of 63966 LinkedIn

Situatie rond homostel in 2009 niet besproken in Utrechtse driehoek

De kwestie van het weggepeste homostel in Utrecht is de eerste maanden nooit besproken in de driehoek, het overleg tussen politie, gemeente en Openbaar Ministerie.

Dat blijkt uit de notulen van dat overleg die Binnenlands Bestuur heeft verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De gemeente Utrecht heeft, in strijd met de regels, de gespreksverslagen uit 2009 in haar archieven laten vernietigen, iets waarover enkele maanden geleden veel commotie ontstond. Binnenlands Bestuur vroeg vervolgens aan de Utrechtse politie of zij nog kopieën heeft, en die zijn nu verstrekt.

 

Het homostel Hans en Ton stond vanaf augustus 2009 bloot aan aanhoudende treiterijen van Marokkaanse jongeren in de wijk Terwijde, onderdeel van Leidsche Rijn. Gemeente en politie traden hier niet actief tegen op, zo klaagden de slachtoffers. Volgens burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft de driehoek ‘van meet af aan een brede en gedifferentieerde aanpak ingezet in Terwijde’.

 

De situatie rond het homostel is ‘veelvuldig besproken in de overleggen en bilaterale contacten met politie en OM’, zo schreef Wolfsen in augustus aan de gemeenteraad. De sturing in dit soort urgente kwesties ‘verloopt grotendeels buiten de formele driehoeksvergaderingen en stafoverleggen’, maar ‘in de reguliere overleggen wordt wel teruggekeken op de gang van zaken en waar nodig bijgestuurd’, aldus Wolfsen.

 

Agenda

 

Uit de nu vrijgegeven stukken blijkt dat de kwestie in Terwijde de eerste maanden nooit aan bod is gekomen in het driehoeksoverleg. Vanaf de eerste aangifte door het homopaar in augustus tot en met december 2009 zijn de pesterijen geen enkele maal geagendeerd. Ook onder de kopjes ‘mededelingen’, ‘operationele zaken’ en ‘rondvraag’ wordt geen enkele melding gemaakt van de homokwestie.

 

De driehoek kwam in die periode in totaal zeven keer bijeen. Burgemeester Wolfsen was alle keren aanwezig, alleen op 16 november was hij verhinderd wegens ziekte. Gemeentelijk woordvoerster Maud Bredero: ‘Zo’n tweewekelijks driehoeksoverleg gaat over beleidmatige zaken. Het is onmogelijk om over alle incidenten te spreken. Dat gebeurt pas als een incident uitgroeit tot iets groots, waarover dingen moeten worden afgesproken. In de loop van 2009 was dat nog niet het geval’.

 

In het raadsdebat in september over de Terwijdense zaak erkende Wolfsen de fout met de vernietiging, maar volgens hem waren de notulen uit 2009 ook ‘niet relevant’. In de - niet vernietigde - verslagen van de driehoeksoverleggen in 2010 kwam de kwestie in totaal vier keer aan bod.

 

Wolfsen zei daarover toen het volgende: ‘Ik durf te beweren dat wij in bijna geen andere zaak het afgelopen jaar zoveel en zo intensief contact met elkaar hebben opgenomen. Dat is achteraf de reden dat de raad daarover in de verslagen van het driehoeksoverleg zo weinig terugziet. Als er wat gebeurde, werd er gebeld en werd er handelend opgetreden. Tussen de politie en het Openbaar Ministerie is er veel contact geweest, buiten de driehoek is er veel contact geweest tussen de drie partners en in de driehoek is er heel veel over deze zaak gesproken.

 

De driehoeksverslagen bevatten niet meer dan enkel conclusies. Vaak hoefde er, als er iets gebeurd was, in de driehoek niets meer te worden besloten, omdat de beslissingen al daarvoor waren genomen’. In de tweede helft van 2009 is er in de driehoek, zo blijkt uit de verslagen, wel veelvuldig gesproken over de jeugd- en overlastproblematiek in een andere wijk, Oud-Zuilen. Ook is er in april 2009 melding gemaakt van de intimidatie van en brandstichting bij een transseksueel in die wijk.

 

Strafbaar

 

Het homostel uit Terwijde stapte in 2010 naar het Gerechtshof om vervolging van de daders af te dwingen. Tijdens die procedure kwam aan het licht dat de gespreksverslagen van het driehoeksoverleggen in 2009 op het gemeentehuis al door de papierversnipperaar waren gegaan.

 

Op Kamervragen van de PVV over de documentvernietiging heeft minister Donner deze week geantwoord dat hij geen aanleiding ziet om de Rijksrecherche in te schakelen omdat er ‘volgens het Openbaar Ministerie geen (begin van een) vermoeden van enig strafbaar feit is’.

 

Naar aanleiding van het Wob-verzoek van Binnenlands Bestuur heeft de driehoek de inmiddels openbare verslagen nu ook aan de Utrechtse raad gestuurd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners