of 59318 LinkedIn

Wilders-proces: de geest uit de fles

Morgen opent de rechtbank in Amsterdam met een regiezitting het proces tegen Geert Wilders. Het verhaal van Wilders polariseert en verscheurt de samenleving, en levert daarmee dus alles behalve een verheffende bijdrage aan het debat in Nederland, maar bestrijding van dat PVV-verhaal is een politieke opdracht en geen juridische. Het proces tegen Wilders is onterecht, contraproductief en ontzettend dom. Het is misschien nu al bestuurlijk en juridisch de grootste blunder van het jaar.

Het Openbaar Ministerie begreep dit anderhalf jaar geleden nog, en seponeerde de aangebrachte zaak tegen Wilders omdat zijn ‘kwetsende’ uitlatingen in een politieke context waren (en worden) gedaan. Het Amsterdamse Gerechtshof stelde echter op grond van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht vast dat vervolging van Wilders wel degelijk geboden is, omdat zijn uitlatingen discriminerend van aard zouden zijn, een hele groep zouden beledigen en ‘haatzaaiend’ zouden zijn. (De Leidse jurist Hans Nieuwenhuis heeft overigens opgemerkt dat ‘haat zaaien’ geen juridische categorie is; de wet spreekt van ‘aanzetten tot haat’, wat iets anders is.)

Ik vind het proces tegen Wilders een onzalige gedachte, omdat de verontwaardiging waaruit die voortkomt zo selectief is. Op de wijze waarop Wilders nu moslims onder vuur neemt, zijn christenen hier in Nederland decennia zo niet eeuwenlang onder vuur genomen. Als we vinden dat moslims meer bescherming nodig hebben dan andere religieuze groepen, waarom staat dat dan niet in een wet? Waarom bepalen de lange tenen van de beledigde wat we in Nederland onder beledigend verstaan? Of is hier eenvoudig weg sprake van angst, een angst die we voor andere geloven niet hoeven te hebben omdat die niet zo assertief en potentieel gewelddadig zijn?

Het selectieve zit ‘m ook hierin dat Wilders’ vergelijkingen van de islam met fascisme en van de Koran met Hitlers Mein Kampf op snerende verontwaardiging stuiten, terwijl het iedereen in Nederland vrij staat om Wilders en (vooral) zijn PVV-aanhang uit te maken voor fascist, rechts-extremist, racist en NSB’er.

Het proces toont bovenal de armoede van de Nederlandse politiek aan. Wilders voert een oorlog met de islam. Hij gelooft niet dat er een vorm van islam bestaat die inpasbaar is in de moderne, democratische samenleving die Nederland is. Wat dan rest is wegpesten. En dan wordt de zogenaamde ‘joods-christelijke traditie’ er met de haren bijgesleept als excuus voor dat wegpesten.

Dat verhaal verdient bestrijding, maar dan wel door politici en intellectuelen met een alternatief verhaal. (Een hoopvol begin maken CDA-politici Schinkelshoek en Sterk vandaag in het Nederlands Dagblad.) De juridisering van een politiek conflict, al dan niet onder politieke aansturing (wat Wilders’ advocaat Bram Moskowicz zaterdag in de Telegraaf suggereerde), staat gelijk aan het uitwijken naar de middelen van de inquisitie. Wilders is het voorwerp van een ostracisme, een schervengericht, waar de falende politiek alle belang bij heeft.

Kom, politici, met een alternatief inhoudelijk verhaal, in plaats van met hautaine terechtwijzingen en beschuldigingen!

Het proces tegen Wilders is bovenal loeistom. Wilders zal er in alle gevallen electoraal garen bij spinnen. Hij kan tot twee jaar cel en een boete van 18.500 euro worden veroordeeld. Als dat gebeurt zal hij als een martelaar van het vrije woord met een zeteltje of vijf in de peilingen stijgen. Als hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke straf, zal hij het gerechtsgebouw verlaten en de uitspraak doen die de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke zal moeten omzetten. Als hij wordt vrijgesproken, loopt hij als een held naar buiten, en ook dat door de kiezer worden beloond.

Wilders en zijn advocaat hebben bovendien aangekondigd dat zij een serie getuigen zullen oproepen, van radicale imams tot deskundigen en ex-moslims, om het gelijk van Wilders’ oordeel over de islam te bewijzen. Dat worden nog gezellige verhoren. De geest komt onwelriekend uit de fles, en het zal zo goed als onmogelijk blijken die geest weer in de fles terug te krijgen. En het hof zal die getuigenverhoren moeten toestaan om in ieder geval de schijn van een politiek proces te vermijden.

Als Wilders veroordeeld wordt, zal hij, maak ik me sterk, variëren op een uitspraak van Pim Fortuyn. Die zei dat ze hem dood konden schieten, maar dat het probleem dat hij aankaartte zou blijven bestaan. Wilders zal zeggen dat ze hem kunnen veroordelen en op die manier monddood zullen proberen te maken, maar dat het onbehagen voort blijft smeulen. En dan heeft hij nog gelijk ook.

 

Bart Jan Spruyt

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Q op
Gedeeltelijk, maar zeker niet helemaal eens met deze analyse van Spruyt.

Spruyt, de mainstream-politici die Wilders willen tegenhouden en veel Nederlandse rechters zijn erg bang voor polarisatie en escalatie. Vanuit het perspectief van die angst, is het proces tegen Wilders inderdaad veel te riskant. Het maakt daarbij niet uit of men vooral bang is voor Wilders, of juist voor radicale moslims.

Maar de geest is al lang uit de fles, dus de angst voor polarisatie is inmiddels ruimschoots achterhaald. Er is polarisatie, en daar moeten we wat mee.

Een groot probleem is dat de rechtspraak in Nederland steeds meer gepolitiseerd lijkt te zijn. Te veel van onze rechters lijken mee te zwenken met de wensen en angsten van polderbestuurders, in plaats van met rechte rug de wet te interpreteren naar de letter en naar de geest, op basis van feiten en niet van vage, bestuurlijk getinte intuïties. Van een onafhankelijke rechterlijke macht kun je nu op belangrijke momenten vaak niet meer spreken.

De kuddementaliteit van sommige rechters (en toch niet de minste) kwam bijvoorbeeld tot uiting in de onterechte veroordeling van Lucia de B.

Door het gebrek aan werkelijke onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht, zijn we een bron van legitimiteit en rust kwijtgeraakt, die we juist in een tijd als dit bijzonder goed zouden kunnen gebruiken. Dit valt niet snel op te lossen. Het is een mentaliteit die al vanaf de studietijd (of misschien eerder) is aangeleerd. Bewustwording en herstel van ruggegraat en onafhankelijkheid kosten jaren.

Maar in het geval van het Amsterdamse Gerechtshof vind ik dat rechters juist moed hebben getoond. Zonder bang te zijn om Wilders "groter" te maken, hebben ze gezegd dat er aanleiding is om enkele van zijn uitlatingen over moslims en de islam te onderzoeken op juridische toelaatbaarheid. De precieze formulering van hun oordeel is van minder belang. Belangrijk is dat Wilders'uitspraken nu juridisch, en daarmee hopelijk ook ethisch, zal worden getoetst.

Ik ben het wel met Spruyt eens dat er in Nederland heel selectief met de vrijheid van meningsuiting wordt omgegaan. Terecht vraagt Spruyt zich af: "Waarom bepalen de lange tenen van de beledigde wat we in Nederland onder beledigend verstaan?" Dit proces kan helpen om gelijke monniken weer gelijke kappen te geven.

Persoonlijk ben ik voor een grote vrijheid van meningsuiting. Een grens moet getrokken worden bij beledigingen van personen of groepen mensen. Maar het moet mogelijk blijven (of worden?) om een vrije, kritische discussie te voeren over de vraag of de inhoud van een boek (bijvoorbeeld de Koran, de Bijbel, Ik Jan Kremer, Mein Kampf of de toekomstige autobiografie van Geert Wilders) fascistisch is.

Het gedrag van personen en groepen mensen moet bekritiseerd kunnen worden. Maar onterechte, niet-onderbouwde generalisaties ("alle moslims / alle homo's / alle Amsterdammers zijn dieven") zijn niet toelaatbaar.

Spruyt stelt: "Kom, politici, met een alternatief inhoudelijk verhaal, in plaats van met hautaine terechtwijzingen en beschuldigingen!"

Inderdaad. Maar dat inhoudelijke verhaal is er al lang. Het heet: mensenrechten, tolerantie, democratie, zorg voor de zwakken, rechtsstaat. Voor die dingen is keihard gevochten, honderden jaren.

Het probleem is dat onze zogenaamd "fatsoenlijke" politici, bestuurders, ambtenaren en rechters in Nederland zelf niet zo precies meer omgaan met mensenrechten, tolerantie, democratie, zorg voor de zwakken en de rechtsstaat. Daardoor staan ze relatief zwak tegenover Wilders.

De bestaande elite heeft zichzelf comfortabel in slaap gesust en materieel verrijkt met behulp van een formalistische opvatting van de democratische rechtsstaat. Ethiek was niet meer zo nodig, als de procedures maar werden gevolgd - of handig aangepast aan de wensen van het moment.

Dit ging ten koste van groepen die zich niet meer vertegenwoordigd voelden en die van de elite ook geen ethisch voorbeeld meer kregen en daardoor zelf nogal losgeslagen raakten. Zij roepen om een duidelijke structuur, en dat is één van de dingen die ze bij Wilders hopen te vinden.

Het antwoord op de uitdaging die Wilders biedt (structuur zonder zelfreflectie en met een zondebok), is het in ere herstellen van de democratische rechtsstaat zoals die bedoeld is (structuur met zelfreflectie, eigen verantwoordelijkheid voor mensen, steun voor kwetsbare mensen en geen zondebok).

Die rechtsstaat moet niet, zoals nu, worden vormgegeven als een ondoorzichtig, procedureel geneuzel waarmee elites hun eigen (semi-)corruptie en angst afdekken, maar als een zaak die het waard is om voor te vechten, met hart en ziel, en met oog voor alle mensen in onze samenleving, niet alleen degenen die hard schreeuwen of dreigend overkomen.

Het mooie is dat iedere politicus dit antwoord kan geven, in woord maar vooral in het eigen gedrag. Het enige dat vereist is, is ruggegraat, zelfreflectie en werkelijke integriteit. Dat de beste moge winnen.
Door John Timmermans (subject:Marokkaanse troebelen) op
Juist gelezen "Binnenlands Bestuur" Waarom is en blijft er altijd discriminatie tegen Geert Wilders als je dit artikel van Binnenlands Bestuur leest dan moet je toch een hart in je lijf hebben dat het zo niet langer kan en dat Wilders gelijk heeft in elk woord hij schrijft en spreekt, en dat hij er een eind aan wil maken om alle radicale moslims het land uit wil zetten en het land wil redden dat elke Nederlander weer rustiger kan ademhalen.
Al jaren wordt hier gevochten met de verkeerde mens die tot heden steeds gewerkt heeft ten goede van het land en van de mensen. Als jullie niet zien dat het uitdraaid op een jihad dan kijk alsteblieft eens uit je ogen.
Door Pepe (k.r.a.k.e.r.) op
Het is uitermate dom hoe met deze kwestie is omgegaan. Het probleem is, dat mensen bang zijn, wilders haakt hierop in en doet wat elke goede populist doet: een gemeenschappelijke vijand maken. Zodra een groot deel van het volk het eens is over de gemeenschappelijke vijand (in dit geval moslims), dan zijn alle mensen die hen helpen, verraders. Zelfs als je niet helpt om ze te laten verdwijnen ben je al een verrader. Zo ziet dat volk de veroordelers van wilders (of aanstichters van de veroordeling/rechtzaak) als verraders van hun land. Hierdoor wint Wilders alleen. Ontkracht hun argumenten! Alle samenlevingen in alle tijden zijn altijd gegroeid door immigranten. Immigranten maken een land interessant. Kijk naar Amerika waar bijna iedereen oorspronkelijk immigrant is. Kijk naar de joodse immigranten en hun aandeel in onze cultuur vanaf de eerste immigrante joden. Geef het tijd dit soort dingen duren nou eenmaal een eeuw of wat...
Door Dave Bron (Juridisch student) op
Ik kan hier heel kort over zijn. Zielig doen loont! Vooral in dit land wordt er met twee maten gemeten in het voordeel voor de Moslims en hun geloofje. Veeg je je kont af met de bijbel dan lacht iedereen zich kapot. Maar doe je dat met de koran dan helpen wij Nederlanders deze persoon wel even de vernieling in om enig gedeeld gedachtegoed te verbergen of enige betrokkenheid te verbloemen met hielenlikkerij. Meerendeel van de "echte"(multicultureel ingestelde) Nederlanders is lafhartig en ongelovelijk "schijn"heilig en zet principes en wetten liever opzij als het hen te heet onder de voeten wordt. Diep in hun hart denken zij er precies zo over (of houden er ook van mensen te bedreigen, te onteren of vrouwen weer achter het aanrecht te plaatsen). Typisch Nederlanders van tegenwoordig! .... Met alle winden mee waaien en angstvallig eigen woorden verdraaien als ze bedreigt worden met sancties. Het liefst verkopen wij onze ziel nog aan de duivel als ons maar een warm plekje word beloofd en ons wordt beloofd dat er 10 maagden bij cadeau worden gedaan! Sorry wat een zieke geesten moeten dat zijn om hun eigen doodvonnis te tekenen (of in ieder geval dat van hun cultuur en samenleving)! Het grappige is dat wanneer de Islamitische ideologie de overhand krijgt en onze democratie omver zal werpen, de linkse bewerkstelligers hiervan hun zo geliefde multiculturele samenleving alsnog vaarwel kunnen zeggen! Wat ik nu allemaal schreef meende ik niet overigens, ik zou niet durfen! IK BEN BANG VOOR DE MOGELIJKE GEVOLGEN DIE MIJN TEKST HEEFT!
Door daan op
Ik wil het zelfs zo stellen, dat dit een levensgevaarlijk proces is..
Gezien als het tot een veroordeling komt, religie meer vrij spel kan afdwingen dan het nu al doet.
Met het aantreden van een religieus kabinet zijn zij direct bezig gegaan met het uitvoeren van de wil van god op aarde..en dat is d.m.v. de wet anderen te dwingen op de 1 of andere manier zich te onderwerpen aan hun god..
Diverse gevaarlijke voorstellen zijn gelukkig direct van tafel geveegd maar ze lanceren er zoveel dat er ook een hoop zijn doorgeslipt in de massa.
Tevens zijn de beledigingen tegen atheisten zoals al reeds decennia lang in amerika plaats vinden direct van start gegaan (in het normloosheids en waardeloosheids debat werd direct verklaard dat het zo n puinhoop in nederland is omdat niemand meer in een hogere macht geloofd) en ga zo maar door..
en laatst hoorde ik op tv dat nederland gezuiverd moet worden omdat een land dat niet in de heere is, slecht is...en ...1 kerk, 1 volk, 1 god...
dat zijn levensgevaarlijke faschistiese uitspraken die zij zonder meer kunnen uiten en gezien hun geschiedenis , waar ze vrij waren om hun opdrachten uit hun verderfelijk manifest uit te voeren ,levensgevaarlijk en beangstigend zijn.
De democratie is helaas niet in staat zich zelf te beschermen tegen organisaties die eigenlijk op de vernietiging er van uit zijn.
De nsb is ook gekozen geworden...iran heeft ook democratie(en kijk eens hoe geweldig het geheel gemanipuleerd wordt)..de hamas heeft zelf een claim dat deze democratisch gekozen is...
dus in nederland kunnen allerlei organisaties zich in het bestuur van het land forceren zolang zij maar een achterban hebben...
Dat zou ook inhouden dat als je alle criminelen in de gevangenis hun hand tekening op papier kan krijgen dat je de kriminelen partij kan oprichten....KOLDER!!!
Religieus zijn is geen bestuursvorm...zoals alle partijen van links naar rechts zijn in te delen..!!
Religie is een staats subversieve onderneming die er op uit is de wetten van god in te sluizen in het wetboek van een land en zo hun religie als staatsvorm te kunnen toepassen en god en het zogenaamd heilige manifest als waarhet en wet te kunnen verkopen..
Door katertje (reageerder op Tref.eu) op
Een paar citaten van Voltaire:

Nothing can be more contrary to religion and clergy than reason and common sense

I disaprove on what you say, but I will defend to death your right to say it

Ik ben het met Wilders eens dat de islam een gevaarlijke ideologie is, uitzijnde op totale onderwerping. We hoeven alleen maar in de Koran te lezen en de beelden te bekijken die ons dagelijks bereiken van terechtstellingen conform de islamitische wetgeving de sharia. De berichten uit het buitenland dat de islam bezig is aan een verwoestende veroveringstocht.
Ik vind het jammer dat u zich destijds hebt afgewend van de heer Wilders maar uit veel van uw columns blijkt dat u zich in grote lijnen kunt vinden met zijn opvattingen over de islam.
Waarom niet een modus gevonden om samenwerking te continueren?
U vindt Wilders te radicaal, maar is/was die radicaliteit niet nodig om mensen bewust te maken van het gevaar dat onze Vrijheid op het spel staat?
En is het strijden voor die Vrijheid het dan niet waard om persoonlijke tegenstellingen tijdelijk overboord te zetten om, komende in rustiger vaarwater, te trachten die barriëre te slechten?
Wilders heeft gelijk: men kan de boodschapper trachten om te brengen, figuurlijk (politiek)danwel letterlijk, de boodschap echter zal blijven bestaan.
Die boodschap is terecht zoals u meerdere malen in uw columns heeft betoogd.
Had u graag als steunpilaar van Wilders gezien, nu gaat uw boodschap verloren omdat u hem niet vertaald naar de politiek.
MVG
katertje


Door Erwin (student) op
Wat een ware woorden, Bart!
Een goede analyse....en ik sta ook achter de reactie van nick.
Door nick (adviseur) op
Helemaal mee eens.
Christenen en hun voorlieden zijn al sinds jaar en dag voorwerp van spot bij o.a.cabaratiers. Dat kan en dat is dan het voordeel van onze open democratische en tolerante samenleving.
Het getuigt van een grote angst en een verstikkende politieke correctheid dat we dit tav moslims niet accepteren.
Wilders vervolgen leidt tot een onomkeerbaar proces van polarisatie. Erg dom.

Vacatures

Van onze partners