of 63908 LinkedIn

'Train burgemeesters in openbare orde'

Met de ervaringen in Haren in gedachten zouden alle burgemeesters zich verplicht moeten bijscholen in het handhaven van de openbare orde.

Met de ervaringen in Haren in gedachten zouden alle burgemeesters zich moeten bijscholen in het handhaven van de openbare orde. Nu blijft dat vaak achterwege, stelt de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deze week in Elsevier.

Cursus is er al
Tot dusver is de training niet verplicht en dus blijft menigeen weg van de introductiecursus van drie dagen over openbare orde die het Genootschap alle beginnende burgemeesters biedt. "Burgemeesters van grotere steden, die uit de Haagse politiek komen, zijn zelden aanwezig bij opleidingen en trainingen van het Genootschap", zegt NGB-voorzitter Bernt Schneiders in Elsevier, zonder namen te noemen.

Theoretisch en praktisch

Ex-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot liet zich wél door het NGB scholen, blijkt in het artikel. Al voor zijn aantreden oefende hij met politie, brandweer, gezondheidsdiensten en ambtenaren. Dat kwam al vrij snel van pas, stelt hij. "Als ik niet theoretisch en praktisch had geoefend, had ik toen met grote ogen staan kijken. Het zou goed zijn als trainen standaard wordt", aldus Aptroot in Elsevier.

Veiligheidsregio Groningen
Namen noemen gebeurde overigens in het programma Eenvandaag wel. In de uitzending van dinsdagavond toonden veiligheidsexperts zich verbaasd over het besluit van burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen - voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen - om in april 2012 meer afstand te nemen van de Veiligheidsregio en de dagelijkse bestuurlijke taken over te dragen aan de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer. Tijdens de wateroverlast in januari 2012 pakte dat niet goed uit.

Bovenregionale dreiging

"De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen had daar het heft in handen moeten nemen", stelde Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. "Er was dreiging van een bovenregionale ramp. In Haren is er niet eens verder opgeschaald. Dat had wel gemoeten, want nu liet de voorzitter van de Veiligheidsregio het over aan de burgemeester van Haren, die het weer overliet aan de politiecommissaris, die de zaak niet goed heeft ingeschat."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nobby (animal cop) op
Getraind zijn in het handhaven van de openbare orde. Dat zou onderdeel van het CV van elke (adspirant) burgemeester moeten zijn. Tegenwoordig zijn er te veel politieke benoemingen. Er zou strakker op kerncompetenties van de harde burgemeesterstaken geselecteerd moeten worden. Haren is een explosieve cocktail geworden door de nieuwe media, de wens van de jeugd om ergens bij te horen en .... alcohol. Na jarenlang de horeca en andere drankverstrekkers als vriend te hebben gehad, lijkt langzaam het tij te keren. Sommige burgemeesters nemen het voortouw (de wethouders met volksgezondheid in hun portefeuille blijven angstvallig aan de zijlijn staan) en starten een alcoholprogramma. De gevestigde politiek met hun lobbygevoeligheid en zeurpieten als Horeca Nederland weten al te harde maatregelen nog te pareren. Maar de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en b.v. mysteryguests wijzen uit dat het niet goed gaat en verbeteringen te langzaam op gang komen. Dat vergt een steviger aanpak b.v. in de vorm van: 1. Geen toegang < 18 in zaken waar alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verkocht; 2. Geen verkoop alcohol aan < 18; 3. Strafbaar stellen bezit aangebroken flessen met alcohol in openbaar gebied; 4. Vernieling, vandalisme, opruiing, besmeuring, wildplassen, kotsen en poepen en alle andere overlast , onder invloed van alcohol en/of drugs een minimumstraf geven van 1 week cel en 500 euro boete. Maximum aanzienlijk meer als sprake is van grotere impact op maatschappij. B.v. in Haren kan daar factor 10 op gezet worden.
Door Piet (consultant) op
Opleiding alleen is onvoldoende!
Burgemeestes dienen ook over de juiste mentale instelling te beschikken. Daar ontbreekt het ook aan.
Hoewel een Burgemeester formeel hoofd is van Politie en hoofd Openbare Orde handhaving is er geen enkel terrein waarin zij zo slecht functioneren als op dit gebied. In formele zin zijn zij op dit terrein ook nauwelijks democratische vrantwoording schuldig aan Gemeenteraad inwoners etc. Zelfs nauwelijks aan de Minister of Kabinet of wat dan ook. De bevoegdheden zij hun overigens bij Wet toegekend. Ingeval Burgemeesters dienen op te treden en mee te werken aan het uitzetten van asielzoekers etc, kunnen zij ongestraft dwars voor de kar gaan liggen zonder uitvoering van Rijksbeleid! Een van de betere (slechte) voorbeelden op dit gebied is thans dat Cohen ( ook geen voortreffelijke ordehandhaver, integendeel) nu de kwestie in Haren moet gaan onderzoeken. Erger nog hij krijgt 6 mnd de tijd!
Door Kleibeuker op
Achteraf kijkt men een koe in de kont. Ook het onderzoek van Cohen zal niets opleveren wat we nu al weten. Hooguit een procedurele aanbeveling. Wat burgemeesters nodig zijn is goed en betrouwbaar advies van terzake deskundigen. Dus laat geen 400 burgemeesters bijscholen, maar train mensen van de veiligheidsregio. Maak hen deskundig en laat hen advies uitbrengen in situaties waarbij de openbare orde in het geding is. Ik weet dat er thans gewerkt wordt met crisisteams, maar schijnbaar ontbreken de echte specialisten en deskundigen in deze teams, die een dreiging op de juiste waarde kunnen inschatten. Misschien een leuke (neven) functie voor de heer
Brouwer, die het allemaal zo goed weet..

Vacatures

Van onze partners