of 59345 LinkedIn

Uitstel nationale politie

De nationale politie wordt mogelijk later ingevoerd. Reden van uitstel is de behandeling van de reorganisatie bij politie niet op tijd door het parlement komt.

De nationale politie wordt mogelijk later ingevoerd dan 1 januari a.s.. Reden van uitstel is de behandeling van de reorganisatie van de politie niet op tijd door het parlement komt.

Kwaliteit
Of de nationale politie per 1 januari 2012 kan worden ingevoerd, hangt af van de snelheid waarmee Tweede en Eerste Kamer de nieuwe wet behandelen. De Tweede Kamer heeft zojuist de eerste schriftelijke ronde afgehandeld. ‘Veel hangt af van de kwaliteit van mijn antwoord’, zegt minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten (VVD).

Burgemeester

De bewindsman moet deze maand met een afdoende antwoord komen op de kritische vragen vanuit de Tweede Kamer. Er zijn in de Tweede Kamer vraagtekens over de gezagspositie van de burgemeester in het nieuwe politiebestel. VVD en PvdA vragen zich af waarom de nieuwe politieorganisatie niet samenvalt met de pas ingevoerde veiligheidsregio’s.

Oost-Nederland

Als de nationale politie er komt, telt Nederland tien politiedistricten en 25 veiligheidsregio’s. CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn het eens met de kritiek uit Overijssel en Gelderland: zij zetten vraagtekens bij de vorming van een politie-eenheid van meer dan tachtig gemeenten in Overijssel en Gelderland. Ook de positie van de regioburgemeester is niet voor iedereen helder. De VVD wil daarover nadere verduidelijking van Opstelten.

 

Wietplantages

De SP vreest dat de macht van de regioburgemeester zo groot wordt dat die straks bepaald hoeveel agenten er in een gemeente beschikbaar zijn. De PVV juicht de invoering van de nationale politie toe maar vraagt zich tegelijkertijd af of de aanpak van wietplantages noodzakelijkerwijs gecentraliseerd moet gebeuren. Als Opstelten de Kamervragen niet afdoende weet te beantwoorden, kan de Tweede Kamer een tweede schriftelijke vragenronde inlassen. In dat geval is invoering van de nationale politie per 1 januari onhaalbaar. Opstelten wil daarop niet te veel vooruitlopen. ‘De Kamer is aan zet’, aldus de minister.

Uitstel

Als het parlement de invoering van de nationale politie niet voor het einde van het jaar heeft afgerond, hoeft dat volgens Opstelten geen uitstel van 12 maanden tot 1 januari 2013 te betekenen. ‘Halverwege het jaar de nationale politie invoeren kan’, aldus Opstelten tegenover Binnenlands Bestuur.

Politiebegroting

Onder de korpsbeheerders, die nu nog verantwoordelijk zijn voor het beheer van de politie, bestaan er twijfels of de nationale politie halverwege 2012 kan worden ingevoerd. ‘Dat is heel lastig, want dan moet je een begroting maken met een budget voor de politie en aantallen voor een periode van een half jaar. Dat wordt erg ingewikkeld’, aldus Geke Faber (PvdA), burgemeester van Zaanstad en korpsbeheerder van Zaanstreek-Waterland.


Respect
De D66-fractie heeft minister Opstelten gevraagd om uit respect voor een fatsoenlijke parlementaire behandeling bij de voorbereiding van de invoering van de nationale politie geen onomkeerbare stappen te zetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Om te voorkomen dat er steeds allerlei organisaties in een stress-situatie terecht komen lijkt het mij beter om de behandeling en invoering van wetgeving beter te plannen. Bovendien wordt hiermee het besluitvormingsproces verbeterd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een suggestie is misschien om gelijktig ook het aantal gemeenten in Overijssel en Gelderland op te schalen. Dat scheelt dan een aantal burgermeesters en levert gelijk nog wat meer bezuinigingen op.
Door peter coopmans (organisatieadviseur) op
Uit de inhoud van dit blijkt maar weer eens de misvatting, dat beslissers (minister c.s.)denken, dat het tempo van ingrijpend veranderen van decentrale organisaties naar een centrale organisatie wordt bepaald door politieke besluitvorming en de eeenzijdige aandacht voor het samenvoegen en herstructuren van begrotingen. Niets is minder waar. Natuurlijk kan men alleen een principe-akkoord realiseren met de kamer, maar de reorganisatie en het tempo van veranderingen wordt altijd bepaald door de wil en acceptatie van de organisaties zelf en de daarin werkzame medewerkers (ambtenaren) en de snelheid waarin zij het sociale en menselijke veranderingsproces kunnen realiseren. Het is en blijft tenslotte altijd mensenwerk. Dat wordt dikwijls vergeten. Directie en management zien veranderings-processen te veel en uitsluitend als een technisch proces van veranderen. Ik vraag mij af in hoeverre OR-en,GOR-en en de COR hier intensief bij betrokken zijn en op tijd het adviesrecht mogen uitoefenen? Mijn ervaring is, dat juist bij de ministerie van justitie vanuit de leiding daar slecht mee wordt omgegaan en er weinig ruimte wordt gegeven aan medezeggenschap, terwijl dit juist nu van groot belang is voor de snelheid en verwerving van begrip en acceptatie.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Voor wat betreft de echte criminaliteit moet je de bevoegdheden ten aanzien van de politie helemaal landelijk aansturen. De huidige situatie is veel te versnipperd en er blijven door capaciteitsgebrek te veel zaken (ook wezenlijke zaken en zaken waarbij er genoeg aanwijzingen zijn om die rond te krijgen) op de plank liggen. De pakkans is in Nederland veel te klein waardoor misdaad lijkt te lonen. Gemeenten moeten daarnaast de middelen krijgen om de openbare orde te handhaven. Dat kost geld maar dat kost het ongemoeid laten van criminelen en raddraaiers eveneens.

Vacatures

Van onze partners