of 64231 LinkedIn

Strijd tegen ondermijnende criminaliteit opgevoerd

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit krijgt de komende jaren een forse impuls. Om de Toekomstagenda Ondermijning te kunnen uitvoeren, wordt met ingang van 2018 jaarlijks 10 miljoen euro extra vrijgemaakt.

De strijd tegen ondermijnende criminaliteit krijgt de komende jaren een forse impuls. Om de Toekomstagenda Ondermijning te kunnen uitvoeren, wordt met ingang van 2018 jaarlijks 10 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Hoogste prioriteit
Welke vormen van criminaliteit de hoogste prioriteit krijgen en hoe de inzet van mensen en middelen gaat verlopen, zal steeds meer worden besloten op basis van de regionale integrale ondermijningsbeelden, die de  RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum ) gaan opstellen. Deze beelden moeten goed inzicht bieden in de lokale en regionale ondermijningsproblematiek en mogelijke dreigingen die daaruit voortkomen, zoals de aanwezigheid van criminele groeperingen, zoals criminele motorbendes, verloederde recreatieparken of woonwagenlocaties, of plaatsen waar ondermijnende criminele activiteiten zich concentreren, zoals kwetsbare wijken, havens of industrieterreinen. 


Gegevensuitwisseling
Om ondermijnende criminaliteit, zoals fraude en georganiseerde misdaad, effectiever te kunnen aanpakken, werkt het kabinet aan wetgeving om de samenwerking tussen de overheidspartijen te verbeteren, zoals aan de Wet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Deze wet moet knelpunten wegnemen die een effectieve informatie-uitwisseling tussen overheid en private partijen met een publiekrechtelijke taak in de weg staan.

Mensenhandel
Behalve de extra tien miljoen maakt het kabinet ook 2 miljoen euro vrij voor de aanpak van mensenhandel. Ook wordt de bestrijding van kinderporno in 2018 opgeschroefd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners