of 62812 LinkedIn

Veiligheid blijkt óók taak voor wethouders

Nederland telt momenteel 22 wethouders met veiligheid en 90 wethouders met handhaving in hun portefeuille. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging.

Nederland telt momenteel 22 wethouders met veiligheid en 90 wethouders met handhaving in hun portefeuille. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging.

Veiligheidswethouder vaak uit lokale partij
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er 108 wethouders zijn die veiligheid, handhaving en/of openbare orde in hun portefeuille hebben. Voor wat betreft veiligheid gebeurt dat in verschillende samenstellingen, zoals ‘integrale veiligheid’, ‘zorg- en veiligheidshuis’ en ‘gezin en veiligheid’. Het begrip handhaving wordt vaak gekoppeld aan toezicht of vergunningen. Friesland heeft met ongeveer 40 procent het hoogste percentage gemeenten met een wethouder met handhaving of veiligheid in de portefeuille, Limburg het laagste (ongeveer 20 procent). Veruit de meeste ‘veiligheidswethouders’ zijn afkomstig van lokale partijen (38 procent) en de VVD (25 procent).

Maar enkele wethouders pakken ‘veiligheid’ op
De aanpak van veiligheidsvraagstukken is op gemeentelijk niveau de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Toch pakken maar enkele wethouders expliciet de portefeuille veiligheid op. Veel taken rondom openbare orde, en ook veel nieuwe taken op dat terrein, liggen immers bij de burgemeester. Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging ziet in de afgelopen tien jaar een behoorlijke accentverschuiving in de zwaarte van portefeuilles. ‘Dat heeft vaak te maken met de verschuiving van bevoegdheden, bijvoorbeeld door de decentralisaties. Hierdoor komt een onderwerp als veiligheid steeds dichter bij de zorgportefeuilles te liggen.’

Voor- en nadelen
De Wethoudersvereniging startte in 2020 met een brede onderzoeksagenda om te investeren in haar kennispositie. ‘De vereniging wil bestuurders zo nog beter ondersteunen op de diverse vraagstukken en het opleidingsaanbod beter afstemmen op actuele ontwikkelingen’, aldus Hendrickx. In opdracht van de vereniging onderzoekt het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool, onder leiding van dr. Julien van Ostaaijen de komende maanden de voor- en nadelen van ‘veiligheidswethouders’.

Goede inhoudelijke afweging
Doel van dat vervolgonderzoek is om gemeenten en politieke partijen voldoende informatie te geven om een goede inhoudelijke afweging te maken over het al dan niet aanstellen van een wethouder veiligheid. De hogeschool brengt voordelen en belemmeringen van wethouders veiligheid in kaart, inventariseert via literatuuronderzoek en interviewt betrokkenen. Daarbij wordt ingegaan op samenwerking met andere beleidsvelden, taken van de burgemeester en op de samenwerking met andere actoren zoals de politie. Het volledige onderzoek is in het voorjaar van 2021 afgerond.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners