of 64231 LinkedIn

Weinig grip op overlastgevende asielzoekers

Ongeveer 350 overlastgevende asielzoekers veroorzaken met 'asociaal en crimineel gedrag' problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) zint op extra maatregelen.
Reageer

Ongeveer 350 overlastgevende asielzoekers veroorzaken met 'asociaal en crimineel gedrag' problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) zint op extra maatregelen.

Draagvlak asielopvang ondermijnd

De inspectie komt met aanbevelingen om de zorg voor deze kleine groep mensen, die vaak kampen met verslaving of psychische problemen, te verbeteren. Ze veroorzaken overlast in asielzoekerscentra, maar plegen bijvoorbeeld ook herhaaldelijk strafbare feiten als winkeldiefstallen, zwartrijden of hinderlijk gedrag in het openbaar. Daarmee dreigen ze het draagvlak voor de opvang te ondermijnen, waarschuwt de inspectie. De inspectie raadt aan om alle strafrechtelijke mogelijkheden die er zijn ook te benutten.

Opvanglocaties onvoldoende toegerust

Het is niet eenvoudig om iets tegen de problemen te doen, zo stelt de inspectie vast. Het gaat over het algemeen om mensen uit Marokko, Algerije, Libië of Tunesië. Die landen werken nauwelijks mee aan de terugkeer van deze groep. Intussen zijn de meeste opvanglocaties onvoldoende toegerust om deze groep bij te staan en waar nodig in te grijpen. Dat lukt op één gespecialiseerde plek, de zogenoemde Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) in Hoogeveen. Daar is echter niet voor iedereen plek. Overigens had de inspectie eerder kritiek op de aanpak op deze locatie. Inmiddels is de situatie daar verbeterd.

Strafrechtelijke informatie beter uitwisselen

Om de problematiek te verhelpen moet volgens de inspectie gekeken worden of de medewerkers van de opvang beter toegerust moeten worden om deze groep te helpen, te volgen en waar nodig aan te pakken. Ook zou gekeken kunnen worden of strafrechtelijke informatie uitgewisseld kan worden met andere landen in de Europese Unie. Deze groep reist namelijk veel rond, maar landen weten het niet van elkaar als iemand elders de wet heeft overtreden.

Groep van 350

Het gaat niet om mensen die gevlucht zijn voor vervolging of geweld, maar om mensen die in Europa een beter leven hopen te vinden, merkt de inspectie op. De grootste overlast wordt veroorzaakt door een groep van ongeveer 350 mensen op 27.500 mensen in asielzoekerscentra in totaal. Er zitten ook overlastgevende minderjarigen in de asielzoekerscentra die geen asielaanvragen hebben ingediend. De IND, Dienst Terugkeer en Vertrek en de politie moeten kijken of direct een uitzettingsprocedure gestart kan worden als zij in de opvang problemen veroorzaken. Voor minderjarigen is er een speciale opvang, vergelijkbaar met de HTL. Ook deze PON-locaties zijn effectief in het bestrijden van overlast.

'Aanpak is complex'
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil meer doen om de overlast en criminaliteit door deze groep asielzoekers tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen getroffen om deze personen aan te pakken, maar dat is niet voldoende, erkent ze in een reactie op het rapport. Het feit dat er bij deze groep vaak meerdere problemen tegelijk spelen, maakt de aanpak volgens haar complex. Voor de andere asielzoekers, de medewerkers en omwonenden is deze situatie niet veilig, aldus de bewindsvrouw.

Hulp van ggz-instellingen

Broekers pleit voor meer hulp van ggz-instellingen, maar de aansluiting is lastig. 'De zorg die deze klinieken kunnen bieden, sluit volgens de Inspectie niet altijd aan bij de zorg die de asielzoeker nodig heeft en het duurt vaak lang voor het hulptraject gestart kan worden in verband met het aantal beschikbare plekken voor mensen die geen Nederlands spreken. Bovendien is voor deze vrijwillige trajecten altijd de medewerking en inzet van de betreffende asielzoeker nodig, die vaak niet wordt verleend', schrijft de demissionaire staatssecretaris.

Afspraken met gemeenten

Ze is met het ministerie van Volksgezondheid in overleg om de ggz-zorg toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Ook minderjarige asielzoekers met wie het niet goed gaat, moeten beter en eerder terecht kunnen in (gesloten) jeugdhulp. Ook voor hun begeleiding en opvang is meer nodig. Daarover zijn volgens Broekers al afspraken gemaakt met onder meer de gemeenten en jeugdzorg. Volgend jaar gaan twee instellingen aan de slag met gerichte hulp voor deze doelgroep.

Meer toezicht en vreemdelingenbewaring

Verder wil Broekers meer toezicht op overlastgevende asielzoekers. Er zijn er al enkele locaties waar zij worden opgevangen in een sobere omgeving met meer toezicht. Maar volgens Broekers onttrekt een 'aanzienlijk deel van de groep' zich gedurende de procedure toch aan het toezicht. Ze zoekt uit of het mogelijk is om de betrokkenen in vreemdelingenbewaring te nemen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners