of 64621 LinkedIn

Proef boa’s met wapenstok mag toch al dit jaar

Uiterlijk in januari begint in tien gemeenten een proef, waarbij boa’s in de openbare ruimte de korte wapenstok mogen hanteren. De pilot duurt één jaar. Uit opgedane ervaringen en een evaluatie moet nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van boa’s volgen, aldus minister Grapperhaus. ‘De start van de pilot kan in principe dit jaar al plaatsvinden.’

Uiterlijk in januari begint in tien gemeenten een proef, waarbij boa’s in de openbare ruimte de korte wapenstok mogen hanteren. De pilot duurt één jaar. Uit opgedane ervaringen en een evaluatie moet nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van boa’s volgen, aldus minister Grapperhaus. ‘De start van de pilot kan in principe dit jaar al plaatsvinden.’

10 gemeenten
Van uiteindelijk twintig kandidaten zijn de volgende gemeenten geselecteerd voor deelname aan de pilot: Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort en Zoetermeer. Deze gemeenten zijn geselecteerd naar de gestelde voorwaarden van de pilot, na aanbeveling van een onafhankelijke selectiecommissie en afstemming met de Boa-bonden. Grapperhaus schrijft dat voor de uitvoering van de pilot is gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij er rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten en landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Vraagbaak voor gemeenten
Voordat in de gemeenten gestart kan worden met de pilot moeten de betrokken boa’s met een (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok beginnen. Het is wenselijk dat de pilot zoveel mogelijk gelijktijdig plaatsvindt in de verschillende gemeenten. De start van de pilot kan in principe dus al dit jaar plaatsvinden en idealiter uiterlijk in januari. De evaluatie van de pilot wordt uitgevoerd door het WODC. Los daarvan zal tijdens de looptijd van de pilot een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot monitoren en waar nodig als vraagbaak voor gemeenten fungeren.

Preventieve werking
Het ministerie van JenV werkt aan een wetsvoorstel, zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Dat zal naar verwachting medio 2021 ter advisering aan de Raad van State worden aangeboden, waarna het aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Volgens de minister vragen we veel van onze boa’s. ‘Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.’

'Lobby heeft vruchten afgeworpen'

De Noord-Hollandse gemeente Velsen reageert verheugd op de deelname aan de proef, meldt het ANP. De gemeente kwam eerder dit jaar in het nieuws toen op het strand van IJmuiden enkele boa's door jongeren werden mishandeld. Dat leidde tot een reeks van demonstraties en protestacties van boa's in verschillende plaatsen en steden. Velsen laat weten dat de boa's van de gemeente steeds vaker te maken hebben met geweld en bedreigingen. 'De mishandeling van boa’s op het 'Kleine Strand' op Hemelvaartsdag 2020 is in dit kader illustratief. Het incident heeft veel aandacht gekregen van de landelijke politiek', aldus de gemeente, die zegt dat de daaropvolgende lobby zijn vruchten heeft afgeworpen.


Onderzoek arbeidsomstandigheden boa's

Minister Grapperhaus schrijft verder dat deze maand het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van boa’s in de domeinen I (openbare ruimte), II (milieu, welzijn, infrastructuur) en IV (openbaar vervoer) zal verschijnen. Dat is een verdiepend onderzoek naar taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s in de periode januari 2020 tot en met oktober 2020, waarbij ook de ervaringen tijdens de coronacrisis zijn meegenomen. De bevindingen in het onderzoeksrapport worden betrokken bij de nadere vormgeving van de beleids- en uitvoeringsagenda politie - boa’s. De minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar van 2021 over hoe de bevindingen naar de arbeidsomstandigheden van boa’s zullen worden opgepakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrie op
Het wordt eindelijk eens tijd dat boa’s geweldmiddelen krijgen. Boa’s zijn goed opgeleide volwassen mensen. Weerstand hiertegen is vooral bij mensen die de hele dag naar een schermpje zitten te kijken. Gewoon doen.
Door p op
Weer een stapje naar de terugkeer van de gemeentepolitie.

Want ja, als je toch al een wapenstok hebt kunnen wat taken op het gebied van openbare orde er ook wel bij... politie heeft het druk enzo
Door ben (jurist) op
BOA's moeten geen wapenstok krijgen. Er is een duidelijk onderscheid in taken en bevoegdheden met de politie. Laten we dat zo houden. Bij escalatie moet de politie vlug oproepbaar zijn. Zomaar knuppels uitdelen is geen goed idee.
Door Arnold (Adviseur) op
Met BOA's beter beschermen alleen kom je er niet. De politie is veel te weinig zichtbaar in de wijken. Dat moet veel beter. Nu komen zaken nog te vaak op het bordje van de BOA.

De meeste BOA's zijn best begripvol is mijn ervaring. Aan de andere kant snap ik ook dat mensen niet graag aangesproken worden op wat ze verkeerd doen. BOA's mogen niet belemmerd worden om de afgesproken regels te handhaven.

Agressie mag niet lonen. Het wordt tijd dat er een oplossing komt voor dit maatschappelijke probleem.
Door Jan op
@Anemarie. Je hebt helemaal gelijk. En die mensen moeten een wapenstok krijgen? Levensgevaarlijk, zelfs na wapenstok-opleiding. Tenzij ze de uitdrukkelijke instructie krijgen hem uitsluitend als verdedigingsmiddel te gebruiken. En er zich dan ook nog aan houden...
Door Anemarie (waterschapper) op
Ik denk dat het verstandiger is om iets te doe aan het niveau van de gemiddelde BOA. Ik bedoel hiermee de gemeentelijke BOA die op straat lopen. Vaak zijn dit mensen die een lager niveau hebben waardoor een gesprek met zo iemand al snel tot onbegrip leidt. Het lijkt soms wel of ze genieten van de "macht" die zij op dat moment hebben. Begrijp me niet verkeerd want het is goed dat zij er zijn maar ik denk dat veel agressie tegenover de BOA voorkomen kan worden door het niveau op te krikken.

Vacatures

Van onze partners