of 63966 LinkedIn

Woningmarkt zit niet te wachten op nieuwe belemmeringen

Erik Berkelmans 2 reacties

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 3 december een brief gestuurd naar de 1ste en 2de Kamer over de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 2 naar 8 procent. Een van de doelstellingen van deze regeling is het ontmoedigen van het ‘buy to let’, dat in met name  de bestaande woningvoorraad tot onwenselijke prijsopdrijvende effecten leidt. 

Als de minister de huisjesmelkers, die de prijzen van de bestaande woningvoorraad opdrijven, wil dwarsbomen, dan zou ze moeten overwegen een meer specifiek instrument te ontwikkelen dat niet leidt tot afname van de woningbouwproductie. Als ze wil weten wat de effecten op korte termijn zijn van de voorgestelde belastingmaatregel, zal ze specifiek daar onderzoek naar moeten laten doen. Ik hoop dat de leden van de Eerste Kamer, die zich deze dagen buigen over het belastingplan 2021, zich niet in slaap laten sussen met onderzoeken over beperkte langetermijneffecten terwijl juist op korte termijn gewerkt moet worden aan het vergroten van de woningvoorraad. Deze belasting gaat daar geen bijdrage aan leveren.

 

Bijkomend effect van de verhoging van de overdrachtsbelasting is namelijk dat ook de institutionele beleggers en woningcorporaties worden geraakt door deze maatregel. In de brief meldt de minister dat zij een onderzoek naar de waarde-effecten van deze belasting heeft laten uitvoeren en dat daarin wordt geconcludeerd dat de invloed van de maatregelen op de balansposities van corporaties en institutionele beleggers beperkt is. Uitgangspunt van deze conclusie is dat juist deze beleggers de woningportefeuilles lang in bezit houden en derhalve veel minder worden getroffen door lagere opbrengsten bij verkoop op termijn.

 

Echter, de invloed op korte termijn is veel groter en leidt ook bij de grotere beleggers tot onwenselijke effecten. Een waardevermindering op korte termijn van minimaal 5 procent is reëel en na 15 jaar, zo wordt voorgerekend in het onderzoek, is de waardevermindering nog altijd 3,7 procent. Een waardvermindering zal, zoals de boekhoudregels voorschrijven, leiden tot afboekingen op woningportefeuilles. Daarmee komt op korte termijn de financierbaarheid van portefeuille-uitbreidingen onder druk. Daarnaast kan de belastingverhoging niet volledig op de markt worden afgewenteld en dus de opbrengsten drukken van nieuwe ontwikkelingen. Juist in de oververhitte woningmarktgebieden, met lage aanvangsrendementen, zal dat een vertragend effect met zich meebrengen op nieuwe grootschalige ontwikkelingen in met name het huursegment.

 

Tragisch is dat juist de ontwikkeling van deze woningbouwprojecten in oververhitte gebieden door minister Ollongren succesvol wordt aangejaagd door de 2 miljard euro aan impulsgelden, terwijl deze belasting, die naar verwachting 461 miljoen euro oplevert, daar een remmende invloed op heeft.

De problemen op de woningmarkt zijn per regio verschillend daarvoor is maatwerk vereist en passen geen generieke maatregelen met ongewenste bij effecten.  

 

Erik Berkelmans, directeur Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (afdelingshoofd ruimtelijke ordening) op
De oplossing voor het woningprobleem moet bij de wortel worden aangepakt! Bevolkingsgroei! Nederland heeft al meer dan een eeuw de grootste bevolkingsgroei van Europa, meer dan twee keer boven het Europese gemiddelde. Stop de bevolkingsgroei!
Door Wim van Zwol op
Ons bedrijf - toen nog idealistisch - is eind jaren 40 opgericht om de woningnood op te lossen. Van lieverlee steeds commerciëler geworden. Inmiddels worden al onze projecten in Nederland dusdanig belemmerd, onzeker en extreem vertraagd dat wij de gehele Nederlandse vastgoedmarkt de rug gaan toekeren en ons op andere, meer voortvarende markten richten. Jammer, maar het kan niet anders.