of 61043 LinkedIn

Veiligheidsregio Zaanstreek wil grote fusie

Henk Bouwmans Reageer
De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wil een fusie met Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. De minister vreest isolement voor de politie Noord-Holland-Noord.

Voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (negen gemeenten met centrumgemeente Zaanstad) is fuseren met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Kennemerland om twee redenen noodzakelijk. De eerste is de kosten beheersbaar te houden.

 

Voor Zaanstreek-Waterland worden de kosten te hoog als de veiligheidsregio zelfstandig aan de zware kwaliteitseisen wil voldoen, waaronder een eigen meldkamer die 7x24 uur bereikbaar is. Voorzitter Geke Faber (PvdA), burgemeester van Zaanstad: ‘We betalen zestien euro per inwoner. Als we aan de kwaliteitseisen willen voldoen wordt dat negentien euro per inwoner.’

 

Het tweede fusieargument is het veiligheidsrisico dat verbonden is met de (industriële) activiteiten in- en rondom het Noordzeekanaalgebied en Schiphol. Faber: ‘De uitvoerende diensten werken goed samen, maar er werken drie veiligheidsregio’s in dit gebied en wanneer je er niet één bestuurlijke organisatie van maakt, blijf je in zo’n risicovol gebied op verschillende manieren werken.’

 

Urgent

 

Een probleem voor de Zaanse wens tot fusie van de drie veiligheidsregio’s is de zogeheten congruentie. De grenzen van de veiligheidsregio’s dienen samen te vallen met die van de politieregio’s, maar ook met de grenzen van de gerechtelijke kaart, zo heeft minister Ter Horst per brief laten weten.

 

Faber beroept zich op een uitspraak van de minister in de Kamer dat de politie- en veiligheidsregio niet altijd samen hoeven te vallen: ‘De urgentie ligt bij het samengaan van de veiligheidsregio’s want daar zitten de grootste risico’s.’ Wanneer politie- en veiligheidsregio moeten samenvallen én er geen sprake is van het samenvoegen van de arrondissementen Haarlem en Amsterdam - want dat wil Justitie niet - blijft er voor Zaanstreek-Waterland alleen fusie met Kennemerland over.

 

Faber: ‘Je hebt dan samenwerking aan de noordkant van het gebied, maar niet aan de zuidkant. Bovendien willen wij onderdeel uitmaken van de metropool Amsterdam en is onze focus ook sterker op Amsterdam-Amstelland dan Kennemerland gericht.’

 

De discussie over de samenvoeging van veiligheidsregio’s wordt aangejaagd door de aankondiging van minister Ter Horst dat zij het aantal politieregio’s van 25 wil reduceren tot 20 á 22. Ter Horst vindt dat de politieregio Zaanstreek-Waterland te klein is om zelfstandig te blijven. Zij vreest door de fusiewensen van de veiligheidsregio Zaanstreek dat het politiekorps Noord-Holland-Noord (met centrumgemeente Alkmaar) geïsoleerd achterblijft. Tegelijkertijd wil het ministerie van Justitie de arrondissementen Alkmaar en Haarlem samenvoegen.

 

De Haarlemse PvdA-burgemeester Bernt Schneiders ziet niets in een bijbehorende politieregio met Zaanstreek, Noord-Holland-Noord en Kennemerland. ‘Ik heb grote twijfels over de bestuurbaarheid van zo’n regio en zou niet graag korpsbeheerder zijn van zo’n grote regio.’ Schneiders wil Kennemerland zelfstandig houden.

 

Gooi- en Vecht

 

De kleinste veiligheids- en politieregio, Gooi- en Vechtstreek (9 gemeenten met Hilversum als centrumgemeente) heeft geen boodschap van de minister gekregen om te fuseren. ‘Wij horen van alles in de wandelgangen, maar wij halen onze prestatieafspraken, hebben een sluitende begroting en dus is er weinig reden om samen te gaan met een andere regio’, zegt Mirjam Kooij, secretaris van het regionaal college politie en het veiligheidsbestuur Gooi- en Vechtstreek.

 

Een fusie met bijvoorbeeld Amsterdam sluit Kooij niet uit. ‘Maar gezien onze goede samenwerking met het politiekorps Flevoland is Flevoland ook als veiligheidsregio onze natuurlijke partner.’

 

Lenferink boos op Zuid-Holland

 

De Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA), voorzitter van de veiligheidsregio en korpsbeheerder Hollands Midden, is boos op Zuid-Holland. De provincie heeft de commissie-Leemhuis, die de bestuurlijke toekomst in de Krimpenerwaard onderzocht, de ruimte geboden om zonder overleg met Lenferink te adviseren over het verkleinen van Hollands Midden.

 

Leemhuis adviseerde niet alleen om de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard te fuseren met Krimpen aan den IJssel, maar ook om de nieuwe fusiegemeente onder te brengen in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waartoe Krimpen al behoort. De provincie heeft dit advies overgenomen. De Krimpenerwaardgemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven verdwijnen hierdoor uit de veiligheidsregio Hollands-Midden.

 

Lenferink: ‘Dat heeft forse consequenties voor het draagvlak in Hollands-Midden. Het draagvlak voor centrale voorzieningen evenals de vorming van de veiligheidsregio komen onder druk omdat je de kosten met minder gemeenten moet opbrengen.’ Het advies van Leemhuis heeft in Hollands-Midden de vraag opgeworpen of deze politie- en veiligheidsregio in afgeslankte vorm zelfstandig kan blijven of bijvoorbeeld Leiden en omgeving niet beter bij de regio Den Haag kan.

 

Lenferink: ‘Ik ga niet hardop zeggen dat dat onbespreekbaar is. Maar als je dit soort besluiten voorbereidt, moet je dat niet doen op basis van gebrekkige inzichten.’ Volgens hem wil de provincie overleggen over de toekomst van Hollands-Midden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners