of 64740 LinkedIn

Welten uit kritiek op plan 'caviapolitie'

Korpschef Bernhard Welten van Amsterdam heeft forse kritiek op de komst van vijfhonderd animal cops. Hij stelt dat het korps aan zijn capaciteit zit en hoopt op een alternatieve invulling van de dierenpolitie.
Korpschef Bernhard Welten van Amsterdam heeft forse kritiek op de komst van vijfhonderd animal cops. Hij stelt dat het korps aan zijn capaciteit zit en hoopt op een alternatieve invulling van de dierenpolitie.

Caviapolitie
'Dit kabinet heeft besloten om dierenpolitiemensen te creëren. Ik noem dat gekscherend de caviapolitie. Deze mensen moeten er komen vanuit de bestaande capaciteit die ik nu heb en die staat onder druk', zei Welten gisteren na afloop van zijn nieuwjaarspeech.

Omscholen
Binnenkort moet hij agenten laten omscholen tot animal cops. 'Het is een politieke keuze uit Den Haag waarbij we ons hebben moeten neerleggen, maar tegelijkertijd zien we nu al dat er meer politiemensen nodig zijn voor andere zaken. Door de Amsterdamse zedenzaak zien we bijvoorbeeld hoe weinig zedenrechercheurs er zijn en hoe groot dat probleem is. Dan denk ik: ‘Goh, als je toch vijfhonderd politiemensen mag omscholen, dan weet ik wel waarvoor ik ze werkelijk zou willen omscholen.”

 

Maximum
Burgemeester en korpsbeheerder Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam ondersteunt Welten. Hij vindt dat de korpschef een punt heeft. 'Maar als het Rijk eenmaal echt besluit dat de animal cops er moeten komen, dan moeten we dat besluit uitvoeren. Dat wil echter niet zeggen dat we niet kunnen nadenken over hoe je dat moet doen', zo laat zijn woordvoerder Bartho Boer weten. Momenteel bereidt Van der Laan zich voor op een gesprek met de gemeenteraad over de toekomstige inzet van de politie. Boer: 'We bekijken dan of het Amsterdamse korps niet aan zijn maximum zit. Weltens opmerkingen over de dierenpolitie zullen waarschijnlijk ook aan bod komen.'

 

Flexibel
De Amsterdammers zijn niet de enigen die twijfelen over de noodzaak van de dierenpolitie. 'Ik heb er geen behoefte aan om formatieplaatsen om te turnen tot een specialisme waarvoor weinig te doen is. Die agenten moeten dan 52 weken per jaar vrijmaken voor het aanpakken van dierenleed. Sorry, maar in Venlo hebben we andere prioriteiten', zegt burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Venlo. Als de animal cops er toch moeten komen, dan wil hij ze zo flexibel mogelijk inzetten. 'Een goede politieman kan op meerdere terreinen actief zijn. Bijvoorbeeld als ME’er of als handhaver van het coffeeshopbeleid. Daar hebben we in Venlo wél behoefte aan'. Agenten moeten worden ingezet waar de nood het hoogst is, aldus Bruls. 'Het is niet uitlegbaar dat als er een overval is in Venlo-Oost, dat de animal cop dan achter zijn bureau blijft zitten.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B Groffen (nvt) op
De mens als allerbelangrijkste onderdeel in de Schepping, lekker de natuur en de rijkdommen plunderen. Als zeden zo belangrijk is was er ALLANG menskracht vrijgemaakt.. Zullen we eens over voetbalfeestjes en evenement praten?! Als je weet hoe mensen met elkaar omgaan, dan weet je hoe ze met de dieren omgaan.
Wordt na je pensionering maar eens inspecteur vd dierenbescherming, dan weet je wat voor ELLENDE er leeft.
Mazzeltov Bennie!!
Door Saskia Oskam PvdD op
Ja hoor, iemand heeft weer een 'grappig' woordje verzonnen en nu is overal in het nieuws te horen dat het om een caviapolitie gaat. Het is inderdaad een zoethoudertje van de PVV, maar feit blijft dat er veel meer gedaan moet worden aan dierenmishandeling. Niet alleen van huisdieren, maar vooral ook aan landbouwdieren, die worden blootgesteld aan gruwelijke misstanden, vooral in slachthuizen. En de straffen voor mensen die dieren ernstig mishandelen zijn veel te laag. Het is echter veel efficiënter om de LID en AID uit te breiden en niet weer een instituut in het leven te roepen. Vooral de AID komt mensen tekort die veebedrijven e.d. controleren. We zullen zien wat er überhaupt van terechtkomt, dit kabinet is niet echt diervriendelijk. En vergeet niet dat 'dierenliefhebber' Dion Graus onlangs VÓÓR de vee-industrie heeft gestemd...
Door Petreus (Functie) op
Verdomme, jaren lang heb ik moeten leven volgens de linkse standaarden en nu het tij aan het keren is schieten alle linkschmensen in een kramp. Doe wat er gevraagd wordt Welten, dat moeten wij ook. Je denkt met je uniform dat je alles maar kan maken maar dat is dus niet zo oude PVDA-er.
Door Elisabeth op
Jammer dat Welten de wet niet wil handhaven tav het burka-verbod.Sneu voor die moslima's die door sociale druk in deze gevangenis moeten blijven rondlopen.Emancipatie is blijkbaar alleen voor Westerse vrouwen weggelegd.Dit had hun bevrijding kunnen betekenen.
Door Bert op
Welten, uw salaris word betaald door de burger. De burger kiest de regering. De regering maakt de wetten.... U zult deze moeten opvolgen. Als u daar emotionele bezwaren tegen heeft moet u ontslag nemen.U staat niet boven de wet, regering en kiezers.
Door bas (logicus) op
Korpschef Welten van Amsterdam heeft in zijn onbeheersbare drang zichzelf op TV te profileren als een weldenkend mens waarbij hij de politici van VVD,PVV en CDA meermaals schoffeerde onhoudbaar gemaakt. Schoffeerde omdat deze politici volgens hem niet hun gezond verstand zouden hebben gebruikt. N.b. zijn baas cq werkgever.
Deze man moet op staande voet –oneervol - ontslagen worden zonder dat er enige vorm van financiële compensatie plaats vind.
Animal cops is overigens een specialisatie die naast de reguliere taken kan worden uitgevoerd. Wat inhoud dat een animal cop niet op zijn gat blijft zitten als er een melding wordt gedaan wegens een ander delict. Dit wordt slecht beweerd door de linkse politiek die uit alle macht proberen elk voorstel komende vanuit de PVV te demoniseren. En zeker van korpschef Welten mag men verwachten dat te weten. Vele seksueel getinte geweldsmisdrijven tegen mensen vonden hun oorsprong in dierenmishandeling mits men martelen – rectaal penetreren van scherpe voorwerpen e.d. - bij dieren onder de veel lager gekwalificeerde noemer mishandeling wenst te plaatsen.
Animal cops zijn dus wel degelijk wenselijk. Mijn persoonlijke mening over Dion Graus of de PVV is daarin irrelevant.
Ook met de burka kwestie gaat korpschef Welten zijn boekje ver te buiten omdat de overtreder bewust kiest om te overtreden. En daarmee verliest ook een agent – gezien de norm .m.b.t. integriteit - de mogelijkheid en het recht om aanspraak te maken op zogenaamd gezond verstand.
Korpschef Welten gaf overigens zelf aan dat hij geen onderscheid kon maken wie er achter het masker van de burka schuil gaat. Laten we wel zijn, wanneer iemand op straat loopt met een nylonkous over zijn hoofd belt ieder weldenkend mens de politie. En elke agent zou zo’n persoon met getrokken pistool benaderen en in de boeien afvoeren.
Waarom meten met twee maten. De burka is niet een religieus attribuut maar een door machtswellustige mannen dwingend opgelegd voorschrift aan vrouwen om deze onderdanig te maken en te laten blijven. En mocht iemand twijfelen dan adviseer ik de documentaire; The canvas prison.
Door Pim op
Wordt duidelijk tijd voor een onafhankelijke politie in regio's onder leiding van bekwame mensen zonder die flauwekul van "positieve discriminatie". De juiste onafhankelijke mensen op de juiste plaats.
Door Misc (nederlander) op
Ja, beste mensen, de politiek wil lekker veel mankracht inzetten om een achterlijk politiek hot burkaverbod na te leven. Met de komst van de caviapolitie zijn plotseling natuurlijk ook alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. er is toch al een dierenbescherming?
Korpchef Welten verdient een lintje dat hij de politie voor het imago cavia en kledinggestapo probeert te behoeden. De politiek moet zich eens gaan echt verdiepen in de zaken..
Door John op
Wat is dit nu weer? Een politiechef die de wet niet wil volgen.
Wetten worden gemaakt in de tweede kamer. Welten heeft dat te volgen en het commentaar voor zich te houden als politieman.
Deze linkse bromsnor moet maar gauw met pensioen.
Door Frits (democraat) op
De PVV heeft een punt tegen Welten, het kan niet zo zijn dat korpschefs de dienst gaan uitmaken, voor je het weet heb je een politiestaat.Vacatures

Van onze partners