of 64231 LinkedIn

Slippertje

Reageer
De AIVD loopt hopeloos achter met het verrichten van veiligheidsonderzoeken en dat valt niet recht te praten. De gevolgen van deze nalatigheid zijn tweeledig: mensen als de Zeeuwse korpschef Fup Goudswaard worden persoonlijk beschadigd, en de maatschappij wordt onnodig blootgesteld aan risico’s die fors kunnen zijn.

De kwestie kwam op de agenda toen bekend werd dat korpschef Goudswaard de integriteitstoets niet doorstond. Het zou gaan om een buitenechtelijke affaire – iets wat vijf jaar geleden al bekend was, maar nu pas de dossiers van de veiligheidsdienst haalde.

 

Gevaar
Nu gaat het om iets onschuldigs als een slippertje. Maar wat als een korpschef of iemand anders in een gevoelige functie echt een gevaar vormt voor de integriteit van het openbaar bestuur? Wat als er informatie blijft liggen over bindingen met terroristische organisaties? Wat als het gaat om spionage, georganiseerde criminaliteit, corruptie of chantage? Mag in die gevallen ook zomaar een achterstand ontstaan van vijf jaar?

 

Goudswaard had gescreend moeten worden bij zijn aantreden, maar nu dat niet is gebeurd is het niet fair om hem, na jarenlang goed functioneren, ineens iets futiels als een affaire aan te wrijven. Tenzij er nog andere kwesties spelen, maar daar doet de AIVD nooit mededelingen over.

 

Kwalijk
Het meest kwalijke aspect aan de hele zaak is echter dat de achterstanden bij de AIVD al jaren bestaan en ook al jaren geleden zijn gesignaleerd. In mei 2004 werd al bekend dat de AIVD politiemensen ging inschakelen bij het wegwerken van de werkvoorraden. Op dat moment lagen er al 346 zogeheten A-onderzoeken (hoogste categorie) op de plank te wachten. Meer dan de helft daarvan (185) betrof politiefuncties. Wettelijk moet zo’n A-onderzoek binnen acht weken worden afgerond. In 2003 waren de termijnen echter al opgelopen tot twintig weken voor politiefuncties.

 

Een samenleving die zoveel belang hecht aan veiligheid, aan terrorismebestrijding en aan integriteit van het openbaar bestuur mag zo’n verregaande vorm van laksheid niet tolereren. De AIVD had in 2003 stante pede meer personeel moeten krijgen om de veiligheidsonderzoeken te verrichten. Dat is niet gebeurd en daar moeten Tweede Kamer en minister zich verantwoordelijk voor voelen. Het enige juiste antwoord op de kwestie Goudswaard is nu: zoveel personeel erbij dat de achterstanden nog dit jaar zijn weggewerkt.

 

Sjors van Beek  

 

Zie ook:
Interim-korpschef voor politie Zeeland (04/08/2008)
Politie helpt AIVD (07/05/2004)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners