of 64231 LinkedIn

Regionale maatregelen om virus in te dammen

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur. Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is de tweede golf begonnen.

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur. Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is de tweede golf begonnen.

Extra maatregelen in zes regio's

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze zes regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe. Overkoepelend zijn drie maatregelen afgekondigd, meldt de rijksoverheid: bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 1.00 uur sluiten deze gelegenheden.

Verbod op samenkomst meer dan 50 mensen 
Er komt ook een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.

Meldplicht
Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Ver-van-mijn-bed-show
Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bed-show geworden, waarschuwde premier Mark Rutte vrijdag op een ingelaste persconferentie. ‘Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten.’ Rutte brengt de periode in het voorjaar in herinnering toen de ziekenhuizen vol lagen met coronapatiënten en de capaciteit op de intensive care nauwelijks voldeed. Dat het virus daarna ver kon worden teruggedrongen, kwam doordat het overgrote deel van de bevolking zich aan de regels hield. ‘Het was ons gedrag dat het verschil maakte’, aldus de premier.

Beeld ziekenhuizen 'helpt niet'
‘Dat gevoel van noodzaak moet weer terug’, vindt Rutte. Wat daarbij niet helpt, is het beeld dat het in de ziekenhuizen nu rustiger is dan in maart en april. Doordat momenteel vooral jongeren het virus oplopen, worden coronapatiënten minder ziek dan toen. Maar, zo waarschuwt Rutte, als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het ‘onvermijdelijk’ dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. ‘Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.’

'Tweede golf begonnen'
Als je kijkt naar het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland, is de tweede golf begonnen, zei minister Hugo de Jonge zelfs. ‘Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover’, aldus de Jonge. ‘Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.’ Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, ‘kunnen we de tweede golf breken’. Ook jongeren kunnen flink ziek worden, waarschuwde De Jonge. Bovendien gaan ook zij op zaterdag naar de supermarkt en op zondag op familiebezoek. ‘Onder de hele bevolking steekt het virus zo de kop op.’

Nergens hoogste alarmfase
De verschillende delen van Nederland zijn ingedeeld in drie risicocategorieën. In de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden is de situatie volgens De Jonge dermate zorgelijk dat daar extra beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. De hoogste alarmfase, waarbij harde maatregelen nodig zijn, geldt echter nog nergens. Horecagelegenheden in de risicogebieden moeten voorlopig om 1.00 uur dicht. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe gasten worden binnengelaten. Voor groepen gaat een maximale grootte van vijftig personen gelden. Voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen wordt een uitzondering gemaakt.

Extra maatregelen 'begrijpelijk'
Deze maatregelen gelden vanaf zondagavond 18.00 uur. Daar kunnen, afhankelijk van de verspreiding van het virus, meer regio's bij komen. Dat er extra maatregelen komen in de regio's waar het aantal coronabesmettingen toeneemt, is begrijpelijk, meldt het Veiligheidsberaad vrijdag. Volgens het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio's blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD dat nieuwe besmettingen zich relatief veel onder jongeren voordoen en dat, naast de thuissituatie,  steeds vaker het werk en de horeca als plaatsen van besmetting worden gemeld.

Gerichte maatregelen nodig
‘Het is logisch om in te grijpen in de regio’s waar het virus het meeste voorkomt en in die situaties waarin het virus zich het snelst verspreidt’, vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. ‘Er zijn steeds gerichte maatregelen nodig, daar waar het virus zich het snelst verspreidt. Met lokaal en regionaal maatwerk hopen we landelijke maatregelen te voorkomen. De komende tijd zullen we heel gericht maatregelen in moeten zetten op de clusters van besmettingen die we zien ontstaan.’

Extra maatregelen
De zes veiligheidsregio's in het westen van het land kwamen vrijdag met extra maatregelen om het virus in te dammen, bovenop de extra actie die het kabinet aankondigde. De strengere aanpak gaat zondag in. Vooral de horeca, sportverenigingen en studentensociëteiten kunnen rekenen op extra controles. De regio Haaglanden dreigt met sluiting die kan oplopen tot drie maanden bij herhaaldelijke overtreding van de regels.

 
Parken lastig af te sluiten

In de Randstad wordt een tandje bijgezet in de strijd tegen het coronavirus. Amsterdam en Haarlem en omgeving wilden's nachts parken afsluiten om illegale feesten tegen te gaan, maar later maakte de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bekend dat het vooral buitengebieden preventief wil afsluiten, zoals de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel en delen van het Amsterdamse Bos in Amstelveen, waar eerder al tegen de coronaregels in feestjes waren. Parken in de stad blijken lastig helemaal af te sluiten. Hier komt indien nodig wel meer controle, aldus een woordvoerster. Wanneer de nieuwe maatregel ingaat, is nog niet duidelijk. Er wordt nog gekeken naar de precieze invulling. Ook wordt studenten, jongeren en mensen die het Nederlands niet goed beheersen met campagnes nog eens duidelijk gemaakt dat ze zich moeten houden aan regels als 1,5 meter afstand houden en handen wassen.


Kroegen om 1.00 uur dicht

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omliggende gemeentes stellen ook speciale uren in bij openbare gelegenheden als gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden voor bezoekers die meer risico lopen, zoals oudere inwoners. In alle zes risicogebieden moeten kroegen en restaurants om 1.00 uur dicht, vanaf middernacht mogen ze geen nieuwe gasten binnenlaten.

'Bezoekers feesten thuis verder'
De horeca ziet niets in de hardere aanpak, omdat bezoekers die op straat komen te staan gewoon thuis verder gaan feesten en daar meer risico op besmetting lopen. De horeca zegt ook dat gasten weg zullen blijven als ze weten al snel weer naar huis te moeten. Cafébezoekers die al vroeg hun vertier elders moeten zoeken, kunnen ook op straat ellende gaan veroorzaken, verwacht de horeca. Bij de politie leeft ook de vrees dan niet meer goed te kunnen ingrijpen. ‘We voorzien grote problemen’, zegt voorzitter van politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp. ‘We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven.’ Ook de Nederlandse BOA Bond verwacht dat de problemen zich verplaatsen naar buiten en naar thuis.

Strengere handhaving
Gemeenten in de regio Hollands-Midden gaan plekken waar de kans op besmetting met het coronavirus het grootst is beter controleren. Het gaat dan om horeca in het algemeen, horeca bij sport- en andere verenigingen, scholen, vakantierecreatie en jongeren. De strengere handhaving is volgens die veiligheidsregio nodig, omdat het slechter weer wordt en daardoor de risico’s groter zijn. Ook worden mensen aangemoedigd de algemene regels na te leven in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca. Het gaat dan bijvoorbeeld om het desinfecteren van handen, 1,5 meter afstand houden en aandacht hebben voor pijlen en andere markeringen.


'Waakzaamheid van levensbelang' 

Overheidslocaties als gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden kunnen er gaan werken met venstertijden voor kwetsbare groepen. Ook worden andere organisaties, zoals supermarkten en musea, gestimuleerd dit in te stellen. Verder zet de regio voor verpleeg- en verzorgtehuizen in op preventie van besmetting. ‘Waakzaamheid bij het naleven van de regels is hier van levensbelang.’ In de veiligheidsregio Hollands-Midden vallen 18 plaatsen, waaronder Leiden, Gouda, Zoeterwoude, Katwijk en Waddinxveen. (Redactie/ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners