of 65101 LinkedIn

Unieke samenwerking tegen ondermijning op Schiphol

In een loods op luchthaven Schiphol tekenen Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Schiphol, KLM en verschillende branches die op Schiphol werkzaam zijn een manifest tegen ondermijning. Hiermee start een bewustwordingscampagne voor medewerkers van Schiphol: Geef criminelen geen kans.

In een loods op luchthaven Schiphol tekenen Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Schiphol, KLM en verschillende branches die op Schiphol werkzaam zijn een manifest tegen ondermijning. Hiermee start een bewustwordingscampagne voor medewerkers van Schiphol: Geef criminelen geen kans.

Een paar maanden geleden was er een behoorlijk cocaïnevangst op Schiphol, waar tien verdachten met een Schipholpas bij waren betrokken, vertelt Schuurmans. Het geeft aan wat het belang is om medewerkers op Schiphol signalen van ondermijning te leren herkennen en ervoor te zorgen dat ze ook weten waar ze dit kunnen melden. Een projectteam onder leiding van de gemeente Haarlemmermeer gaat hiermee aan de slag.

Hoe groot is het probleem ondermijning op Schiphol?
‘De gemeente Haarlemmermeer heeft het initiatief genomen voor deze projectgroep, als onderdeel van de stuurgroep ondermijning, waarin alle gemeenten van Noord-Holland vertegenwoordigd zijn, onder leiding van Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. We hebben in 2020 ondermijningsbeelden ontvangen waar we ondermijningsdoelen op kunnen baseren. Wat bleek is dat met name de branches die met Schiphol samenwerken, zoals de schoonmaak en de catering, kwetsbaar zijn en door criminelen worden benaderd. Hetzelfde geldt voor de bagagekelder. Het is eenvoudig daar drugs en geld uit koffers te halen. Ook Schiphol-Oost is een aandachtspunt. In dat gebied is niet duidelijk welke bedrijven er zijn gehuisvest. Dat alles gaan we in een project oppakken, samen met het OM, Koninklijke Marechaussee, de politie, Douane en de FIOD, de Belastingdienst, de BPVS en RIEC Noord-Holland. Het is uniek dat we dit samen doen met Schiphol en KLM, maar vooral met de directeuren van de branches. Het is een publiek-private samenwerking.’

Hoe gaat de gemeente in die samenwerking ondermijning op Schiphol aanpakken?
‘Nadat al die beelden zijn onderzocht, was de conclusie dat dit niet meer kan. De gemeente heeft voor dit jaar 1,9 miljoen euro gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om het project dat we nu opzetten te financieren. We hebben een projectmanager aangenomen, die samenwerkt met het RIEC. Maar het is niet alleen publiek geld. Ook van private partners wordt inzet en middelen verwacht. KLM bereidt de verhuizing van het hoofdkantoor naar Schiphol voor en kijkt of zaken daar beter kunnen worden ingericht. Schiphol-Oost kan dan bijvoorbeeld beter worden beveiligd en gecontroleerd. Het is niet de beste tijd om nu geld op te halen bij KLM, maar ze stellen wel veel fte beschikbaar om mee te helpen om zaken op te pakken en voor te bereiden, zoals het plaatsen van camera’s. We hebben daar afspraken over gemaakt met KLM en Schiphol.’

Waar ligt nou vooral het probleem bij ondermijning op Schiphol?
‘Het ondermijningsbeeld laat niet de schaal van de ondermijning zien, maar wel de zwakste schakel: medewerkers met een Schipholpas in vooral de schoonmaak- en cateringbranche. In totaal krijgen 60.000 mensen een Schipholpas en kunnen daarmee overal naar binnen. Dat is zeer aantrekkelijk voor criminelen, want ze mogen de cargo in en kunnen zaken meenemen. Zij worden dan ook zeer frequent benaderd. De branches beseffen dat het nodig is dat we die mensen versterken, zodat ze herkennen dat iemand verkeerd bezig is en weten waar ze dat kunnen melden. Daar is de campagne op gericht. In samenwerking met de partners en branches zijn bijvoorbeeld points of contacts ondermijning (poco’s) aangesteld, vertrouwenspersonen waar medewerkers naartoe kunnen.’

Wat is de ambitie van het manifest?
‘We hebben afgesproken dat we ondermijning aanpakken door medewerkers te versterken door ze een training aan te bieden en veel campagnetools uit te reiken aan bedrijven. We moeten mensen bewust maken dat ze in een aantrekkelijke positie zitten, maar ook van waar je terechtkomt als je met zware criminelen in zee gaat. Dat gaat zeer intimiderend. We willen mensen helpen zaken te herkennen. Het is heel moeilijk om te weten wie erbij horen en wie niet. Hoe zorgen we dat we daaruit komen? Allereerst een veilige omgeving voor medewerkers om zaken te melden. Dat is iets tussen mensen onderling, wanneer zij iets niet vertrouwen.’

Ik kan me ook voorstellen dat die Schipholpas meer gericht kan worden ingesteld per medewerker. Of is dat lastig?
‘Ja, dat is best lastig. Let wel: medewerkers worden heel goed gescreend aan de voorkant. Maar als ze een jaar later dan toch criminele activiteiten ontplooien en wij komen daarachter, dan mogen we dat niet doorgeven aan Schiphol. Wij zijn nu met de minister bezig om ervoor te zorgen dat we dit soort informatie wel kan worden doorgegeven aan Schiphol en dat de pas dan wordt teruggetrokken. Een van de directeuren van de schoonmaakbranche heeft al gezegd mensen op staande voet te ontslaan als zij zich ergens op het beveiligde deel van Schiphol bevinden, terwijl ze geen dienst hebben. Je bent er dan oneigenlijk.’

Wat is straks de belangrijkste rol van de gemeente?
‘Wij hebben de campagne bedacht met de branches. De gemeente trapt de campagne vanmiddag af, begeleidt het project en brengt het onder de aandacht. Wij hebben de regie. Het is dan belangrijk om niet te verslappen, want er komen straks weer allemaal dingen op ons af, maar dit moet hoog op de agenda blijven staan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners