of 64277 LinkedIn

Bevoegdheden nodig voor effectieve aanpak criminaliteit

Jasper van Ginneken 1 reactie

De burgemeesters van Utrecht en Amsterdam hebben duidelijk gemaakt dat we bij de bestrijding van georganiseerde misdaad moeten inzetten op de aanpak van criminele geldstromen. Dat het kabinet in de miljoenennota opneemt dat het een cruciale opgave is om criminele geldstromen aan te pakken en de lokale overheid daarbij een rol moet nemen, is een keerpunt in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Hierbij is het essentieel dat lokale bestuursorganen de benodigde bevoegdheden krijgen om dit geld effectief aan te wenden.

Jaarlijks wordt er in Europa 110 miljard euro witgewassen. Ruim 34 miljard daarvan wordt geïnvesteerd in vastgoed. Nederland vertegenwoordigt daarbij een totaal van 18 miljard euro, waarvan bijna 6 miljard in het vastgoed wordt witgewassen. Deze vermenging van legale en illegale economie heeft een ontwrichtende invloed op de samenleving.

Behalve de geweldsdelicten die aan de georganiseerde misdaad kleven, hebben de kapitale vastgoedbeleggers vanuit de georganiseerde criminaliteit invloed op de (on)mogelijkheid voor de consument om een eigen woning te kopen. Omdat deze malafide beleggers zoveel mogelijk geld per transactie willen witwassen, drijven ze de huizenprijzen extra op. Hiermee zijn zij dus een belangrijke oorzaak voor de huidige crisis op de woningmarkt.

Daarnaast corrumpeert de georganiseerde misdaad de samenleving steeds meer. Om hun witwaspraktijken te faciliteren, zijn immers corrupte facilitators nodig. Ondernemers die gefinancierd worden met crimineel verkregen vermogen vormen een bedreiging voor de samenleving. Door te intensiveren op de inzet van de Wet Bibob bestaat de mogelijkheid om dergelijke inmengingen van de georganiseerde misdaad in de legale economie tegen te gaan.

 

Het is nu wel zaak dat de gelden die vrijkomen op lokaal niveau kunnen worden aangewend. Om bij te dragen aan het terugdringen van criminele geldstromen, is het hard nodig dat lokale bestuursorganen de juiste bevoegdheden krijgen. De Belastingdienst ziet enkel momentopnamen, en mogelijkheden voor de politie om expertise en capaciteit te verwerven op deze aanpak lijken minimaal te zijn. Wanneer bijvoorbeeld een onroerend goed vanwege een belemmering op grond van de Wet Bibob niet kan worden aangewend voor het vervullen van de woningbehoefte, draagt het bij wanneer de lokale overheid een eigendomsoverdracht kan afdwingen.

Daarnaast is de lokale overheid op dit moment niet voldoende uitgerust met instrumenten om crimineel verkregen vermogen uit de samenleving te verdrijven. Het openbaar ministerie en de politie beschikken over onvoldoende informatie om dergelijke interventies uit te kunnen voeren. Om ontwrichting te voorkomen zal de overdracht van het openbare orde domein aan de strafrechtketen doelmatiger moeten worden geregeld.

 

Jasper van Ginneken, consultant openbaar bestuur

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door T. van Gelder (ambtenaar) op
@ Jasper van Ginneken, consultant openbaar bestuur:

Al enige jaren wordt er met miljardenbedragen geschermd met betrekking tot witwassen en vastgoed. Het enige voorbeeld dat mij echter te binnen schiet is het geld van de Heinekenontvoering waarmee prostitutiepanden zijn aangekocht.

Zijn er concrete en recente voorbeelden? Onder andere professor Bob Hoogenboom van Nyenrode Universiteit is kritisch over de enorme bedragen die worden genoemd.

Vacatures

Van onze partners