of 61819 LinkedIn

Marokkaanse business

Erik van Zwam 7 reacties
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart vond 56 procent van de Nederlanders criminaliteit en veiligheid dé belangrijkste thema’s, zo blijkt uit een onderzoek van het programma EenVandaag. Geert Wilders en zijn PVV spelen daar handig op in door de angst uit te vergoten voor de Marokkaanse probleemjongeren.

Nu lijkt het wel of er een tsunami aan ‘kut-Marokkaantjes’ over Nederland heen spoelt. Dat is verre van waar. Het neemt niet weg dat de overlast in de zogenaamde ‘Marokkanen-gemeenten’ erg groot en bedreigend is, zie ook de pagina’s 22 en 23. Culemborg, Gouda en Zaltbommel vormen terecht een schrikbeeld, want de situatie met de Marokkaanse gemeenschappen in die steden is volledig uit de hand gelopen. Het probleem is wel dat die jongeren zich kunnen verschuilen in hun gemeenschap die er zelf te weinig aan doet om de crimineeltjes op het rechte pad te krijgen.

 

Liever duikt iedereen in de slachtofferrol. Er is te weinig of geen goede hulp, zijn veel gehoorde klachten vanuit deze Marokkaanse groep. Hulp aan Marokkaanse probleemgezinnen, Marokkaanse criminele jongeren en raddraaiers is een business geworden. Tientallen overheidsorganisaties toucheren jaarlijks miljoenen en nog eens miljoenen euro’s om probleem- Marokkanen op het rechte pad te brengen. Het resultaat is bedroevend.

 

Ironisch genoeg zou je kunnen denken dat er te weinig Marokkaanse probleemjongeren zijn, want tien tot twintig hulpverleners draaien regelmatig om één raddraaier heen. De hulpverleningsindustrie heeft van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland hét slachtoffer gemaakt in plaats van een mondige en verantwoordelijke groep.

 

Maatschappelijk werkers, leerplichtambtenaren, interventieteams, gemeenteambtenaren, wijkagenten, analyseteams, gezinsmanagers, thuisbegeleiders, noem het maar op, maken Marokkaanse probleemgezinnen alleen maar afhankelijker, in plaats van dat ze voor oplossingen zorgen. Gemeenten kunnen nu ook een beroep doen op het Rijk om extra geld om de problemen te bestrijden. Gouda ontving al 10 miljoen euro. Roermond vraagt nu weer om een substantieel bedrag. Marokkanenproblemen zijn business geworden.

 

De PVV ziet het handenwrijvend aan en heeft nog wel een paar krachtige pr-teksten in petto. Gemeenten en de hulpverleningsindustrie profiteren er weer van door nog meer geld binnen te halen. De Marokkaanse gemeenschap wordt er ondertussen niet beter van. De Nederlandse Marokkanen zullen als groep hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de overlast in te dammen. Pas dan nemen onveiligheidsgevoelens in Nederland af, emancipeert de Marokkaanse gemeenschap en is er geen ruimte meer voor ronkende PVV-slogans.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door xiarely (cheap clothes) op
wholesale designer clothing have the beautiful street fashion.
cheap designer clothes has spanned the street culture in 4 years.They have some famous designer clothes of Ed Hardy imprinted on them like the other well known cheap clothes merchandises.All
cheap fashion clothes are beautiful and suitable.
where can buy cheap clothes online,just go here.all
cheap clothing are at discount price.save 70%.amazing!!
get cheap high heels for you ! We know that the quality of the product directly results in the impression given to people.We believe that only focusing on quality can make us exist as long as possible
Door aboe soufian (elektrotechnicus) op
De politiek en de media praten graag over de ruggen van de marokkaanen. zelden zie je dat er een marokkaan wordt uitgenodigd om een tegen geluid te geven.

Ik als marokkaan erken dat marokkanen uitblinken in vermogensdelicten. Erkennen de blanke Nederlanders dan ook dat zij uitblinken in kinderporno, kindermoorden, verkrachtingen, moord en oplichting?

Persoonlijk woon ik liever naast een marokkaan die 120 laptops heeft gestolen dan een pedofiele hollander die 120 kinderporno boekjes in huis heeft.

De reden dat marokkanen uitblinken in de criminialiteit heeft te maken met de sociale isolement waarin ze zich bevinden. Deze sociale isolement is gecreeerd door mensen die denken dat ze superieur zijn over andere en bevolikingsgroepen op voorhand al uitsluiten.

U oogst wat u zaait.
Door Roel van Beelen (Leiderdorp) op
Erik van Zwam, en met hem overigens vele anderen, wijzen op de verantwoordelijkheid van ‘de Marokkaanse gemeenschap’ om overlast van Marokkaanse jongeren in te dammen. Hij schrijft: ‘De hulpverleningsindustrie heeft van de Marokkaanse gemeenschap in nederland hét slachtoffer gemaakt in plaats van een mondige en verantwoordelijke groep.’ van Zwam poneert hier een tweetal boeiende stellingen, die berusten op een groot misverstand.

Zo is er geen sprake van een Marokkaanse gemeenschap. Dat woord betekent al niets, laat staan dat iemand zou weten wie of wat van deze gemeenschap de woordvoerder of gezaghebber zou zijn. In nederland hebben wij zoiets als gesubsidieerde inspraak. Dat betekent heel iets anders dan het aanspreken van alle Marokkanen op het gedrag van een aantal uiterst irritante jongeren. Het is redelijk ridicuul om te verwachten dat een Marokkaan in een vinex-wijk, of overigens waar dan ook, elke dag naar Gouda afreist om zich daar te buigen over wangedrag van jongeren die een eerste-generatie Marokkaanse vader (of opa!) hebben en waarmee hij verder niets van doen heeft.

In de redenering van van Zwam zul je, hoe geïntegreerd dan ook, altijd worden aangesproken op je etnische afkomst en daarmee op een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat is niet de bedoeling van integratiebeleid. De tweede stelling gaat uit van het misverstand van een invloedrijke hulpverleningsindustrie. nog afgezien van het waardeoordeel dat blijkt uit de term industrie, moge duidelijk zijn dat hulpverlening gericht is op de bestrijding van problemen en, al sinds geruime tijd niet de opdracht van de overheid heeft, noch de middelen krijgt, om mondigheid en verantwoordelijkheid te bevorderen. Ooit was dit wel de opdracht aan het opbouwwerk, maar dit is reeds lang geleden in feite afgeschaft.

Van Zwam maakt van een nederlands sociaal probleem een probleem van een gemeenschap die niet bestaat en van Marokkanen die zich niet aangesproken (hoeven te) voelen. De redenering van van Zwam is valide waar deze het wangedrag van medewerkers binnen de rooms-katholieke kerk betreft. Daar is sprake van een aanspreekbare entiteit, met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en zelfs één of meer rechtspersonen.
Door Frans (ambtenaar) op
Binnenlands Bestuur ontwikkelt zich steeds meer tot de roeptoeter van de PVV. Zou er misschien wat minder politieke propaganda in de artikelen kunnen komen?
Door Alex Wiegeraad (Observator ) op
Een goed idee voor het ministerie van binnenlandse zaken

Laat iedereen zijn eigen financiële bijdragen leveren aan heropvoeding
Als gebleken is dat de ouders in gebreken blijken te zijn in de opvoeding van hun kind,
Dit mag onze gemeenschap niet betalen, aan de hand van deze kosten schrikken waarschijnlijk de ouder en worden automatisch geactiveerd,
Dus verplicht stelling is geboden,
Ik geloof dat dat effect heeft op deze jeugd en de verantwoording van hun ouders ongeacht welke afkomst of geloofs overtuiging iemand geniet,
Voor een leefbaar Multi Nederland !
Door marten (ambtenaar) op
Stop het gajes in de bajes. Dan ben je per saldo voordeliger uit en de samenleving, inclusief de Marokkaanse gemeenschap, vaart er wel bij als we een tijd van de ettertjes verlost zijn
Door SH66T6N (Financial Planner) op
De hulpverleningsindustrie (maatschappelijk werkers, leerplichtambtenaren, interventieteams, gemeenteambtenaren, wijkagenten, analyseteams, gezinsmanagers, thuisbegeleiders enzo...) was voorheen een autochtonen branché totdat velen, voornamelijk vrouwen, van marokkaanse komaf daar ook brood inzagen. Kader functies zijn daarintegen voorbedeeld aan autochtonen. Dit verdringen op de arbeidsmarkt naar in verhouding lager betaalde functies t.o.v. de autochtone bevolking blijkt ook hier weer eens uit. De miljoenen die besteed worden gaan op aan exhorbitante salarissen en aan onder het mom van 'onkosten vergoedingen' gecompenseerde uitgaven die je niet veel tegen komt in andere branches. De autochtoon vaart wel bij de allochtoon, het moet niet gekker worden.

Vacatures

Van onze partners