of 64740 LinkedIn

Raadsleden houden (te) weinig invloed op veiligheid

Net als in 2011 en 2015 kunnen raadsleden te weinig invloed uitoefenen op het thema veiligheid. Dat blijkt uit recent benchmarkonderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Twee derde wordt geconfronteerd met burgers die hun wantrouwen en onvrede uiten.

Net als in 2011 en 2015 kunnen raadsleden te weinig invloed uitoefenen op het thema veiligheid. Dat blijkt uit recent benchmarkonderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Twee derde wordt geconfronteerd met burgers die hun wantrouwen en onvrede uiten.

Geen bezuinigingen
Slechts de helft van de 425 raadsleden die de vragenlijst terugstuurde zegt voldoende invloed uit te kunnen oefenen op het lokale veiligheidsbeleid. Net als bij de vorige meting denkt de meerderheid (59 procent) dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid bij de Veiligheidsregio ligt. Veiligheid heeft nog wel steeds een hoge prioriteit binnen gemeenten. Voor de helft van de ondervraagde raadsleden is het de hoofdprioriteit van de partij. Een meerderheid van 59 procent denkt dat in de volgende raadsperiode niet bezuinigd hoeft te worden op veiligheidsbeleid.

Veiligheidsplan
De grootste verschillen met het onderzoek in 2015 zitten in de lagere bekendheid met het integraal veiligheidsplan, de grotere ontevredenheid over het aantal wijkagenten en het toenemende gebruik van sociale media. Bij 69 procent is een integraal veiligheidsplan (IVP) vastgesteld, 18 procent weet niet of dit er is. In 2015 zei nog 84 procent van de raadsleden een IVP te hebben en wist 11 procent dit niet. Aanbevolen wordt dan ook dat gemeenten het IVP met nieuwe raadsleden bespreken als zij worden geïnstalleerd. Verder kunnen zij het plan levend houden in de raadsperiode door uitvoeringsplannen onder de aandacht te brengen. Zo komt ‘veiligheid’ structureel aan de orde.

Te weinig wijkagenten
Van de raadsleden is 56 procent ontevreden over het aantal wijkagenten. Dit was in 2015 nog maar 38 procent. Iets minder dan de helft vindt de inzet van gemeentelijke toezichthouders, handhavers en boa’s een goed alternatief. Raadsleden zijn hierover wat positiever dan in 2015. Over de invloed van de gemeente op de lokale politie-inzet is een derde van de raadsleden ontevreden en een derde heeft hierover geen mening. Over de vertegenwoordiging van de burgemeester in de lokale driehoek is men over het algemeen, net als in 2015, wel tevreden.

Meer social mediacontact
Het contact met burgers via sociale media is sinds 2015 verdubbeld. Twee derde van de raadsleden gebruikt sociale media. In 2015 was dit nog maar een derde. Lokale kranten worden ook nog steeds veel gebruikt, maar is sinds 2015 wel minder geworden. Contact met inwoner via de lokale krant is gedaald van 78 procent in 2015 naar 62 procent in 2021. De helft van de raadsleden zegt mensen op straat aan te spreken. Dit is ongeveer gelijk aan 2015. Raadsleden uit kleinere gemeenten (tot 20.000 inwoners) hebben vaker direct contact: zij spreken mensen vaker op straat aan en zeggen minder via social media contact te onderhouden. Raadsleden uit grotere gemeenten (50.000+) organiseren vaker bijeenkomsten.

'Neem burger serieus'
Volgens twee derde van de raadsleden neemt de maatschappelijke onrust toe. Eenzelfde aantal zegt in toenemende mate geconfronteerd te worden met burgers die hun wantrouwen en onvrede uiten. Zes van de tien raadsleden zegt dat de gemeente daar goed mee omgaat. Aanbevolen wordt om als lokaal bestuur de burger serieus te nemen. ‘Durf als gemeente sorry te zeggen als iets fout gegaan is’, is de aanbeveling. Ook zal het werken aan het vertrouwen van de burger op de agenda moeten komen te staan. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal. Verbale agressie, bedreiging en intimidatie vormen nog steeds een probleem. In iets minder dan de helft van de gemeenten wordt bedreiging en agressie besproken. Vier op de tien raadsleden geven aan hier wel behoefte aan te hebben.

Onvoldoende informatie
Wat ook opvalt is dat de helft van de raadsleden zegt over voldoende informatie en deskundigheid te beschikken om tot goede afwegingen te komen ten aanzien van lokale beslissingen. Een groot deel geeft hier het antwoord ‘neutraal’ en vindt die vraag dus lastig te beantwoorden. De resultaten zijn wel vergelijkbaar met die van 2015. Raadsleden zeggen hun informatie vooral te halen bij de VNG of de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en een kwart wil meer informatie via deze websites. De helft van de raadsleden wil meer bijeenkomsten over veiligheidsvraagstukken, een derde wil een helpdesk voor veiligheidsvragen en ruim een kwart heeft behoefte aan opleidingen en/of trainingen

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners