of 65101 LinkedIn

VNG: 6 miljoen nodig voor aanpak maatschappelijke onrust

De VNG signaleert een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in gemeenten en vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om jaarlijks 5,8 miljoen euro voor de aanpak hiervan. ‘Er is een tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, het inperken van vrijheden van andere burgers of het ondermijnen van instituties.’

De VNG signaleert een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in gemeenten en vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om jaarlijks 5,8 miljoen euro voor de aanpak hiervan. ‘Er is een tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, het inperken van vrijheden van andere burgers of het ondermijnen van instituties.’

Visie en investering nodig
De VNG wijst hierop in een position paper met opmerkingen op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Voorbeelden van de uitingen van ongenoegen zijn de boerenprotesten, protesten tegen het coronabeleid, de vuurwerkrellen en de avondklokrellen. ‘Dit leidt tot botsingen van grondrechten en bedreiging van de openbare orde.’ Gemeenten hebben behoefte aan een langdurig programma voor de aanpak van maatschappelijke onrust en ongenoegen in samenhang met de aanpak van desinformatie, aldus de VNG. ‘Daar hoort ook visie bij op de rollen en verantwoordelijkheid van de betrokken overheden.’ En dus een investering voor meerdere jaren van 5,8 miljoen euro per jaar.

Waardering
De VNG heeft ook waardering voor een aantal stappen die minister Grapperhaus al heeft gezet in de richting van versterking van de rechtsstaat, zoals de versterking van instituties en ketens (politie, OM, rechtspraak etc), digitalisering van de rechtspraak, het vergroten van de (cyber)weerbaarheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Die waardering heeft de vereniging tegen de achtergrond van een voor veel inwoners steeds complexer wordende samenleving die verder juridiseert.

Tweedeling
De VNG signaleert namelijk ook dat kansenongelijkheid en andere voedingsbodems voor een grotere maatschappelijke tweedeling zorgen. ‘Als gevolg daarvan neemt het vertrouwen in de overheid af, een proces dat nog versterkt wordt door de toeslagenaffaire en de afhandeling van aardgasschade in Groningen. Tevens keren mensen zich af van de samenleving, bijvoorbeeld vanwege de manier waarop de overheid de coronacrisis aanpakt.’ Een positieve ontwikkeling vindt de VNG het aannemen van de motie-Hermans door de Tweede Kamer, waardoor er meer geld is voor politie en gemeentelijke boa’s.

Positie boa's borgen
Toch is het noodzakelijk de positie van boa’s te versterken, vindt de VNG, zeker nu zij vaker worden ingezet om ‘gaten te vullen’. Voor gemeenten is belangrijk dat de positie van boa’s in het stelsel goed wordt geborgd. Hun bevoegdheden moeten duidelijk zijn en in lijn met lokale behoeften. Inzichten uit pilots met inzet van boa’s in verkeershandhaving en met uitrusting van boa’s met de korte wapenstok moeten in hun positionering worden meegenomen. Ook moet er een heldere verhouding zijn met de politie en het lokale bevoegd gezag van de burgemeester en de officier van justitie.

Investeringen ondermijning naar gemeenten
Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn extra investeringen gedaan die gemeenten goed kunnen gebruiken, maar extra aandacht is nodig voor de meest kwetsbare wijken en gebieden. ‘Het is belangrijk dat jongeren via scholing en werk worden gestimuleerd om niet in criminaliteit te vervallen.’ Bij de bestrijding van het fenomeen ondermijning is het ‘noodzakelijk dat de investeringen in de regionale versterkingsplannen en preventieve aanpakken volledig ten goede komen van gemeenten’. In ieder geval vergt samenwerking de doorontwikkeling van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en van de integrale informatiepositie en -uitwisseling in de veiligheidsaanpak.

Middelen voor digitale weerbaarheid
Dreigingen op het cyber- en informatiedomein raken zeker ook de gemeentelijke overheid, schrijft de VNG. ‘Het versterken van digitale weerbaarheid van de gemeentelijke informatiesystemen vraagt om continue aandacht.’ Gemeenten hebben een rol in de voorbereiding op digitale incidenten en crisisbeheersing en gevolgenafhandeling wanneer die zich manifesteren. ‘Daarvoor moeten middelen beschikbaar komen.’ 

Budget voor aanpak mensenhandel
Tot slot moeten alle gemeenten in 2022 een aanpak tegen mensenhandel hebben, moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoördinatie en moeten gemaakte afspraken regionaal zijn ingebed. Er zijn al de nodige stappen gezet, maar het vraagt nog veel inzet van gemeenten om de doelen uit het interdepartementale programma ‘Samen tegen mensenhandel’ te kunnen realiseren, aldus de VNG. ‘Gemeenten moeten dan ook budget krijgen voor de uitvoering van het beleid.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Saskia (beleidsadviseur) op
Het lijkt wel, alsof men het makkelijker vindt om streng te handhaven dan écht de dialoog aan te gaan met mensen die niet tevreden zijn over het beleid. Luister gewoon. Misschien hebben ze wel wat zinnigs te zeggen waar de beleidsmakers zelf niet aan hebben gedacht.
Door Piet (Beleidsadviseur) op
Het kernprobleem blijft dat de politiek zich nog steeds te weinig aantrekt van de gewone Nederlander, laat staan van de onderkant van de samenleving. Nederland had tot ca 15 jaar geleden een goed sociaal vangnet. Dat wordt met de uitgelekte kabinetsplannen nog verder uitgehold.
Door Bert (Beleidsadviseur) op
Die kansenongelijkheid zal met de uitgelekte kabinetsvoorstellen die Segers in de trein heeft laten liggen, niet afnemen. Er staat weliswaar dat het vaste contract weer de norm moet worden, maar dat willen ze dan bereiken door de kosten voor werkgevers omlaag te brengen. Dat moet de werknemer dan zelf betalen door beperking van de WW duur tot een jaar. Dat is een sigaar uit eigen doos. Voorts wordt tegelijkertijd ook flexibele arbeid goedkoper door deze maatregel. En daar lijdt juist de flexibele arbeidskracht weer onder. Het wordt er zo niet fijner op aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de samenleving. Achtereenvolgende kabinetten met werkgevers als achterban hebben de positie van de werknemer sterk uitgehold. De risico’s zijn bij de werknemer terecht gekomen.

Vacatures

Van onze partners