of 65101 LinkedIn

Vroeg ingrijpen moet daderschap voorkomen

Meerdere gemeenten signaleren een stijging van agressie en antisociaal gedrag bij kinderen in het basisonderwijs. In combinatie met andere risicofactoren kan dat leiden tot een verhoogde kans op dader/slachtofferschap. Reden voor burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel om het initiatief te nemen voor de conferentie ‘Voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen’.

Meerdere gemeenten signaleren een stijging van agressie en antisociaal gedrag bij kinderen in het basisonderwijs. In combinatie met andere risicofactoren kan dat leiden tot een verhoogde kans op dader/slachtofferschap. Reden voor burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel om het initiatief te nemen voor de conferentie ‘Voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen’.

Op 25 maart vindt de digitale conferentie voor professionals over het voorkomen van daderschap plaats. U bent initiatiefnemer van de conferentie en trekker van het dossier. Waarom nam u dit initiatief?
‘Heel lang was ik jeugdofficier van justitie en kinderrechter. Het is mooi als met vroegtijdig ingrijpen veel ellende kan worden voorkomen. Vanuit de programmadirecteur jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat de conferentie organiseert, werd mij gevraagd ambassadeur te zijn. Er was in Capelle een conferentie naar aanleiding van de interventie ‘Jij bepaalt wie je bent’. Wij zijn op dit punt heel actief in de gemeente. Met een aantal andere burgemeesters, waaronder de deelnemers aan de conferentie Ahmed Marcouch en John Jorritsma, en wethouders maken we ons daar zorgen over. Het is goed om als bestuurders met elkaar ideeën uit te wisselen en er ook iets mee te doen, bijvoorbeeld in de regio. Bij ons zou dat een samenwerking kunnen zijn met Rotterdam, Spijkenisse en Vlaardingen. Ik zie het vroegtijdig ingrijpen vooral als een wake up call. Het is jammer als deze jongeren een strafblad krijgen. Ze krijgen dan moeite om een baan te vinden en een huis te kopen.’

Wat waren uw ervaringen met deze jongeren toen u jeugdofficier en kinderrechter was?
‘Toen ik officier was zag ik al een trendverschuiving van graffiti en winkeldiefstal naar overvallen, drugsdelicten en moorden. Je moet er vroeg bij zijn. Hoe jonger, hoe beter. Soms doen ze het alleen, maar het gedrag komt vooral voort uit samen optrekken, stoer doen, en dan samen aan de slag gaan. Als jeugdofficier was ik betrokken bij het Glenn Mills-project en bij Basta, waarbij kinderen die eerst niet naar school gingen via Basta toch gingen. Hoe eerder je kunt bijsturen, des te beter. Bij de jeugd heb je dan nog een kans. We moeten de handen in elkaar slaan.’

Zag u de leeftijd ook lager worden?
‘Ja, soms wel kinderen onder de 12. Vroeger ging je onder de 12 jaar vrijuit en daarboven naar Halt of de kinderrechter. Op basisscholen blijkt dat kinderen eerder ‘rijper’ zijn, bijvoorbeeld door games en social media. Ze zijn vaak bijdehanter dan wij vroeger en doen dus eerder verkeerde dingen.’

Wat zijn de ervaringen van uw gemeente met dit onderwerp? Hier antwoordt stadsmarinier jeugd Corinne Koers, ook aanwezig bij het gesprek, op de vraag.
‘We proberen het via school en sport in te steken. We hebben een project in de bovenbouw van de basisschool, waar geschoolde mensen de klas inkomen. Leerkrachten en personeel zien al bepaalde kinderen die er op een negatieve manier uit springen. Dat probeer je de kop in te drukken door leren en signaleren, het coachen van leerkrachten en het binnenhalen van hulpverlening. Ouders vinden dat vaak ook spannend, maar je verlaagt de drempel door het op school in te richten. Dat geeft meer vertrouwen. De andere richting is sport, waar in het project Alleen jij bepaalt wie je bent, bekende sporters en trainers hen kunnen inspireren zich definitief aan te sluiten bij een sportvereniging.’

Hoe belangrijk is vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van die effectieve gedragsinterventies?
Oskam: ‘Uit de praktijk weet ik dat kinderen kunnen zich onvoldoende realiseren welke gevaren ze lopen. Als ze 100 euro krijgen om ergens een pakketje drugs af te leveren, dan dat gaat een paar keer goed, dan gaan ze ermee door, maar lopen ze een keer tegen de lamp en willen ze stoppen, dan kan een crimineel zeggen: jij weet teveel. Gevolg kan zijn dat jouw familie wordt bedreigd of je tegen een kogel kunt aanlopen.’

Wat kunnen we verwachten van de conferentie?
‘Veel informatie. Het bewustzijn hierover moet er komen bij burgemeesters en wethouders. Ik hoor wel eens ‘niemand in onze gemeente gaat naar Halt’, maar het kan zich overal voordoen. Het houdt niet op bij de provinciegrenzen. Laat het een issue worden in de begroting, in het college en ook in de ambtelijke organisatie. Ga ermee aan de gang en grijp zo vroeg mogelijk in.’

Kunnen we nog een oproep naar het rijk of de formatietafel voor meer ondersteuning verwachten?
‘Ik hoop dat er vanuit het rijk meer tijd en energie in wordt gestoken. Maar het komt wel vanuit de gemeenten. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming is aanwezig, moet het meenemen naar het kabinet en naar zijn partij voor de formatie. Het is goed dat er belangrijke burgemeesters bij zijn. Misschien komt een dergelijke oproep pas na de conferentie.’

Tot slot, wat is voor u nou het belangrijkste dat een gemeente kan doen om te voorkomen dat jongeren vervallen in criminaliteit?
‘De integrale benadering invoeren en weten wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Onze stadsmarinier jeugd is de ogen en oren in de stad. Het mag van mij wel wat minder orthodox. Het is maatwerk, maar goed wissel ook goed informatie uit en kijk integraal naar wat er nodig is. Ik was ook coördinerend kinderrechter in Arnhem en daar werden allerlei verschillende zaken van een jongere in één keer behandeld en een aanpak opgelegd. Dat is veel beter dan een hele gang per zaak langs alle juridische kanalen. Het gaat om integraliteit. De juiste maatregelen op de juiste kinderen. Daarin kunnen gemeenten een hele belangrijke rol spelen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners