of 64621 LinkedIn

'Uitzetten criminele Marokkanen opportunistisch'

De Tilburgse hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout reageert aarzelend op de voorgenomen uitzetting van twee criminele Marokkaanse broers uit het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. ‘Juridisch klopt het. Doordat die jongens de stommiteit hebben begaan hun verblijfsvergunning niet te verlengen, krijgt de politie deze juridische mogelijkheid op een presenteerblaadje aangereikt.’
13 reacties
De Tilburgse hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout reageert aarzelend op de voorgenomen uitzetting van twee criminele Marokkaanse broers uit het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. ‘Juridisch klopt het. Doordat die jongens de stommiteit hebben begaan hun verblijfsvergunning niet te verlengen, krijgt de politie deze juridische mogelijkheid op een presenteerblaadje aangereikt.’

Uitzetten
Afgelopen zaterdag werd bekend dat de politie en stadsdeelvoorzitter Marcouch twee Marokkaanse broers het land uit willen laten zetten, omdat zij deel uitmaken van een criminele jeugdgroep, waarvan 80 procent geen paspoort, maar een verblijfsvergunning zou hebben. De twee wonen vijftien jaar in Nederland, hebben geen Nederlands paspoort en vergaten hun verblijfsvergunning te verlengen. Nu zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ze moeten uitzetten, omdat ze formeel korter dan vijf jaar in Nederland zijn.

 

Opportunistisch
Volgens Van Kalmthout vinden de wetsdienaren het vast ‘heerlijk’ dat ze deze jongens het land uit kunnen donderen door een stommiteit. ‘Maar het is wel een beetje opportunistisch, want normaal gesproken zou het niet lukken.’ Ook wijst Van Kalmthout op mogelijke repercussies binnen de groep waar de jongens uitkomen. ‘Het zal een hoop commotie oproepen. Die jongens gaan natuurlijk nu allemaal hun verblijfsvergunning verlengen. En is dit de enige manier? Het is een incidenteel antwoord op een structureel probleem. Daar is geen antwoord op en hiermee is het ook niet opgelost.’

 

Ongewenst vreemdeling
Het Parool meldt dat een van de jongens vastzit en de ander zoek is. Beiden zijn inmiddels tot ongewenst vreemdeling verklaard. ‘Als ze hun verblijfsvergunning hadden verlengd, dan waren ze legaal en ook vijftien jaar hier. Hier werkt het principe van de glijdende schaal: hoe langer je legaal in Nederland bent, des te zwaarder moet het misdrijf zijn om te worden uitgezet. Zit je hier korter, dan hoeft het vergrijp ook minder zwaar te zijn om te worden uitgezet. Men kijkt naar het misdrijf en de concrete straf. Het is lastig te bepalen welke misdrijven ze hebben gepleegd, maar het is niet voldoende om ze na vijftien jaar uit te zetten. De vraag is of dit instrument moet worden ingezet.’

 

Raad van State
Als de jongens hun ongewenstverklaring ongedaan willen maken, dan is de gang naar de rechter de enige weg. ‘Het hangt dan van het oordeel van de Raad van State af. Kijken ze naar de vijftien jaar of naar het feit dat ze vergeten zijn te verlengen. Bij lagere rechters zouden ze succesvol kunnen zijn, maar de Raad van State is nogal formalistisch, dus daar geef ik ze niet veel kans. Ze zijn meerderjarig, dus de gezinsband speelt geen rol meer. Je zou wel de band met Nederland kunnen aanvoeren of het ontbreken van een band met Marokko.’

 

Toevalstreffer
Van Kalmthout vindt dat de overheid gebruikmaakt van een incidentele toevalstreffer. ‘Die heeft vergaande consequenties. Hadden ze een Nederlands paspoort, dan was de ongewenstverklaring niet van toepassing. Ik weet niet of ze ooit geprobeerd hebben om Nederlander te worden, maar met hun strafblad krijgen ze dat zeker niet meer.’

Stem op de stelling: 'Uitzetten van criminele Marokkaanse jongeren gaat te ver'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Louis de Bont op
Deze mensen wonen al in Nederland sinds ze een jaar of vijf waren en zijn dus oerhollands, of je dat nou leuk vind of niet. Het zijn waarschijnlijk (ik -en u ook niet- ken de misdrijven niet) klootzakken, maar dat is nog geen reden om ze het land uit te zetten alleen omdat ze vergeten zijn een papiertje in te vullen. Want meer dan dat is het niet.
De repressie, het stigmatiseren en het isoleren van deze groep leidt er alleen maar toe dat ze nog harder van zich af gaan slaan. Het is een self-fullfilling prophecy te zeggen dat het helemaal fout gaat met ze. Het gevolg zal nog meer repressie zijn, en dan niet alleen voor deze kleine club, maar voor iedereen.
Het verschil met al die andere -zich wel inburgerende en aanpassende- allochtonen is dat ze opgroeien in een tijd waarin hele hordes populistische onderbuikfatsoensrakkers menen de wijsheid in pacht te hebben.
De groeiende repressie en controle die dat soort denken voortbrengt zou angstaanjagend moeten zijn voor elke Nederlander, want het is een mechanisme waar we ooit vijf jaar oorlog voor hebben moeten voeren om er van af te komen.
Door Wil op
Eindelijk geen theedrinkerij meer met deze figuren, maar een goede start van het al zo lang gepropageerde 'lik op stuk beleid'.
Door Jd Kuiper (manager) op
Pas de wet toe en zet een trend; illegaal of geen verblijfsvergunnig betekent uitzetting bij kriminele activiteiten. Laten wij onze samenleving op dit punt helder kaderen en uitstralen dat wij geen plek (en geen Pardon!) hebben voor dergelijke lieden!
Door Van der Linden op
Het lijkt mij zinnig een meer principiele discussie te starten. Het accent vanuit de juridische hoek ligt op de rechten van het individu. Begrijpelijk en goed ware het niet dat inmiddels daar ook de belangen liggen (status en het grote geld). Mogelijk is het nuttig dat de plichten van het individu meer aan de orde komen c.q. de belangen van de samenleving als geheel. Het nagenoeg uitsluitend kunnen denken in termen van procedures van juristen leidt tot veel schade in de samenleving zoals vrijspraak in gevallen waarin het voor iedereen duidelijk is dat dit niet zou moeten kunnen.
Door ton (financieel medewerker) op
Volgens mij hebben we de handen vol aan onze eigen jeugd. Hier gaan steeds meer geluiden op om deze weer strenger op te voeden . . . . weer goede normen en waarden bij te brengen. Hierbij helpt het om ze niet steeds met crimineel gedrag in aanraking te laten komen, sterker zelfs om ze te laten zien dat crimineel gedrag in onze leefgemeenschap niet getolereerd wordt. Als je dan zo'n buitenkansje krijgt om twee criminelen gemakkelijk kwijt te raken, lijkt mij daar niets mis mee. Dus tav van de reacties van van Kalmthout en Paul:van Kalmthout ... wordt wakker en Paul ... met jouw kennissenkring wil ik wel graag integreren in een multiculturele samenleving.
Door Paul (bestuurslid) op
Ik ben 'n "echte" hollandse jongen en al jaren gelukkig getrouwd met een moslima. Door het huwelijk heb ik natuurlijk wat intensievere contacten met moslims en ik kan enkel herhalen wat ze daar zeggen: "dat soort jongens onmiddellijk retour naar Mekka". Ik begrijp dat Marokko en Turkije adequaat reageren op "vervelende" mensen. Nederland heeft blijkbaar geen gepast antwoord op deze criminelen. Een corrigerend verblijf in hun "vaderland" zou misschien wel eens de oplossing kunnen zijn om deze mensen te resocialiseren. Daar vaart dan iedereen wel bij!
Door de wolluf (pensionado) op
de reactie van hoogleraar van Kalmthout is typisch polderdenken. Ons normen en waarden denken wordt alsmaar opgerekt. De knapen zijn al tig jaren volwaardig crimineel en nog vinden hoogopgeleiden onder ons dat we die moeten pamperen. Schande!!
Door Ron (adviseur) op
Ik adviseer om wetenschappelijk verantwoord thee te gaan drinken en een goed gesprek aan te gaan.
Door Lex van Haarlem op
Een stap vooruit, en misschien twee terug? 
Anton van Kalmthout krijgt in bovenstaande reacties weinig instemming.
Maar hoe begrijpelijk deze reacties ook zijn, onduidelijk blijft of – en zo ja, precies waarom dan – met het uitzenden van deze twee criminele Marokkaanse broers een bijdrage wordt geleverd aan een structurele oplossing van het probleem met criminele Marokkaanse jongeren.
Sterker nog, de overwegingen van Van Kalmthout maken aannemelijk dat de overheid ‘anno 2009’ nog steeds niet beschikt over een heldere en overtuigende visie van waaruit effectief op het terrein van de integratie, en in het bijzonder de criminele allochtone jongeren kan worden opgetreden.
Dat stemt niet tot vertrouwen en is koren op de molen van populisten als Geert Wilders. Het nu op opportunistiche basis uitzenden van de twee criminele Marokkaanse broers, kan daarom gemakkelijk een onbedoeld boemerangeffect hebben, waarvan de impact moeilijk is te overzien.
Van degenen die willen besluiten om de twee broers uit te zetten, mag daarom worden verlangd, dat zij in deze zaak elke twijfel bij criticasters als Van Kalmthout wegnemen.
Door Jan Beerenhout azn (Ambt.Bestuurscontacten b.d.) op
Wat is hier nu opportunistisch aan? Neemt Van Kalmthout deze jeugdige raddraaiers soms zelf in huis? Als een groot maatschappelijk probleem verkleind kan worden ben je een oen als je dat nalaat. Bovendien hebben honderden, zo niet duizenden Marokkaanse ouders in de laatste 30 jaar deze methode zelf al toegepast door hun niet deugende kindjes in Marokko op te bergen. Zie de studies uit 1986 en 2006 door Jans Werdmolder.
Jan Beerenhout azn
v/h St.Hulpverleneing Marokkaanse Jongeren AL AMAL z.n.

Vacatures

Van onze partners