of 61819 LinkedIn

Politie: steeds meer bendevorming criminele Marokkaanse jongeren

Marokkaanse criminele jongeren organiseren zich in toenemende mate in bendes die regionaal en zelfs internationaal opereren.
Sjors van Beek 81 reacties
Marokkaanse criminele jongeren organiseren zich in toenemende mate in bendes die regionaal en zelfs internationaal opereren.

Dat constateert het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in een tot nu toe niet openbaar gemaakte studie naar Marokkaanse daders in Nederland. In totaal zijn 14.462 Marokkaanse criminelen in kaart gebracht in de 181 gemeenten met vijf of meer Marokkaanse daders. Zij vormen 8,1 procent van alle 177.487 bekende criminelen in die plaatsen. Het aandeel autochtone Nederlandse misdadigers is 101.437, ofwel 57,1 procent van het totaal. Formeel gezien gaat het nog slechts om verdachten: personen over wie een proces- verbaal naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en van wie de politie ‘overtuigd is dat ze een bepaald misdrijf hebben begaan’.

 

Amsterdam telt in absolute aantallen de meeste Marokkaanse criminelen: 2497 op een totaal van 14.844 aangehouden misdadigers. Rekening houdend met onder meer bevolkingsaantal, heeft de KLPD een ranglijst opgesteld naar ‘ernst van het Marokkanen-probleem’. Amsterdam bezet de eerste plek, Gouda de tweede, Utrecht de derde. Culemborg staat op veertien, Zaltbommel op 35. Als de recidive (het gemiddeld gepleegde aantal delicten per Marokkaanse verdachte van 12 tot 24 jaar) wordt meegerekend, heeft Gouda landelijk gezien het grootste Marokkanenprobleem: de 332 verdachten die in Gouda bekend zijn plegen gemiddeld 1,4 misdrijf per jaar. In deze rangschikking is Utrecht runner-up, Den Haag staat op drie. Culemborg stijgt hier naar de tiende plaats.

 

Ook de ‘relatieve Marokkanen-druk’ is in kaart gebracht: het percentage criminele Marokkanen op de totale bevolking van 12 jaar en ouder. Gouda is ook hier koploper met 0,55 procent (332 criminele Marokkanen op 59.931 inwoners van 12 jaar en ouder). Twee is Utrecht, drie is Amsterdam. Op grond van de KLPD-cijfers valt ook te becijferen hoeveel procent van alle opgepakte criminelen in een gemeente van Marokkaanse afkomst is. Wederom spant Gouda de kroon met 31 procent: bijna één op elke drie arrestanten is Marokkaans. Utrecht is tweede met 23,7 procent, Culemborg is drie met 22,6 procent.

 

Verdeelsleutel

 

Het KLPDrapport, Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland, is begin 2009 opgesteld op basis van de cijfers over 2007. Het is gebruikt als verdeelsleutel voor gelden die beschikbaar zijn om overlast aan te pakken. Ook zijn mede op grond van deze cijfers de 22 gemeenten geselecteerd die deelnemen aan het zogeheten Marokkanen-convenant dat in oktober werd gesloten. Volgens de onderzoekers van de KLPD zijn diverse nuanceringen denkbaar op deze lijsten.

 

Naast de mate van recidive zou ook de organisatiegraad van de criminele Marokkanen meegeteld kunnen worden. ‘De politie bemerkt namelijk een toenemende mate van criminele samenwerkingsverbanden in deze bevolkingsgroep die niet alleen regio-overschrijdend maar ook landsgrens-overschrijdend actief zijn’, aldus de rapportage.

 

Ook de opsporingsinspanningen kunnen het beeld vertekenen. Meer aanhoudingen van Marokkanen in een regio kan ook wijzen op een betere opsporing. Daarnaast kan de oververtegenwoordiging van Marokkanen in een regio lager uitvallen als de autochtone bevolking ook meer dan gemiddeld crimineel is.

 

Gevoelig

 

Etnisch registreren ligt in Nederland gevoelig. Op lokaal niveau doet de politie het niet. De ‘Marokkanenlijst’ is samengesteld door opsporingsgegevens van de regionale politiekorpsen op landelijk niveau te koppelen aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die dienst heeft toegang tot de informatie uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). De politie in Utrecht meldt dan bijvoorbeeld aan het KLPD dat een in Nederland geboren jongen met een Nederlands paspoort is aangehouden. De KLPD kan aan de GBA-gegevens van deze jongen zien dat zijn ouders zijn geboren in Marokko, waarna de jongen in de statistieken terechtkomt als ‘2e generatie Marokkaan’. Het uiteindelijke bestand is volledig geanonimiseerd, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

 

De Marokkanenlijsten, opgesteld op verzoek van het ministerie van BZK, zijn niet één op één gebruikt voor de verdeling van het geld of voor aansluiting bij het convenant. Frank Wassenaar, woordvoerder van BZK: ‘Er is 150 miljoen euro beschikbaar voor 2010 en 2011 voor de aanpak van overlast en verloedering in veertig gemeenten. Dat potje is de voortzetting van de zogeheten “Van Montfrans- gelden” en de “Leefbaarheidsmiddelen”. Bij de 36 gemeenten die voor die middelen in aanmerking kwamen, zat bijvoorbeeld Gouda niet, terwijl daar toch problemen zijn’. De vier hoogst genoteerde gemeenten op de KLPD-lijsten die nog niet bij de 36 eerdergenoemde gemeenten zaten, zijn alsnog op de lijst van veertig gemeenten gezet. Naast Gouda zijn dat Culemborg, Veenendaal en Zeist.

 

Bestuurlijke wil

 

Het convenant van 22 Marokkanengemeenten is weer iets anders tot stand gekomen. Gekozen is aan de hand van drie criteria: het hoogste aantal Marokkaanse inwoners, de meeste Marokkaanse verdachten, plus de ‘bestuurlijke wil om iets aan de problemen te doen’, aldus Maarten de Keulenaar, ambtelijk coördinator van het samenwerkingsverband. Gemeenten konden zich aanmelden op basis van de vorig jaar aangekondigde kabinetsplannen rond Marokkaanse jongeren, daarnaast zijn enkele gemeenten gevraagd om toe te treden.

 

Wim Cornelis, burgemeester van Gouda, toont zich verrast door de KLPD-bevindingen. ‘We wisten dat we vergelijkbare problemen hadden als de G30, maar dat we op dit gebied zelfs op één staan is toch wel even slikken. Dit bevestigt de noodzaak van een specifiek beleid gericht op deze groep, op meerdere fronten en over meerdere jaren, door bijvoorbeeld ingrijpen achter de voordeur.’

 

 

 

 

* De top-20 naar ernst van Marokkanen-probleem indien de mate van recidive onder Marokkanen van 12 t/m 24 jaar niet wordt meegerekend als indicator (links) en wel wordt meegerekend (rechts).

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ilona op
De ‘echte vernietigingswapens’ zijn islamitische onderwijsinstellingen in de Westerse landen. Stel je een Nederlands kind voor dat opstaat en tegen de leraar zegt: ‘Ik zal het hoofd van mijn vijand er met een zwaard afhakken’. Dat gebeurt niet alleen in scholen in Turkije, Marokko, Iran, Gaza, Uruzghan en Pakistan, maar ook nu in Amsterdam, Denhaag, Utrecht, Rotterdam en andere steden...Dit gebeurt in geheel Nederland, mooie praatjes worden door hen verkocht en tijdens die Islamitische informatieverstrekkingen worden de kinderen nog professioneler geïndoctrineerd en gehersenspoeld als dat ze eventueel thuis al worden. De islamitische cultuur is totaal doordrongen van deze filosofie des doods. Aan de ene kant wordt in de moskeeën, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten assimileren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Aan de andere kant horen we totaal onredelijke boodschappen over tolerantie van Europese leiders, zoals een proces door een Nederlands gerechtshof tegen Geert Wilders wegens "haatzaaien". Ook kan de rechtsvervolging van Wilders in dezen hem parten gaan spelen. Rechters zijn niet ongevoelig als dit werkelijk een politiek proces zal blijken te zijn. Vervolgens kan of wil de regering dit signaal niet negeren en zal versneld art. 137c Sr wijzigen ter bescherming van een zekere groep, daarmee anderen de mond snoeren.

En als laatste zullen de EU baronnen, het nieuwe paars+ kabinet kapittelen bij uitblijven van gepaste maatregelen. De EU heeft nog wat wachtende Islamstaten die aansluiting zoeken, welk met gepaste massage toegelaten zullen worden.
Gevestigde orde, grote sponsor van de massa_moslims, weigert dat de islam immers een geestelijke afwijking is, een maatschappelijke ontsporing van inmiddels 1380 jaar oud. Het is een gedragsstoornis van dwang- en eetneurosen gepaard aan een heel ziekelijke smetvrees gedrag. Dat roept niet allen hier afkeer op, overal ter wereld, al duizenden jaren. Islamitische tendentie aan agressiviteit en geweld, het agressie en het geweld in de grootsteden wordt met de dag groter.
De afgelopen 40 jaar is de islam in opkomst, omdat er veel geld binnen komt, omdat de Saudi Arabië en veel islamitische landen heel erg veel olie en drugs geld over hebben voor de verbreiding van de islam. Het is niet meer dan 72 miljard dollar wat men hier voor uittrekt, dat valt niet op, temeer omdat er een vrijwel onbeperkte hoeveelheid geld voor uitgetrokken is om de public relations goed te laten verlopen. FNV, CNV, VNO, CBS en WRR en veel EU politicus weten waar het geld vandaan komt om hele infrastructuur van Moslim landen te bouwen. En iedereen houdt zijn snufferd dicht. Bang dat de stoom met olie en drugs dollars ophoudt. toch is huidige strijd tussen de islam en het Westen een strijd tussen een mentaliteit uit de Middeleeuwen en een van de 21e eeuw. Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen barbaarsheid en rationaliteit, tussen vrijheid en onderdrukking. Een strijd tussen zij die vrouwen als beesten behandelen en zij die ze als mensen behandelen. Hoe ziet u de toekomst van de islam in Europa of in het Westen? Je kunt moslims niet meer beknotten. De waarheid kan niet meer verborgen blijven.
Door Sjaak op
Klopt niks van die statistiek. Eindhoven, de 5e stad van NL, en jarenlang het hoogste criminaliteitscijfers, stokje overgenomen van R'dam, staat niet eens bij de statistieken. En geloof me, het stikt hier an de mocroproblemen. Die zijn duidelijk niet meegenomen in het onderzoek van de KLPD.
Door Peter Pels op
je vraagt je wel af wat de PVV in Almere te zoeken heeft. Almere komt in de verste verte niet voor op dit lijstje. En die stadscommando's maar zoeken naar 'Marokkaans straattuig'.
Door Viktor op
Niks twee maten. Iedereen die oproept tot geweld is fout bezig.

Helaas is de Islam geen organisatie. Het is geen groep. Tenzij u mij de statuten kunt laten zien, de inschrijving bij de KvK en de ledenlijst.

De Islam is een idee. Er zijn mensen die dat idee een goed idee vinden. Maar een geloof is niet een vaststaand idee. Het is een veranderende verzameling van waarden. En die verzameling is zo omvangrijk dat het niet mogelijk is om een alomvattende definitie te geven.

Ja, er zijn moslims die oproepen tot geweld. Zijn interpreteren hun geloof anders dan moslims die niet oproepen tot geweld, of moslims die oproepen tot vrede. Die zijn er ook.

Ik neem aan dat u het met mij eens ben als ik zeg dat er meer moslims zijn die niet oproepen tot geweld dan moslims die dat wel doen. (anders zou heel het midden-oosten binnen een jaar over ons heen walsen).

U zult het ook met mij eens zijn als ik zeg dat een moslim die oproept tot geweld dat niet per se doet vanuit zijn geloof. Soms is dat omdat ze vinden dat hun gebied onterecht bezet wordt, omdat multinationals grondstoffen uit hun land stelen of omdat ze vinden dat de buurman hun ezel niet had mogen slaan.

Verder vind ik het niet fair dat je impliceert dat ik mezelf superieur vind. Geenszins. Als ik een almachtig wezen zou zijn, zou ik de problemen allang opgelost hebben.

Wat betreft het prediken van geweld in de bijbel (slaat een willekeurige bladzijde open) :
"Gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land; hun altaren zult gij afbreken"
"Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht... beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden"
"En de here sprak tot Mozes...: spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: Wanneer gij de Jordaan overtrekt naar het land Kanaän, dan zult gij al de bewoners van het land voor uw aangezicht verdrijven en al hun beeldhouwwerk vernietigen"
"en de here uw god zal ze in uw macht geven en gij zult al haar mannelijke inwoners slaan met de scherpte des zwaards"
Moet ik doorgaan?

De PVV propageert m.i. tegen de Islam. Hoe? Door te spreken van Islamisering. Wanneer hoor je in een debat of lees je in de krant een stellingname van de PVV tegen elk geloof? Er wordt continu gehamerd op de Islam.

Ja, er zijn veel mensen van Marokkaanse afkomst die de fout in gaan. Te veel. Maar maak mij niet wijs dat een jonge Marokkaan een bejaarde berooft omdat Mohammed gezegd heeft dat dat moet. Dat doet hij uit verveling, baldadigheid, om stoer te doen, om geld te verdienen, uit onmacht, uit frustratie, door een slechte opvoeding, weet ik veel wat voor reden (die ik niet wil bagatelliseren) of smoes, maar niet omdat zijn geloof hem dat opdraagt. Dat alles maakt zijn actie niet goed, helemaal niet, en ja, er is een probleem waar iets aan gedaan moet worden.

Maar waarom mensen straffen die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij (en waarom ze zo in het verdomhoekje zetten) omdat er een aantal mensen zijn (die toevallig in dezelfde god geloven, of uit hetzelfde land komen) die zich gruwelijk misdragen?

Als van de 100 Nederlanders die in Benin wonen een groepje van 4 zich misdraagt, is het dan normaal om de andere 96 daarmee lastig te vallen?

Door Bas Koning op
@Piet 16.03.10 11:37
Sorry, over het hoofd gezien.

Ik wil je geen woorden in de mond leggen, ik zal erop letten. Ik wil het debat vlot trekken: de woorden uit je mond trekken, zodat we door kunnen, niet verzanden.

'Nee, natuurlijk niet. Net zo onverstandig is het om mensen die 1 paspoort hebben ons land kapot te laten maken, toch?'
Klopt, maar daarmee ontwijkt u weer de essentie: zijn er ook groepen nieuwkomers die hier perse niet willen samenwerken met ons, maar de boel juist aktief verzieken/leegzuigen. Ik zou zeggen: kijk nog eens naar de cijfers uit het artikel: ja dus. Die groepen zijn er. En die veroorzaken een groot deel van de criminaliteit in nederland.

'Vind jij (en niet de PVV, maar jij) dat 'vrijheid voor iedereen' het belangrijkste goed is? '
Samen met 'geweldloosheid' en 'gelijkheid' is 'vrijheid' inderdaad het hoogste goed.

'En zo ja: waarom mag een vrouw dan niet zelf bepalen of ze een hoofddoek draagt of niet?'
van MIJ mag ze dragen wat ze wil. Maar ik zie het wel als een KKK-kap: een nazi-armband. Een klap in het gezicht. En weet je wat het probleem is? meisjes worden doodgeschoten omdat ze dat hoofddoekje afdoen. Wat vind u daarvan?

Trouwens, er is geen sprake van een algeheel hoofdoekjesverbod op straat. Dat is linkse propaganda en krompraterij. Het gaat om hoofddoekjes, in publieke functies: daar, waar er scheiding tussen kerk en staat moet zijn. En ook is, in Turkije bijvoorbeeld. Dus waarom hier dan niet.

'En kom dan alsjeblieft niet aan met dat het een symbool is van onderdrukking, want mijn oma droeg vroeger ook een hoofddoek en zij was echt de baas in huis.

U vergelijkt appels met peren: uw oma droeg de hoofddoek om haar kapsel te beschermen, de moslima omdat ze anders klappen krijgt of erger.

'hun eigen levensstijl voort te zetten (binnen de wet)? '
Islam overtreed de wet.

En marokkanen worden nooit nederlander, omdat ze twee paspoorten hebben, en zich altijd marokkaan blijven noemen: ze zijn geen 100procent nederlander, ze blijven voor 50 procent marokkaan. DAT is het probleem. DAT veroorzaakt, dat marokkanen hier tig keer crimineler zijn.

En waarom zouden wij mensen, die ons land haten en kapot maken, faciliteren?

Laten we nou gewoon eisen, dat je OF nederlander bent, OF marokkaan, maar niet beiden: dat maakt veroorzaakt teveel gezeik: kijk dan naar de cijfers!

KIES voor nederland, of kies niet voor nederland! een cultuur die nederland haat kapot wil maken en overnemen, die geweld hanteert? hier toestaan? waarom? uit oneindige domheid?

'Waarom moeten zij van de PVV geassimileerd worden? '
Ze moeten ons niet AANVALLEN. ze moeten ons niet LEEGZUIGEN. Ze moeten ons niet HATEN. Het zou fijn zijn, als ze zich 'nederlanders' zouden noemen, en alle andere loyaliteiten overboord zouden zetten: kleur bekennen.

'En: als de PVV een scheiding tussen kerk en staat wil, waarom kunnen ze zich daar zelf niet aan houden?'
'(ex. moskeeverbod, propageren tegen islamisering, artikel 1 in de grondwet wijzigen om christelijk/joodse identiteit te propageren)

In een moskee word voorgelezen uit de koran. in de koran staan oproepen tot geweld. Dat is verboden. Moskees moeten dus dicht.

Wij propageren niet 'tegen de islam' maar tegen elk geloof dat de wet overtreed door geweld te hanteren, zoals daar is, de islam, de islam, de islam.

Joodschristelijk vind ik ook bullshit. Ik zou liever zien: 'nooit zal een geloof domineren over alle anderen' oid.

Kent u moslimlanden? Nu is 1 op de 8 mensen in nederland moslim. Wat als dat nog twee keer verdubbelt? en de komende, pak hem beet, twintig jaar?

Zou u graag in een moslimland leven? Hoe staat het met gelijkheid, vrijheid en geweldloosheid in moslimlanden?

Wat zijn de kenmerken van facisme? aan welke voldoet de islam? Predikt Wilders geweld? Predikt de islam geweld? of 'bestaat de islam niet' ofzo.

Hoeveel gezeik zou het schelen, als wij van nieuwe Nederlanders zouden verlangen, hun oude paspoort bij de grens in te leveren?

Als u emigreert naar een land, en u krijgt een tijdelijk paspoort, en u mag alleen blijven, op voorwaarde dat u uw eigen broek ophoud, geen strafblad opbouwt, en de taal enigszins leert (wat goodwill met dat land hebt). Zou u dat redelijke eisen vinden. Als u bovendien bij het ontvangst van uw permanente paspoort uw oude paspoort moet inleveren, zou u dat een onredelijke eis vinden?

Waarom zouden we zoiets niet in Nederland kunnen invoeren dan? Weet je hoeveel landen zo'n systeem al hebben? weet je hoeveel landen je nooit een paspoort van kan krijgen als buitenlander?

waarom moeten wij alle poorten open hebben staan? ook voor mensen die hier duidelijk zijn, om de centen uit onze pap te pikken, totdat de ruif leeg is (nu ongeveer, weg pensioen, weg studiebeurs, etc etc)?
Door Bas Koning op
@Piet
'En weer 7 taalfouten :-)... het stressniveau stijgt. '

Doe je dat ook als je met moslims debateert? Wijzen op spelfouten?
Heb je dat nodig, om jezelf aan te praten, dat jij wel superieur bent? 'alle wildersstemmers zijn dom' toch?

Mensen die in sprookjes geloven, die zijn dom.

Mensen die arrogant gaan wijzen op spelfouten van de tegenstander, willen niet debateren of argumenten uitwisselen of nader tot elkaar komen. Die willen trappen, neerhalen, haten, bijten, en krabben.

'u bent een onmens! uw argumenten kunnen niet kloppen! u kan niet eens spellen!'

echt: zegt u dat ook tegen moslims die het nederlands verkrachten? 'ga jij maar eerst nederlands leren spellen'? nee heh.

Doe jij alleen bij Wilderianen: jij hanteert graag twee maten. jij discrimineert graag.

Jij staat gelovigen toe op te roepen tot geweld. Maar voor ons hanteer je een andere maat heh?

Stel je voor, ik adviseer alle moslims van de flat te werpen. Zou dat strafbaar zijn?

En wat, als een imam adviseert, homos van de flat te werpen? Zou dat strafbaar zijn? of valt dat dan onder 'geloofsvrijheid'?

Elke keer als u privileges uitdeelt aan gelovigen, die u niet geeft aan ongelovigen, discrimineert u, weet u dat wel?
Door Bas Koning op
@Viktor
wiki: 'The Church stands by its doctrines on sexual intercourse as defined by the Natural law: intercourse must at once be both the renewal of the consummation of marriage and open to procreation'

Dus: de kerk adviseert alleen neuken binnen het huwelijk, en dan zonder de pil/condoom.

Je kan veel zeggen van de kerk, maar niet dat ze persoonlijk direct verantwoordelijk zjin voor alle of een groot deel van de aidsdoden. Wel is het een schande, dat de katholieke ziekenhuizen geen condooms geven aan hoeren die onbeschermd moeten neuken van de baas, dat zou je poging tot moord of 'weigering levensreddend op te treden' kunnen noemen.

Maar zou het u verbazen als er onder pvv'ers de grooste aantallen mensen te vinden zijn, die walgen van dat soort akties van de kerk? echt! het is niet alleen 'tegen de islam'.

Maar wij focussen ons op groepen die geweld prediken en hanteren. U beweert toch niet dat boedhisten geweld prediken en hanteren?

Jezus predikte ook al geen geweld. En hoewel zijn volgelingen zeker niet zonder 'vlekje' zijn, wie naar jezus/boedda/welke guru dan ook luistert, word opgeroepen: tot geweldloosheid en gelijkheid en vrijheid.

Behalve dan: bij de islam. Ontkent u dat? Ziet u dat verschil niet?

'Geloven kunnen niet oproepen tot geweld.'
Volgens u roept de islam niet op tot geweld? Volgens u, roept de koran niet op tot geweld? want: geloven KUNNEN niet oproepen tot geweld. Dus: hoeveel gelovigen ook geweld plegen omdat dat moet van hun geloof: KAN NIET!

U doet net, of het OKE is, dat gelovigen oproepen tot geweld: dat doen ze allemaal joh, waar maak ik me druk om.

U verwart consequent individuen en groepen. Elke groep kent gekke 'individuen'. Alleen de islam KWEEKT gekke individuen.

En waarom zouden wij 'schuldig' zijn aan de misdaden van onze voorouders? ons land moet bloeden, omdat 'wij' (als GROEP!) schuld hebben? maar de islam als groep schuldig vinden aan het geweld dat die groep NU PLEEGT?! nee: dat niet!

En u vind kolonisten altijd slecht! behalve als wij zelf gekoloniseerd worden dan.

u hanteert twee maten he? eentje voor ons, en eentje voor gelovigen heh? wij moeten collectief bloeden voor de 'misdaden' van onze voorouders, maar de islam is niet collectief verantwoordelijk voor de misdaden van de islam?

'Waarom zouden ze ons land koloniseren'?
ehm: wel eens van GELD gehoort?

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=mo&v=67&l=nl

gemiddelde koopkracht in marokko: 317 euro per maand. Gratis uitkering nederland: 1299 euro per maand bijstand (+zwart klussen+misdaad, tel uit je winst).

Kijk nou even naar de tabel in het artikel. Er zijn 350.000 maroks in nederland, op een totale bevolking van 16.5 miljoen. je zou dus verwachten dat een op de 47 criminelen een marokkaan is. Maar er zijn plaatsen als Gouda, waar dat 1 op de DRIE is.

En kijk eens naar het autochtone aandeel? in de grote steden is TWEEDERDE van alle criminaliteit voor rekening van de allochtonen: die hier dus komen: voor het geld. Om ons leeg te zuigen.

Waarom niet? gratis uitkering: en als je wat steelt, sta je zo weer op straat, en anders roep je toch even 'discriminatie' of 'rassisme'?

Ik heb ook een uitdaging voor u:
Is een geloof een organisatie?
mag een organisatie in nederland oproepen tot geweld?
wat vind u van geweld? en oproepen daartoe? zou u scholen waar een geweldadige leer zoals de KKK of de islam gepredikt word sluiten?

vind u dat gelovigen mogen oproepen tot geweld wegens 'geloofsvrijheid'?

Als 'een deel' van de aanhang van Wilders geweld zou hanteren, als Wilders zou oproepen tot geweld, zou u dan de hele club willen verbieden?

Roept Wilders op tot geweld? Roept de koran op tot geweld?

Zullen we alles wat oproept tot geweld verbieden? zodat we allemaal weer langs dezelfde lat liggen?

Of zullen we Wilders en zijn aanhang ook toestaan op te roepen tot geweld? net als de islam? zelfde lat?

Of: geeft u toe, dat u twee maten hanteert, een voor islam, en een voor ons?
Door Eric (Boer) op
Can't we all just get along?!?! (;-))

Kijk, me smiley draagt een hoofddoekje, maar dat geheel terzijde..."De gekste" heeft wel gelijk, m'n stadje Eindhoven is toch echt 2x de crimineelste stad van NL geworden maar Marokkanen staan niet in de lijstjes...mmm...ach Eindhoven, 't blijft toch een uit de hand gelopen dorp: geen trams, geen metro..Ach, we wonen er prettig zalk mar zegguh...Slaap lekker!
Door De gekste op
Wel mooi toch, dat hier nu harde cijfers liggen waaruit blijkt dat de vijfde stad van Nederland niet bstaat (of er minder dan 5 criminele moslims wonen).
Door ray (piet solvabiliteit) op
kleine asocialen > Kijk als links geen woorden meer heeft grijpen ze naar naar deze retoriek, zelfde als je vorige antwoord, kom eens met argumenten.

Ga vanavond maar lekker voetbal kijken,> ik haat voetbal

ga morgen maar lekker in de file staan kijken naar al die andere eenlingen in hun zilvergrijze auto's > ik heb een groene auto grijs is uit, en heb vaak mijn auto vol met mensen die ook zo denken.

wellicht ben je in met al die eenzame mensen die voor het goede doel 2e klas reizen in de trein.

en ik spreek je wel weer als Geert Wilders de rechtsstaat heeft afgebroken. > geert wilders krijgt daar de kans niet voor, want er zijn teveel bange laffe mensen als jij. Alhoewel ik vind dat elke linkse bange man verplicht 3 marokkanen moet opvoeden, onderhouden en inburgeren.

Ik wens je desondanks een bovenmodaal inkomen en een positiever ondernemerssschap toe en dat je toch nog eens wakker word en weggaat uit het land van ooit.

Vacatures

Van onze partners