of 63946 LinkedIn

Zeewolde blijft kritisch op bijdrage veiligheidsregio

Met knarsende tanden hebben de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder (NOP) ingestemd met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland. Een nieuwe verdeelsleutel pakt voor ‘kleine’ gemeenten met een groot oppervlak ongunstig uit. Burgemeester Gerrit Jan Gorter blijft dus kritisch op de uitgaven. ‘De bijdrage is goed voor de veiligheidsregio, maar valt voor ons heel negatief uit.’

Met knarsende tanden hebben de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder (NOP) ingestemd met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland. Een nieuwe verdeelsleutel pakt voor ‘kleine’ gemeenten met een groot oppervlak ongunstig uit. Burgemeester Gerrit Jan Gorter blijft dus kritisch op de uitgaven. ‘De bijdrage is goed voor de veiligheidsregio, maar valt voor ons heel negatief uit.’

Solidariteitsbijdrage
De ‘solidariteitsbijdrage’ aan de veiligheidsregio van de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder gaat flink omhoog.  De gemeente Noordoostpolder moet 1,4 miljoen meer betalen en Zeewolde moet zes ton erbij lappen, waardoor de totale bijdrage op 2 miljoen neerkomt. Waarom moeten de kleine gemeenten meer betalen? ‘De nieuwe verdeelsleutel kijkt naar de werkelijke kosten per gemeente. Er wordt nu gekeken naar hoeveel gemeenten krijgen voor veiligheid en hoe dit dan te versleutelen voor de zes betrokken gemeenten. Dat is positief voor Lelystad en Almere , maar valt voor ons niet goed uit’, aldus Gorter.

Elders tekorten
Enkel kijkend naar de bedragen die de gemeenten ontvangen voor veiligheid, dan is de redenering juist, erkent Gorter. ‘We houden daaraan over.’ Maar op andere zaken, waarvoor de gemeente geld uit het gemeentefonds ontvangt komt de gemeente tekort. ‘Bijvoorbeeld voor de wegen in het buitengebied. Ze hebben er nu één ding uitgepikt, en ja, dat was een democratisch besluit.’ Maar de gemeente Zeewolde is hier het felst op tegen, want zij moet flink bijbetalen. ‘Als we onze eigen brandweer hadden gehouden, waren we minder kwijt. We geven straks 2 miljoen uit en krijgen er niks extra’s voor terug. De bijdrage is goed voor de hele veiligheidsregio, maar valt voor ons heel negatief uit.’

Ingroeiperiode
Zeewolde ging niet zonder slag en stoot akkoord en legde de rechtmatigheid van de verdeelsleutel voor aan een arbitragecommissie. Die veegde de bezwaren van Zeewolde van tafel. Wel mogen gemeenten er langer over doen om de hele mep te betalen. De ‘ingroeiperiode’ is van vijf naar zeven jaar gegaan. ‘Maar wij vinden dat het budgetrecht van de raad op deze manier wordt aangetast. De raad bepaalt de uitgaven, niet de veiligheidsregio. Maar goed, wij voegen ons in de uitspraak, al is de discussie wat ons betreft hiermee niet beëindigd.’

Taakdifferentiatie
Die discussie gaat zich namelijk toespitsen op de taakdifferentiatie van de brandweer. Het Europees Hof heeft in een zaak bij de Belgische brandweer besloten dat een vrijwilliger hetzelfde betaald moet krijgen als een beroepskracht. ‘Landelijk wordt nog bekeken hoe wij daarmee omgaan, maar het belangrijkste effect is in gemeenten met beroepskrachten, dus in steden. Als Nederland deze uitspraak volgt, zouden wij dus nog een keer extra moeten betalen.’ Duitsland en Frankrijk hebben al bezwaar aangetekend en dat zou Nederland volgens Gorter ook moeten doen. ‘Als we dat niet doen, dan gaan we met z’n allen de bietenbrug op. Waar halen we dan brandweermensen vandaan? Dat is de volgende discussie.’

Kamervragen
Intussen heeft de SP Kamervragen gesteld over in hoeverre gemeenten nog zeggenschap hebben over de veiligheidsregio’s en wat er gebeurt als gemeenten de hogere bijdrage aan veiligheidsregio’s niet accepteren of die kosten niet meer kunnen opbrengen. Ook willen ze van minister Ollongren weten of gemeenten wel voldoende geld krijgen om die bijdrage aan de veiligheidsregio te betalen, ‘zodat aan de basisvereisten voor bijvoorbeeld brandweerzorg voldaan kan worden’. Verder vragen ze de minister naar voorwaarden waaronder veiligheidsregio’s kunnen fuseren en hoe het staat met de fusieplannen van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek, ‘nu gemeenteraden zich ertegen uitspreken’. Zouden veiligheidsregio’s niet mogen fuseren, als een gemeente daar tegen is?

Bijzondere omvang
Gorter is op de hoogte van de Kamervragen en noemt het belang van maatwerk. ‘Onze regels zijn op de meeste gemeenten goed van toepassing, maar enkele gemeenten zijn bijzonder van omvang, zoals de onze.’ Hij wijst erop dat in het ‘oude land’ om de zoveel kilometer een gehucht is, maar zijn ‘nieuwe land’ 268 vierkante kilometer bestrijkt. ‘Dat is de grootte van de hele Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek. Er is één dorp met één brandweerkazerne. Als het was verdeeld zoals Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, dan waren er veel meer kazernes.’ Binnen acht minuten ergens zijn lukt sowieso niet, vertelt Gorter. ‘We hadden een eigen eenheid met drie brandweerauto’s. Nu, met de andere verdeelsleutel, hebben we regionaal twee brandweerauto’s. En we blijven zo altijd te laat komen.’

Andere meerderheid
Landelijk kunnen ze veel bedenken, maar kijk naar de schaal van een gemeente, wil Gorter zeggen. ‘Je krijgt een goede bijdrage uit het domein veiligheid, die je nu inlevert bij de veiligheidsregio.’ Het oude systeem was volgens hem ‘gelukkiger’. ‘We moeten nu veel moeite bij de gemeenteraad doen voor die bijdrage. De raad blijft de veiligheidsregio altijd kritisch volgen en dat zal straks ook zo zijn vanwege de taakdifferentiatie.’ Daarover geeft hij alvast een winstwaarschuwing, want als dat unfair uitvalt, wat dan? ‘Er zijn nu vier van de zes gemeenten voor het nieuwe systeem. Dan heb je even het nakijken. Maar ik hoop dat er straks bij de taakdifferentiatie een andere meerderheid is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart (Beleidsadviseur) op
Ze hebben het geld hard nodig om het datacentrum te betalen. Vrachtwagens rijden straks af en aan en er zit maar weinig ruimte in de grondexploitatie. Alle wegen straks kapot, dat datacentrum kost niet alleen de Nederlander ergernis en geld, maar ook de gemeente Zeewolde. Maar de boeren krijgen een lekker bedragje.

Vacatures

Van onze partners