of 62812 LinkedIn

Stukken bestaan, maar zijn van niemand

Boudewijn Warbroek 11 reacties
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken weigert het archief van de commissie- Cornielje vrij te geven. De stukken staan bij het departement op een server, maar ‘zijn niet ons juridisch eigendom’, zegt een woordvoerder van de minister.

De server bij Binnenlandse Zaken is vermoedelijk de enige plek waar de documenten bewaard zijn gebleven. Een ambtenaar van het departement was destijds secretaris van de onderzoekscommissie.

 

De commissie-Cornielje deed in 2006 en 2007 onderzoek naar vermeende misstanden bij de politie Gelderland-Midden. De VVD’er Clemens Cornielje, commissaris van de koningin in Gelderland, was gemandateerd opdrachtgever. Hij werkte in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Het tweeënhalf jaar geleden afgeronde onderzoek is weer actueel door recente publicaties in onder meer Binnenlands Bestuur. Het eindrapport blijkt op ogenschijnlijk cruciale onderdelen af te wijken van een eerdere conceptversie. Daardoor zijn twijfels ontstaan over de toedracht rond een sale and leaseback- constructie. Hierbij werden politiepanden verkocht aan een projectontwikkelaar met wie de korpsleiding goed bekend was. Een verklaring hierover van een concurrerende ontwikkelaar werd uit de eindtekst geschrapt.

 

De Nederlandse Politiebond (NPB) concludeerde in juni dit jaar dat Cornielje heeft ‘verzuimd werk te maken van de doofpotcultuur die binnen het korps Gelderland-Midden heerste en nog steeds heerst’.

 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ter Horst (PvdA) begin vorige maand besloten tot ‘nader onderzoek’. De commissie die de totstandkoming van het rapport- Cornielje heeft begeleid, is door de minister gevraagd het NPBrapport te lezen, en te beoordelen of er aanleiding is om eerdere conclusies ‘te heroverwegen’.

 

Wobben

 

Geïnteresseerd in de achtergronden, vroeg Binnenlands Bestuur met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) onderliggende stukken van het rapport- Cornielje op bij Ter Horst. Gevraagd werd om onder meer vergaderverslagen van de onderzoekscommissie en correspondentie met de minister.

 

Binnenlandse Zaken wees het verzoek af, en beweerde aanvankelijk dat het niet over de stukken beschikt. ‘Het is niet duidelijk waar de stukken wel zijn. We hebben het juridisch helemaal laten uitzoeken, maar het is hier niet bekend waar de documenten zijn gebleven’, zei een behandelend ambtenaar in een telefonische toelichting, na intern navraag te hebben gedaan.

 

De ambtenaar benadrukte eveneens dat de onderzoekscommissie ‘niet onder de paraplu van Binnenlandse Zaken heeft gefunctioneerd’. Het secretariaat werd weliswaar gevoerd door een ambtenaar van het departement, maar deze had intern ‘geen verantwoordingsrelatie’.

 

De toenmalig secretaris, Rob Wessels, werkt inmiddels niet meer bij Binnenlandse Zaken. Uit een toelichting die hij desgevraagd geeft, valt echter op te maken dat het departement wel degelijk over alle documenten beschikt: ‘Sinds twee jaar ben ik weg bij Binnenlandse Zaken. Maar toen ik er nog werkte, was alles daar opgeslagen. Niet in de normale stukkenstroom, maar in een afgescheiden digitale omgeving.’ Het is bij Binnenlandse Zaken gebruikelijk dat alles digitaal wordt gearchiveerd. Stukken die per post binnenkomen, worden ingescand.

 

Harde schijf

 

In de wetenschap dat Binnenlands Bestuur contact heeft gehad met de toenmalig secretaris, kwam een woordvoerder van minister Ter Horst begin deze week met een nieuwe verklaring: ‘Als die stukken hier nog ergens op een harde schijf staan, dan zijn ze niet van ons. In die zin berusten ze niet bij Binnenlandse Zaken.’

 

De woordvoerder benadrukt dat het secretariaat van de commissie is opgeheven, zoals ook in de afwijzing van het Wob-verzoek staat. Maar wie is volgens het departement dan de juridisch eigenaar van de stukken? ‘Volgens mij niemand’, zegt de woordvoerder. ‘Je moet het vergelijken met een geleende fiets. Als de eigenaar overlijdt, geeft dat jou nog niet het recht om die fiets te verkopen. Zo is het met deze stukken ook; ze zijn nooit van Binnenlandse Zaken geweest, en zijn dat ook nu niet.’

 

Wob-deskundige Roger Vleugels noemt het ‘onzin’ dat Binnenlandse Zaken zich erop beroept geen juridisch eigenaar van de stukken te zijn: ‘Het doet er helemaal niet toe wie de eigenaar is. Het gaat erom wat voorhanden is.’

 

De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft in het verleden in deze zelfde zaak eveneens geprobeerd om met een beroep op de Wob stukken boven tafel te krijgen. De bond werd van het kastje naar de muur gestuurd, vertelt een hierbij betrokken juriste. De NPB wil onder meer inzage in een rijksrecherche-onderzoek naar de sale and leaseback-constructie, en hierbij horende stukken. Een beroepschrift hierover is nog in behandeling bij de rechtbank.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ad op
Aangezien dit een gemandateerd onderzoek betreft vanuit het ministerie is het ministerie dus de zorgdrager voor deze stukken. Een WOB-verzoek kan mijns inziens niet om deze reden worden afgewezen.

Vacatures

Van onze partners