of 60715 LinkedIn

Zuidelijke provincies nog lang niet ‘wietpasproef’

Voor de wietpas moesten gemeenten in Brabant, Limburg en Zeeland, met een coffeeshop binnen de grenzen met een plan van aanpak komen, dit is nog niet gebeurt.

Minister Opstelten wil nog steeds dat de wietpas in de loop van 2012 over het land wordt uitgerold. Maar in de zuidelijke provincies, die als proeftuin zijn aangewezen, bestaat veel weerstand. De invoering van de pas is voorlopig uitgesteld.

Vanuit het departement van Veiligheid en Justitie komen strakke data. Op 1 december jongstleden moesten de gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, die een coffeeshop binnen de grenzen hebben, met een plan van aanpak komen. Daarin moeten praktische vragen aan de orde komen als: wie controleert de clubpasjes van de coffeeshops en hoe moet de eventuele toename van de illegale handel op straat worden opgevangen? Op 1 januari 2012 dienen de drie provincies volgens de planning ‘wietpasproof’ te zijn.

 

Alleen al vanwege de weerstand onder een grote groep gemeenten, is het onhaalbaar de streefdatum van 1 januari voor de invoering van de pas in heel Zuid-Nederland te halen. Alleen de gemeenten in Zeeland staan positief tegenover invoering van de pas (zie kader hieronder).

 

Maastricht heeft zich inmiddels met veel tamtam tegen een gedeeltelijke invoering gekeerd. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat Maastricht wil wachten tot overal in het land dezelfde regeling geldt. Uit Venlo komt precies hetzelfde geluid.

 

De twee steden vrezen dat het verplicht stellen van een wietpas, de straathandel zeker zal aanwakkeren. Drugstoeristen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen geen clubkaart krijgen en zullen hun cannabis ergens anders moeten halen. Burgemeester Hubert Bruls (Venlo, CDA) sluit een ‘waterbed-effect’ niet uit. Als er in Maastricht of Venlo streng wordt gecontroleerd, strijkt de illegale handel elders neer. Bruls noemt dat ‘vliegende bewegingen’ waarop de politie niet zo snel kan inspelen. Als de golf ineens naar je gemeente komt, zegt Bruls, ‘kun je niet pas na 3 maanden opschalen.’

 

Sores

 

Eindhoven, Tilburg en Breda hebben weer hun eigen redenen om (nog) niet mee te doen. Die hebben al genoeg sores aan hun hoofd met de beheersing en bestrijding van de drugscriminaliteit aan ‘de achterkant’ van de coffeeshops (zie ook pagina 20, ‘Verbond tegen drugscriminelen’ ). Met andere woorden: ze hebben hun handen vol aan de strijd tegen de georganiseerde bendes die de wiethandel in handen hebben en elkaar naar het leven staan.

 

Amsterdam en Utrecht hebben om weer andere argumenten geen trek in de clubpas. Met name Amsterdam voorziet grote problemen met toeristen als alleen klanten met een Nederlands paspoort lid kunnen worden van een coffeeshop.

 

Een gemeente als Helmond hikt aan tegen de ledengrens die Opstelten heeft gesteld. Een coffeeshop mag maximaal 2 duizend leden hebben. De Limburgse gemeenten voelen nu al de druk uit de regio. Zo heeft Helmond een coffeeshop gesloten en is er nu nog eentje over. Venlo heeft berekend dat de plaatselijke coffeeshop in het achterland een potentiële klantenkring heeft van 5- tot 6 duizend cannabiskopers. In Eindhoven speelt die dreiging ook een rol.

 

Er zijn nu vijftien coffeeshops, maar het gemeentebestuur gaat er van uit dat het er veel minder worden. In de strijd tegen de georganiseerde misdaad worden alle bestuurlijke middelen gebruikt om drugscriminelen dwars te zitten. De verwachting is dat er door screening met de Bibopwetgeving een aantal coffeeshops wordt gesloten. Of daarna de regionale klantenkring nog bediend kan worden, is de vraag.

 

Nauwelijks last

 

De gemeenten ten noorden van de ‘proeftuin wietpas’ tonen ook weinig enthousiasme voor de clubkaart. Rotterdam heeft nauwelijks last van drugstoerisme. Breda ziet juist een stijging van klanten van buiten de stad, sinds er coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn gesloten.

 

Amsterdam ziet niets in de wietpas. Wel wil de hoofdstad meewerken aan het terugdringen van de georganiseerde drugscriminaliteit en coffeeshops daarom strenger screenen. Ook wil de gemeente het aantal coffeeshops terugdringen, te beginnen op de Wallen.

 

Minister Opstelten heeft inmiddels gezegd bereid te zijn de wietpas in sommige zuidelijke gemeenten pas na 1 januari 2012 in te voeren, als zij hard kunnen maken dat die datum onhaalbaar is. Uitstel van een jaar, vindt hij echter te lang. Ondertussen is een werkgroep onder leiding van directeur Veiligheid en Bestuur van zijn departement Afke van Rijn, bezig om snel een oplossing te vinden voor de problemen met de wietpas. Daaruit moet ondermeer komen waaraan een clubkaart moet voldoen, hoe de registratie wordt bijgehouden en hoe de handhaving eruit gaat zien.

 

Er wordt ook gewerkt aan een voorlichtingscampagne in Duitsland, België en Frankrijk, waarin wordt gewaarschuwd dat alleen Nederlanders nog bij de coffeeshop welkom zijn. De campagne kan van start gaan zodra alle gemeenten uitsluitend nog besloten wietshops hebben.


Kabinetsmaatregelen tegen overlast coffeeshops

  • Coffeeshops worden besloten clubs voor de lokale markt.
  • Alleen een meerderjarige kanna het tonen van een Nederlands legitimatiebewijs een clubpas krijgen. Buitenlanders krijgen geen toegang.
  • Een lidmaatschap moet voor ten minste een jaar worden aangegaan.
  • Uitgegaan wordt van maximaal 2 duizend leden per coffeeshop. De burgemeester mag daarvan afwijken.
  • De afstand tussen scholen en coffeeshops wordt minimaal 350 meter.

Terneuzen is wél blij met wietpas

 

Als een de weinige gemeenten juicht Terneuzen de invoering van de wietpas toe.

 

Burgemeester Jan Lonink (PvdA) van Terneuzen had in het verleden heel wat te stellen met de drugstoerisme in zijn gemeente in Zeeuws-Vlaanderen. De coffeeshops Miami en Check Point haalden niet alleen de landelijke, maar ook de internationale pers. Lonink: ‘Wij steunen de wietpas, want we zien hierin een mogelijkheid om het gedoogbeleid te handhaven. Dat is belangrijk uit het oogpunt van volksgezondheid. Zo hou je de handel controleerbaar.’

 

Op het hoogtepunt van het drugstoerisme waren er zeventig panden waar middelen werden verkocht en hadden de twee coffeeshops 3 duizend bezoekers, in het weekeinde soms wel 4- tot 6 duizend. Uiteindelijk werd Check Point gesloten. ‘Dat maakt ons ook kwetsbaar als de wietpas wordt ingevoerd’, weet Lonink. ‘Als we die coffeeshop ook zouden moeten sluiten, dan hebben we een probleem.’

 

Het aantal lokale gebruikers en drugstoeristen is enorm afgenomen in Terneuzen, vooral sinds de porties cannabis beperkt zijn. ‘Nu dat terug is gebracht van 5 naar 2 gram loont het niet om vanuit Brussel of Lille hierheen te rijden. Dan kunnen ze net zo goed op de eigen illegale markt aan hun trekken komen. De klanten die je overhoudt, komen hier om rustig een joint te roken.’ De enige coffeeshop die nog over is, Miami, heeft gemiddeld zo’n 500 klanten per dag.

 

Hoewel Lonink een warm voorstander van de wietpas is, ziet hij ook de gevaren van een te snelle introductie. ‘Er zijn nog te veel praktische vragen. Die moeten eerst opgehelderd worden.

 

Als de politie de administratie van een coffeeshop gaat controleren en moet uitzoeken of de kaarthouder slechts één pas bezit, en niet een tweede in een naburige gemeente, dan is dat nogal wat.’

 

Er is ook nog de kwestie van de afstand tussen een coffeeshop en een school. Die mag niet minder zijn dan 350 meter. Lonink: ‘Dat is een eis die je niet één-twee-drie kunt opleggen. Je zult ondernemers de kans moeten geven een nieuwe locatie te vinden.’ Bestuurlijk zou het ook nog weleens lastig kunnen worden om buitenlanders te weren uit de coffeeshops. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft vorig jaar uitgesproken dat een beperkende maatregel als een wietpas niet in strijd is met Europese regels. De zaak is in 2006 bij het hof terecht gekomen na een rechtszaak rond een coffeeshop in Maastricht.

 

Maastricht hanteerde toen al een pasjessysteem. De coffeeshop werd tijdelijk gesloten nadat er buitenlandse klanten waren aangetroffen. De coffeeshophouder stapte naar de rechter. Daarop vroeg de Raad van State aan het Europees Hof van Justitie om een uitspraak. Lonink voorziet dat weer ‘allerlei proefprocessen worden gestart’ omdat coffeeshops niet willen dat hun buitenlandse klanten worden geweerd. ‘En wie gaat dat betalen’, vraagt de burgemeester zich af.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners