die inclusie versterkt?

 

Wat is er nodig om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische
aandoening zich meer thuis te laten voelen in de wijk? En om wederkerigheid te stimuleren? Praat hierover mee op maandag 3 november 2014 in Museum Speelklok in Utrecht tijdens het zesde Participatiedebat.


Onderzoek toont aan dat mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische aandoening die in een wijk wonen vaak te maken hebben met onbegrip en eenzaamheid. Terwijl beleidsmakers vaak hooggespannen verwachtingen hebben van wat buurtbewoners bereid zijn voor deze mensen te doen. Is inclusie een illusie? Nee, natuurlijk niet. Maar het ontstaat niet vanzelf. Het wegpesten van mensen met een psychische aandoening in de Schilderswijk toont dit pijnlijk aan. Gelukkig toont onderzoek ook aan dat er goede manieren zijn om bewustwording, contact en wederkerigheid tussen bewoners te vergroten. 


Tijdens het Participatiedebat belichten sprekers dit vraagstuk van verschillende kanten.
Elisabeth van de Hoogen vraagt een panel van ervaringsdeskundigen om hierop te reageren en leidt het debat met de zaal. Tijdens een inhoudelijk interactief intermezzo gaat u met
elkaar aan de slag met uw eigen vragen.


WAAR EN WANNEER
Maandag 3 november
13.30 - 16.30 uur
Museum Speelklok, Steenweg 6 in Utrecht. Deze locatie is rolstoeltoegankelijk.

Na afloop van de bijeenkomst kunt u gratis het museum bezoeken.


PARTNERS
Het Participatiedebat 2014 wordt georganiseerd door Movisie en Binnenlands Bestuur, met medewerking van Ieder(in) en Landelijk Platform GGz.

 

VOOR WIE?
Bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, cliëntenorganisaties, onderzoekers en ervaringsdeskundigen.

 

We streven naar een bijeenkomst waarbij alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn.


PRIJS?
De kosten voor deelname aan het participatiedebat:
Gemeenten : € 50,- p/p
Adviesbureau’s : € 200,- p/p

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

 

13:00 uur   Ontvangst

13:30 uur   Welkom

                  Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

13:40 uur   Wonen is meer dan een dak boven je hoofd

                  Anneke van der Vlist

                  beleidsmedewerker bij leder(in)

                  + debat met ervaringsdeskundigen en de zaal

14:10 uur   Is een inclusieve buurt mogelijk?

                  Femmianne Bredewold

                  Onderzoeker bij Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

                  + debat met ervaringsdeskundigen en de zaal

14:40 uur   Pauze

15:00 uur   Inhoudelijk Interactief Intermezzo

                  Aan de slag: elkaar een stap verder helpen

15:50 uur   De elasticiteit van wederkerigheid

                  Marjet van Houten

                  senior adviseur Movisie

                  + debat met ervaringsdeskundigen en de zaal

16:30 uur   Afsluitende borrel


 

Sprekers zijn onder meer:

 


AfbeeldingFemmianne Bredewold is postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit voor Humanistiek en al zeven jaar verbonden aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Ze doet op beide plekken onderzoek naar het versterken van informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt. In januari promoveerde ze op het proefschrift Lof der Oppervlakkigheid. Over contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners.


AfbeeldingMarjet van Houten
 werkt binnen het MOVISIE als senior adviseur. Inmiddels is zij zo thuis in alle aspecten binnen het sociale domein dat zij zichzelf participatiegeneralist noemt, waarvan het mede door haar ontwikkelde Participatiewiel een verbeelding is. Zij beoogt met de huidige transitie en transformatie vooral een betere ondersteuning op maat te realiseren. Zij richt zich in al haar werkzaamheden op het vergroten van de mogelijkheden voor kwetsbare groepen maximaal mee te doen aan de samenleving. Ze leidde tal van projecten gericht op vernieuwing in beleid en uitvoerend werk. Haar specialismen zijn het bruggen bouwen tussen het (arbeids)activerings- en het zorg en welzijnsperspectief, haar focus op zelfreligie, haar kennis van (de waarde van) de informele sector en het vergroten van competenties van kwetsbaren. AfbeeldingAnneke van der Vlist is beleidsmedewerker bij leder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. In deze functie is zij projectleider van het project Wonen en woonomgeving (dit wordt gezamenlijk uitgevoerd met LPGGz en NPCF). In dit project is onderzoek gedaan naar ervaringen, wensen en knelpunten rond wonen bij mensen met een beperking of aandoening,

 

 

Afbeelding

 

Wanneer: maandag 3 november 2014

Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6 in Utrecht

Tijd: vanaf 13.00
Prijs: € 50,- p/p voor gemeenten, € 200,- p/p voor adviesbureau's

Wie: Movisie en Binnenlands Bestuur
Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding