of 62812 LinkedIn

‘Speciale aanpak sportondermijning nodig’

De Amsterdamse VVD en PvdA pleiten met een initiatiefvoorstel voor een speciale aanpak gericht op het bestrijden en voorkomen van sportondermijning. De oppositie- en coalitiepartij zien beiden de verbindende kracht van sport in coronatijd. ‘Het is nu ook de tijd om de minder mooie kanten uit te roeien’, aldus VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

De Amsterdamse VVD en PvdA pleiten met een initiatiefvoorstel voor een speciale aanpak gericht op het bestrijden en voorkomen van sportondermijning. De oppositie- en coalitiepartij zien beiden de verbindende kracht van sport in coronatijd. ‘Het is nu ook de tijd om de minder mooie kanten uit te roeien’, aldus VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

Compleet beeld nodig
Met een achtpuntenplan willen de partijen het Amsterdamse college aansporen om meer te doen aan potentiële criminele inmenging bij sportclubs, kortom ondermijning. Poot en PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki noemen een aantal voorbeelden van (voetbal)clubs, waar (mogelijke) criminele banden en rol speelden. Twee ervan (Türkiyemspor en FC Chabab) zijn ter ziele en ook zaalvoetbalvereniging ’t Knooppunt uit de Pijp ging eraan onderdoor. Twee andere Amsterdamse voetbalclubs (ASV de Dijk uit Noord en Zeeburgia) zijn erdoor in de problemen geraakt. ‘We hebben de voorbeelden die al in het oog waren opgeschreven’, zegt Poot. Of er nog meer concrete gevallen bekend zijn en zo ja, hoeveel, wil ze liever niet zeggen. ‘Er zijn heel veel meer signalen, maar we moeten waken voor stigmatisering. Daarom vragen we het college om goed onderzoek te laten doen om een compleet beeld te krijgen.’ 


Weldoenerschap
Eerder deden Pieter Tops en Jan Tromp al een onderzoek naar drugscriminaliteit in Amsterdam. Zij schreven op dat het schenken van geld en het bezitten van invloed bij sportclubs past bij het aanzien dat criminelen nastreven. ‘Criminele inmenging in een sportvereniging kan te maken hebben met het witwassen geld, maar vaak betreft het ook het witwassen van een reputatie.’ Uit hun onderzoek ‘Ondermijning door criminele weldoeners’ uit 2018 blijkt dat minimaal een op de drie gemeenten bekend is met dit fenomeen en dat sport het meest voorkomende type ‘weldoenerschap’ is. ‘Het gaat vooral om voetbal, maar ook andere sporten komen voor. Er zijn foute sponsoren die slechts geld schenken, maar ook criminelen die actief zijn binnen de vereniging als trainer of bestuurder.’ Het is niet duidelijk wat de omvang van criminele sportondermijning in Amsterdam is en hoe vaak dergelijke constructies voorkomen.

Vergunningsplicht
Poot wijst in dit kader ook op kickboksgala’s die een berucht imago hadden ‘dat zeker in het verleden moeilijk los van criminaliteit kon worden gezien’, waarop burgemeester Van der Laan besloot dat optreden vanuit de gemeente noodzakelijk was en de gala’s een vergunningsplicht kregen, waardoor zij aan een Bibob-procedure konden worden onderworpen. Met succes, want de gala’s waren daarna niet meer de ‘netwerkbijeenkomsten voor criminelen’ van voorheen. Poot noemt ook een enquête van RTL Nieuws van november 2019 waaruit bleek dat zeker 70 Nederlandse amateurvoetbalclubs signalen ontvangen die duiden op criminele activiteiten binnen hun sportvereniging. De omvang van het probleem is echter nog niet duidelijk in beeld, dus het kabinet kondigde aan dit te onderzoeken.

Sport brengt verbinding
En dan is er nog de coronacrisis die de sportsector hard raakt. Competities eindigden vroegtijdig en clubs kregen lange tijd geen inkomsten vanuit hun kantines. Sportclubs in een lastige financiële situatie kunnen extra kwetsbaar zijn voor ondermijnende activiteiten en kunnen lastiger ‘nee’ zeggen tegen een aanbod uit foute hoek. ‘Zeker in deze coronatijd moeten mensen veilig kunnen sporten en daar ontspanning en verbinding vinden. Dat is ontzettend belangrijk’, aldus Poot. ‘Daarom is het nu ook tijd om de minder mooie kanten uit te roeien.’ Dat ze daarbij samenwerkt met coalitiepartij PvdA is niet zo opvallend als het lijkt. ‘Deze twee partijen in de raad hebben altijd veel aandacht voor veiligheid. In Amsterdam agenderen we dit onderwerp vaak samen. De PvdA meer vanuit preventief oogpunt, de VVD meer vanuit normstellend perspectief. Maar dit is wel ons eerste gezamenlijke initiatiefvoorstel.’

Zeer zorgelijk
De partijen wijzen erop dat sportondermijning een thema is dat nog geen specifieke aanpak heeft. Wel omschreef het college het eerder dit jaar als een ‘zeer zorgelijk’ probleem dat ten koste gaat van de maatschappelijke kracht van sport. Ook sprak de wethouder Sport in april met de bestuurders van Amsterdamse voetbalverenigingen. Het onderwerp wordt, in samenspraak met de KNVB, op de agenda geplaatst. ‘We willen de clubs helpen ze bewust te maken van de risico’s en bedreigingen rondom sponsoring en investeringen; weten met welke partijen je in zee gaat en welke vragen je kunt stellen’, aldus burgemeester Halsema in de beantwoording van eerdere raadsvragen van Poot.

Alleen integere partijen faciliteren
Ook faciliteert de gemeente alleen integere partijen, schreef Halsema toen. Het college heeft de beleidsregel integriteit en overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Op grond van deze BIO screent de gemeente in contractspartijen op integriteit voordat zij een contract aangaat en neemt de gemeente in contracten de integriteitsclausule op, opdat zij ook tijdens het contract afscheid kan nemen van partijen. ‘Dat geldt ook voor huurovereenkomsten tussen de gemeente en sportverenigingen van sporthallen.’

Financiële transparantie
Dit gaat PvdA en VVD niet ver genoeg. Ze willen een onderzoek naar aard en omvang van criminele inmenging en ondermijning binnen Amsterdamse sportclubs en een voorlichtingscampagne, maar ook dat het college zich inspant voor een landelijke lijst met malafide personen en bedrijven, die clubs kunnen gebruiken om zich te weren tegen ondermijning, en het college financiële transparantie eist van sportclubs. ‘De relatie tussen sportclubs en gemeenten is nu dat zij een veld of accommodaties huren en soms subsidies krijgen voor trajecten. Daarover leggen zij dan verantwoording af. Het zou goed zijn om clubs te vragen transparantie te geven in de hele boekhouding.’

Meer samenwerking tussen clubs
Het zou Poot overigens verbazen als de overheid daar dan ondermijning uithaalt. ‘Maar het gaat vaak ook om bewustwording, weten dat het voorkomt. Als er ‘suikerooms’ actief zijn, dan moet de gemeente ingrijpen. Soms zien leden en het bestuur wat er aan de hand is, maar kunnen en durven ze niet in te grijpen. Het is dan nodig dat de gemeente een campagne start. Dat helpt besturen, vrijwilligers en leden om stelling te nemen.’ Als financiële situatie van clubs niet goed is, zou meer subsidiering niet helpen, aldus Poot. ‘Dan is er altijd wel iets anders dat ze wensen en waar ze geen geld voor hebben.’ De gemeente heeft al veel huur opgeschort in coronatijd, weet ze. Haar lijken andere maatregelen effectiever, zoals samenwerking tussen clubs. ‘Ga met meerdere sportverenigingen een veld huren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners