of 64740 LinkedIn

Politie scant vingerafdruk op straat

De politie kan sinds kort vingerafdrukken afnemen op straat en die meteen online controleren. Zo’n 125 politie-agenten bij diverse regiokorpsen lopen inmiddels rond met speciale afleesapparatuur. 
Een eerste proef loopt tot begin 2012, dan wordt bekeken of de apparaatjes breed worden ingezet, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. ‘De wens is wel om dit mogelijk te maken, maar we moeten nu eerst kijken of alles goed werkt’.
De politie kan sinds kort vingerafdrukken afnemen op straat en die meteen online controleren. Zo’n 125 politie-agenten bij diverse regiokorpsen lopen inmiddels rond met speciale afleesapparatuur. Een eerste proef loopt tot begin 2012, dan wordt bekeken of de apparaatjes breed worden ingezet, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. ‘De wens is wel om dit mogelijk te maken, maar we moeten nu eerst kijken of alles goed werkt’.
Smartphone
Het vingerafdruk-apparaatje is een soort smartphone waar een verdachte zijn vinger op legt. De vingerafdruk wordt digitaal afgelezen en via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de landelijke database waar vingerafdrukken in zijn opgeslagen.

Illegalen
De apparaatjes worden onder meer ingezet voor de intensievere controle op illegale vreemdelingen, zo liet minister Leers (Integratie) onlangs al weten. Via een koppeling met de ‘Basisvoorziening Vreemdelingenketen’ kan in de toekomst een gewone agent op straat meteen nagaan of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Ook kunnen politiemensen binnenkort paspoorten en andere identiteitsbewijzen op straat digitaal uitlezen en op echtheid controleren, en nagaan of iemand nog een boete heeft openstaan. Mobiel werken bij de politie vindt steeds meer ingang: sinds kort lopen er ook al proeven met digitaal boetes uitschrijven op straat.

Identiteitsfraude
Identiteitsfraude is een groot probleem voor Justitie. In de databanken van politie, Justitie, Gevangeniswezen en Reclassering staan niet altijd de juiste gegevens. Soms betreft dat een simpele tikfout, soms gaat het verder en zijn hele identiteiten verwisseld. Zo komt het voor dat anderen dan de werkelijke dader een straf in de gevangenis proberen uit te zitten. Ook is identiteitsfraude vaak gekoppeld aan gevallen van oplichting: valse inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, of aankoop van onroerend goed met een vals identiteitsbewijs. Daarnaast is er nog de identiteitsfraude op internet. Een gekaapt DigiD kan voor het slachtoffer allerlei vormen van ellende teweegbrengen.
Jaarlijks worden in Nederland zo’n 250.000 identiteitsbewijzen ontvreemd. De meesten worden nooit teruggevonden.

PROGIS
Het Programma Informatievoorziening in de Strafrechtketen (PROGIS) is er op gericht een einde te maken aan alle vormen van identiteitsfraude. De eerste twee fases van dat in 2005 gestarte programma zijn inmiddels afgerond, de derde fase gaat nu van start.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan peeters op
Hoe haalt men het in z'n hoofd om dit soort zaken toe te laten. Beseft men in Den Haag wel waar men mee bezig is? De enige logische reactie voor een burger is de politie volledig te wantrouwen, en altijd te weigeren mee te werken aan welk onderzoek dan ook. Voor je het weet zit al je informatie weer in een centraal register.
Zeker nu nog maar eens duidelijk is geworden dat de politie helemaal geen privacyaudits uitvoert.
Inderdaad, zelfs de stasi heeft het nooit zo bont gemaakt
Door kooij op
als de wereld van iedereen is hoe kan je dan illegaal zijn? :S

dit bewijst maar weer dat overheden geld/vrienden met amerika worden belangerijker is dan menselijkheid
Door burger07 op
De retoriek is weer eens sterk. Illegalen zijn in overtreding, kunnen voor overlast zorgen, dus waarom zouden mensen nu protesteren tegen technieken als we die kunnen gebruiken om de wet te handhaven? Te veel wordt voorbijgegaan aan de vraag of de staat zich wat terughoudender naar burgers moet opstellen, ook al gaat het om illegalen. Als illegalen de veiligheid van Nederland in gevaar brengen, dan kan ik daar wel in meegaan. Nu is het middel zwaar en worden autonomie en handelingsruimte van illegalen verder ingeperkt terwijl het voor illegalen toch al knap lastig is om zich in Nederland staande te houden. Maar ik ben ook wel gerust door de opmerking van Michiel over de wapenwedloop. Als de technieken (niet alleen scan maar ook in comi met surveillance camera's e.d.) die de overheid gebruikt echt perfect werken, moeten we ons echt zorgen gaan maken.
Door Verontruste Nederlander op
Het kan dus nog erger; dat zal bij één Nationale politie nog wel meer toenemen. Nederland is al een politiestaat. Ik mis alleen nog in advertenties voor verschillende overheidsfuncties: "Stasi-ervaring strekt tot aanbeveling." Waar je ook gaat of rijdt, de wegen hangen vol camera's. Ik krijg de neiging om, zo lang ik nog in Nederland woon, steeds minder gebruik te maken van elektronische middelen. Misschien een idee om bij het afnemen van een hielprik bij babies maar gelijk een chip implanteren waarmee je altijd gevolgd kunt worden. Als het tegelijkertijd gebeurt is het nog goedkoper ook en heb je een dossier nagenoeg vanaf de geboorte. Ik vraag mij af hoe lang e.e.a. nog wordt gepikt door de bevolking. Van de "politiek" moet je het niet meer hebben.
Door multatulo op
Wat is justitie toch bezig een ontzettende burgerhaatmachine te worden zeg.

Biometrie is een leuk middel om de rechtsverhouding om te draaien, en niet alleen omdat de techniek imperfect is en alle /false positives/ op het bordje van de burger worden gelegd (zie ook: alle fotos in je database scannen en dan ook oeps perongeluk rijbewijzen intrekken van mensen die teveel op criminelen lijken, en weigeren bij te houden hoe vaak het mis gaat), maar ook omdat succesvol impersoneren altijd makkelijker is en zal zijn dan mensen een nieuwe biometrische identiteit aan te meten zodat ze een gestolenen-misbruikte biometrische identiteit kunnen achterlaten.

Alleen dat laatste al zou meer dan genoeg reden moeten zijn op te houden met biometrie buiten de criminele opsporing te gebruiken. Maar neen, de markt is veels
te lucratief voor de verkopers van al die slechtwerkende zilveren kogel oplossingen. En het geeft zo'n goed gevoel, net te doen of cq zo hard mogelijk te geloven dat je bijdraagt aan het oplossen van Belangrijke Problemen, nietwaar?

Het probleem identiteitsfraude ligt er aan dat kopieëren te makkelijk is. Je kaartje laten zien is je hele identiteit overhandigen. Kopietje trekken en je weet alles wat je weten moet.

Het probleem oplossen kan dus niet door het uitlezen van nog meer net zulke makkelijk uitleesbare informatie.

Hoe het wel kan? Geef eerst maar eens toe dat je met die biometrie logisch, practisch, en moreel vol in de fout zit.

Daarna kúnnen we pas verder praten. Wat ik overigens graag doe.
Door multatulo (Zuurpruim, criticaster, onwelkom gelijkhebber.) op
Wat is justitie toch bezig een ontzettende burgerhaatmachine te worden zeg.

Biometrie is een leuk middel om de rechtsverhouding om te draaien, en niet alleen omdat de techniek imperfect is en alle /false positives/ op het bordje van de burger worden gelegd (zie ook: alle fotos in je database scannen en dan ook oeps perongeluk rijbewijzen intrekken van mensen die teveel op criminelen lijken, en weigeren bij te houden hoe vaak het mis gaat), maar ook omdat succesvol impersoneren altijd makkelijker is en zal zijn dan mensen een nieuwe biometrische identiteit aan te meten zodat ze een gestolen-en-misbruikte biometrische identiteit kunnen achterlaten.

Alleen dat laatste al zou meer dan genoeg reden moeten zijn op te houden met biometrie buiten de criminele opsporing te gebruiken. Maar neen, de markt is veels te lucratief voor de verkopers van al die slechtwerkende zilveren kogel oplossingen. En het geeft zo'n goed gevoel, net te doen of cq zo hard mogelijk te geloven dat je bijdraagt aan het oplossen van Belangrijke Problemen, nietwaar?

Het probleem identiteitsfraude ligt er aan dat kopieëren te makkelijk is. Je kaartje laten zien is je hele identiteit overhandigen. Kopietje trekken en je weet alles wat je weten moet.

Het probleem oplossen kan dus niet door het uitlezen van nog meer net zulke makkelijk uitleesbare informatie.

Hoe het wel kan? Geef eerst maar eens toe dat je met die biometrie logisch, practisch, en moreel vol in de fout zit.

Daarna kúnnen we pas verder praten. Wat ik overigens graag doe.
Door Michiel Jonker op
"Jaarlijks worden er zo'n 250.000 identiteitsbewijzen ontvreemd." Als daar 100.000 paspoorten tussen zitten, die straks allemaal je vingerafdruk bevatten, dan worden er straks jaarlijks 100.000 vingerafdrukken ontvreemd, waarmee vervolgens weer identiteitsfraude kan worden gepleegd.

Krampachtig probeert de staat deze wapenwedloop te winnen door middel van totale controle, en verandert Nederland in een politiestaat.

Mijn vingerafdrukken zitten nog niet in een database, maar een willekeurige politieagent kan straks dus op straat beslissen dat ik "verdachte" ben en mijn vingerafdrukken laten opslaan. Bijvoorbeeld omdat ik wat slordig gekleed ben en in de etalage van een juwelier kijk. Of omdat ik ruzie krijg met een automobilist die me bijna van de sokken rijdt. Of omdat ik een wat donkerder huidskleur heb, of gewoon op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats ben.

En het aantal verkeerde tijdstippen en plaatsen zal net zo snel groeien als de controlemiddelen van de staat. Alles wat abnormaal is, is al heel snel verdacht.

"Wollt ihr die totale Kontrolle?" "Jaaaah!"

En dan denken we schaapachtig naïef dat we een keurig nette overheid hebben die daar nooit misbruik van zal maken. Maar iedere lezer van dit blad weet dat het wemelt van de overheidsfunctionarissen die misbruik maken van hun bevoegdheden, en die elkaar tegelijk dekken om dat voor de buitenwacht te verbergen.

Deze overheid vertegenwoordigt mij niet meer en respecteert me niet meer, maar controleert me alleen nog maar.

En of er nou een linkse of een rechtse regering zit, dat lijkt weinig meer uit te maken. Ze gaan rustig door met het afbreken van de vrijheid en zelfstandigheid van individuele mensen. We moeten allemaal radertjes in een grote, pseudo-democratische machine worden.

Dit zal mensen steeds meer noodzaken om een rol te spelen en hun imago bij de overheid te regisseren, zodat ze in de juiste bureaucratische hokjes blijven vallen. Minder handige, minder hoog-opgeleide en minder welgestelde mensen zullen bij dat toneelspel als eerste fouten maken of het niet meer vol kunnen houden, in de problemen komen en aan de verkeerde kant van de lijn terecht komen.

Dat is dan weer een alibi voor de staat om deze mensen met dwangmaatregelen, straf en "bemoeizorg" verder te ontmenselijken en klein te maken.

De tijd dat de staat de vrijheid van burgers beschermde, loopt ten einde. Mensen die in vrijheid willen leven, zullen dat in de toekomst zelf moeten organiseren, wetende dat ze de staat daarbij niet kunnen vertrouwen.

Of ben ik te pessimistisch? Laat het dan zien, overheidsdienaren! Laat dan zien dat jullie nog weten wat vrijheid, respect en eerlijkheid betekenen!

Ga je verdiepen in mogelijkheden om lokale gemeenschappen te versterken, om intrinsieke(!) sociale veiligheid te stimuleren in woon- en werkomgevingen. Maar verwar dat niet met het wegzetten van veel subsidies om jullie eigen nut te bewijzen en jullie eigen banen veilig te stellen.

Leer om jullie zucht naar beheersing los te laten. Loop niet achter diegenen aan die brute macht zien als beste garantie voor veiligheid - want dat is het niet, integendeel.

Net als de "war on drugs" zal een "oorlog tegen identiteitsfraude'' niet gewonnen worden. Het is een vorm van disproportionele symptoombestrijding, die een enorme hoop geld, energie en aandacht opvreet, en zo ten koste gaat van werkelijke oplossingen.
Door Chris op
Volgend jaar krijgen alle inwoners een enkelband met GPS zodat exact bij te houden is wie waar en wanneer is.
Door W. Wilkens op
Recht ist was dem Volke nützt!

Vacatures

Van onze partners