of 64621 LinkedIn

Utrechtse politie werkt niet samen met ‘pedojagers’

Volgens de politie werkt zij niet samen met zogenoemde ‘pedojagers’ in de stad. Dat laat het Utrechtse college weten aan enkele bezorgde raadsleden die schriftelijke vragen hadden gesteld over de groep Jagers030.

Volgens de politie werkt zij niet samen met zogenoemde ‘pedojagers’ in de stad. Dat laat het Utrechtse college weten aan enkele bezorgde raadsleden die schriftelijke vragen hadden gesteld over de groep Jagers030.

Nooit eigenrichting
Volgens het college zijn er meerdere voorbeelden in Nederland waarbij activiteiten van ‘pedojagers’ uit de hand zijn gelopen, met een dode als gevolg in Arnhem, of dat men zich had vergist in de persoon. Eerder noemden de raadsleden de Utrechtse groep ‘Jagers030’ die aan burgeropsporing doet en voor eigen rechter zou spelen. Het college kent de groep en ook andere groepen in Midden- en Oost-Nederland. Er zijn niet veel cijfers over ‘pedojagen’, maar er is landelijk wel een toenemend aantal incidenten sinds juli. ‘Wij vinden dat iedereen zich aan de wet moet houden en nooit over mag gaan tot eigenrichting. In onze rechtsstaat vindt opsporing en vervolging plaats door de politie en het Openbaar Ministerie, alwaar voldoende waarborgen zijn tegen onrechtmatig handelen.’

Risico op escalatie
Door het publiekelijk bekend maken van vermeende pedoseksuelen door ‘pedojagers’ bestaat het

risico dat er maatschappelijke onrust ontstaat die mogelijk ook andere bewoners kan aanzetten tot eigenrichting, waarschuwt het college. Niet uitgesloten is dat de manier van werken van ‘pedojagers’ leidt tot een sociaal isolement van pedoseksuelen ‘waarmee schaamte, het risico op het afhouden van hulp en uiteindelijk de kans op een zedendelict toeneemt’. Het uitlokken van een ontmoeting leidt vaak tot ongewenst gedrag, ‘want een burgeraanhouding is lang niet altijd rechtmatig’. ‘Omdat zo’n confrontatie met emotie gepaard gaat, is er bovendien risico op escalatie. Burgers zijn hier meestal niet op toegerust. Als er geweld wordt gebruikt kan dat snel leiden tot onveilige situaties.’

Geen samenwerking
Jagers030 zou door individuele (wijk)agenten van het Utrechtse korps worden gesteund, claimde de groep zelf. De raadsleden wilden weten of die samenwerking er inderdaad is en zo ja, wat het college daarvan vindt. Het college heeft navraag gedaan bij de politie en daar zegt men niet samen te werken met de ‘pedojagers’. Er zijn momenteel ongeveer 60 fte beschikbaar specifiek voor de afdeling zeden van de dienst Regionale Recherche. Die capaciteit neemt de komende jaren toe met 6 fte. Ook andere politieonderdelen zijn in voorkomende gevallen deels betrokken bij de opsporing van zedenmisdrijven.

250 incidenten
In de periode juni t/m oktober 2020 zijn er (landelijk) meer dan 250 incidenten met pedojagers bij de politie bekend, aldus het college. Vermoedelijk zijn het er meer. Veelal is er sprake van klemrijden, mishandeling, vernieling en publieke veroordelingen. ‘Uiteraard kost het optreden van de politie in deze incidenten capaciteit. Ook leiden acties van ‘pedojagers’ tot veel meldingen (kinder)misbruik, die de politie conform de richtlijnen in behandeling neemt, maar waarbij geen strafbaar feit is gepleegd of er te weinig bewijs is.’ Ondanks de toename zijn in 2018, 2019 en 2020 geen meldingen geweest die de Eenheid Midden-Nederland niet heeft kunnen oppakken wegens het ontbreken van capaciteit.

De-escalerend optreden
Onlangs heeft een incident met ‘pedojagers’ nog tot onrust in een wijk geleid, weet het college. Na een ontmoeting met ‘pedojagers’ hebben die het adres bekend gemaakt van de vermeende dader wat tot onrust in de buurt leidde. Hierop is de vermeende dader thuis mishandeld en op straat gevolgd. Het college schrijft dat bij een melding bij de politie van een incident tussen ‘pedojagers’ en een persoon de politie de-escalerend zal optreden, in samenwerking met de gemeente de belaagde zal beschermen en zal optreden tegen ‘pedojagers’ als zij strafbare feiten hebben gepleegd. Als burgers vermoeden dat iemand zich schuldig maakt aan kindermisbruik kunnen zij dit melden bij de politie. Die onderzoekt alle vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is, bijvoorbeeld als er een kind in gevaar is. Vervolgens wordt zorgvuldig bewijs verzameld. Bij een strafbaar feit kan een verdachte worden aangehouden. Het OM beslist dan of de zaak wordt voorgelegd aan de rechter.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maurice op
'Rob', ergens denk je als een kip zonder kop. In de Verenigde Staten van Amerika zijn incidenten gebeurd waarbij bepaalde pedo's zich genoodzaakt voelden (of wellicht wraakgevoelens hadden jegens de maatschappij aldaar en pedojagers in het bijzonder) om extreem geweld toe te passen. Zo is een pedojager daar doodgeschoten, en in een andere zaak werden in een gezin de vader dusdanig verwond dat hij voor de rest van zijn leven als Darth Vader (Star Wars) praat, zijn vrouw werd ook afgeslacht, en de jonge kinderen werden ontvoerd, sexueel misbruikt en vermoord. Wat ik hiermee wil aangeven is dat er geen machtsmonopolie is, waarbij geweld toegepast door onderdrukte sexuele minderheden, nog wel extremer zich kan uiten dan geweld toegepast door zgn. pedojagers.
Door Henk op
Gewoon meer politie erbij. dankzij de bezuinigingen van de VVD hebben we te weinig politie en leven we in een doorgedraaid land waarin iedereen voor rechter speelt. Modern Liberalisme....
Door Rob op
Met gemengde gevoelens heb ik dit artikel gelezen en kom eigenlijk tot de conlusie dat de politie juist zou moeten samenwerken met de groep bezorgde burgers, die het initiatief hebben genomen om de misstanden tegen te gaan.

"In onze rechtsstaat vindt opsporing en vervolging plaats door de politie en het Openbaar Ministerie, alwaar voldoende waarborgen zijn tegen onrechtmatig handelen."

In theorie zou dit zo moeten zijn, maar in de praktijk wordt de agent in de straat belast met zinloze taken als het bekeuren van mensen zonder mondkapje, het bezoeken van burgers, die op social media hun ongenoegen uiten over het regeringsbeleid of andere minder belangrijke taken, terwijl onze kinderen nog steeds vogelvrij zijn voor jagende pedo's.

Natuurlijk zou de politie hét apparaat moeten zijn, die tot opsporing en aanhouding over moet gaan, maar als deze door wanbeleid van de politiek bedrijvende politietop daar niet voor wordt ingezet, dan moet je niet verbaasd kijken als de burger het heft op een gegeven moment in eigen handen gaat nemen.

Daarom zouden ze de handen ineen moeten slaan en gebruik moeten maken van deze zgn burger-milities, die uit beste overtuiging hun en onze kinderen een veilig bestaan willen geven. Laat die groepen begeleid worden door minimaal 1 agent, die er voor kan zorgen dat de zoektocht en aanhouding volgens de regels gebeurt. Het maakt ons land er een stuk veiliger door. Zeker voor de kwetsbaren onder ons, in dit geval onze kinderen.

Vacatures

Van onze partners