of 59761 LinkedIn

Verantwoordelijkheid natuurbrand niet geregeld

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de preventie van natuurbranden slecht geregeld. ‘Daar gaan wij niet over’, is vaak de reactie van vergunninghouders wanneer bij de inrichting van een natuurgebied de brandveiligheidsrisico’s ter sprake komen.
Reageer
In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de preventie van natuurbranden slecht geregeld. ‘Daar gaan wij niet over’, is vaak de reactie van vergunninghouders wanneer bij de inrichting van een natuurgebied de brandveiligheidsrisico’s ter sprake komen.

Adviezen brandrisico's
Deze kritiek uit Allart van Gulik, hoofd Sector Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zijn organisatie adviseert over brandrisico’s bij de inrichting van natuurgebieden of de aanleg van onder meer recreatieterreinen in of aan de rand van bos- en heidegebied. Adviezen gaan bijvoorbeeld over ontsluitingsroutes, een veilige afstand tot de natuur en over risicovolle vegetatie.

Formeel gelijk
Formeel hebben vergunningverleners van provincies en gemeenten gelijk, wanneer ze zeggen dat zij daar niet over gaan, legt Van Gulik uit. ‘In Nederland is de inrichting van natuur in relatie tot brandveiligheidsrisico’s nergens beschreven. Er zijn geen normen en richtlijnen over de veilige afstand van een verzorgingshuis tot een naaldbos of een heidegebied. Een camping die met één onverharde weg is ontsloten, ziet er mooi en natuurlijk uit, maar zorgt voor een groot risico wanneer bij brand vijfduizend recreanten moeten evacueren over dezelfde weg die de brandweer gebruikt om binnen te komen.’

Kans neemt toe
Ten onrechte denken overheden daar veel te weinig over na. De kans op natuurbranden neemt de komende jaren verder toe, zegt Van Gulik. Door klimaatveranderingen enerzijds en door de tendens om terreinen ecologisch verantwoord in te richten anderzijds. Het gaat om de grote natuurgebieden in Nederland, maar juist ook om kleine percelen, die raken aan bebouwd gebied.

Dezelfde aandacht
Het wordt tijd dat voor het onderwerp natuurbranden dezelfde aandacht komt als voor overstromingsrisico’s, meent Van Gulik. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt zijn organisatie aan een project dat vergelijkbaar is met Waterrand, om in kaart te brengen wat de risico’s zijn en hoe daarmee om te gaan.

Ambassadeur

Zouden de brandweermensen dan ook een ambassadeur kunnen gebruiken, à la kroonprins Willem Alexander? Van Gulik: ‘Een goed idee. Het schijnt dat Pieter van Vollenhove een woning heeft midden op de Veluwe. Dat zou een mooie match kunnen zijn.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners