of 64231 LinkedIn

Overheid doelwit buitenlandse spionnen

Buitenlandse inlichtingendiensten zijn op alle mogelijke manieren actief in Nederland. De overheid vormt een geliefd doelwit van geheim agenten en andere spionnen. ‘Er is alle aanleiding om de alertheid te verhogen’, stelt AIVD-man Wil van Gemert.
7 reacties
Buitenlandse inlichtingendiensten zijn op alle mogelijke manieren actief in Nederland. De overheid vormt een geliefd doelwit van geheim agenten en andere spionnen. ‘Er is alle aanleiding om de alertheid te verhogen’, stelt AIVD-man Wil van Gemert.
Scherper
Spionage? Spionage! Bestuurders en ambtenaren die toegang hebben tot staatsgeheime en andere gevoelige informatie zijn zich er volgens de AIVD vaak onvoldoende van bewust dat buitenlandse mogendheden hierin bovenmatig geïnteresseerd kunnen zijn. Deze onwetendheid beperkt zich niet tot het individu: overheidsorganisaties hebben zelf ook niet altijd genoeg aandacht voor de potentiële risico’s. ‘Het mag wel wat scherper’, zegt Wil van Gemert, directeur Binnenlandse Veiligheid van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Alertheid verhogen
Van Gemert vindt het hoog tijd om een misverstand uit de weg te ruimen: ‘Veel mensen en organisaties hebben het beeld dat spionage vooral iets is uit vervlogen tijden. De Koude Oorlog. Maar het is wel degelijk een actueel probleem, en daar zou men zich bewust van moeten zijn. Dan heb ik het niet alleen over digitale spionage. Ook de oude, klassieke patronen worden tot op de dag van vandaag toegepast. Daarom is er alle aanleiding om de alertheid te verhogen.’

Secretaresse
De spionagepraktijken kunnen zich volgens Van Gemert voordoen op alle niveaus. ‘De inspanningen zijn niet altijd gericht op de hoogste ambtenaar. Inlichtingendiensten nemen vaak de tijd. Daardoor zie je gebeuren dat ze nu al investeren in iemand die over 5 of 10 jaar misschien over bepaalde informatie kan beschikken. Of ze richten zich op een persoon die de gewenste informatie kan leveren. Denk aan een secretaresse’, zegt Van Gemert (49), eerder directeur Recherche bij de KLPD en nu als directeur Binnenlandse Veiligheid bij de AIVD onder meer belast met terrorismebestrijding.

Hacken
Buitenlandse inlichtingendiensten kunnen volgens de AIVD geïnteresseerd zijn in informatie op politiek, militair, economisch en technischwetenschappelijk terrein. China wist de afgelopen jaren via geïnfecteerde Word- en pdf-bestanden wereldwijd honderden computers te hacken van ambassades, ministeries en internationale instellingen. Via Nederland werd binnengedrongen bij het in België gevestigde Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), het centrale commandocentrum van de militaire NAVO-troepen. Ook werden zeven computers van de Nederlandse stichting International Campaign for Tibet geinfecteerd via het zogeheten Ghost-Net.

Marokko
De ministers Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Verhagen van Buitenlandse Zaken maakten in een brief aan de Tweede Kamer gewag van ‘intimiderende’ praktijken van de Marokkaanse veiligheidsdienst. Marokko probeert volgens de AIVD zicht te houden op migrantengroepen omdat zich daarbinnen mogelijk oppositiegroeperingen bewegen die in het thuisland verboden zijn. Dit motief speelt ook voor andere mogendheden, zoals China, een rol.

Lees hier het uitgebreide artikel
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Media Index op
Audio bewerkers / Vertalers bij de AIVD van allochtone afkomst is het paard van Troje in huis halen. Eigen Nederlandse vertalers opleiden is van groot belang. Er werken behoorlijk wat allochtonen bij de AIVD en dat is vragen om problemen. Veraad, uitspelen van informatie, undercover acties en ga zo maar door. Kippen laat je nu eenmaal niet beveiligen door Vossen. De AIVD wel !!!
Door Media Index op
Buitenlandse software bedrijven in Nederland

Welke motieven en gevaren gaan hier achter schuil ?


Veel buitenlandse software bedrijven onderhouden contact met hun inlichtingdienst


De informationele infrastructuur ruggengraat is een cruciaal onderdeel geworden van onze
Nederlandse samenleving. Naarmate onze samenleving in toenemende mate afhankelijk wordt van
deze technologieën, nemen de verbonden risico’s om deze informatie te beheren en te beschermen toe.

Veel buitenlandse software bedrijven onderhouden contact met hun inlichtingdienst. Deze
buitenlandse inlichtingen diensten leveren in sommige gevallen personeel ( inlichtingen officier m/v) via een legale weg af aan het betreffende bedrijf, want het gaat uiteindelijk om gewoon personeel denkt men. Onder het mom van werkbesprekingen en afspraken kunnen deze buitenlandse inlichtingen officieren ongemoeid hun gang gaan, en het land doorkruisen zonder dat zij opvallen.

Het is nog vrij onduidelijk hoe groot het werkelijke spionage probleem in Nederland. Door de AIVD
wordt er op haar website wel op geattendeerd, maar in de werkelijkheid is dat een bosbrand blussen met een plantensproeier. Buitenlandse inlichtingendiensten in ons land trekken zich weinig aan van de AIVD. De aanpak roept dus om een andere inzet en methodiek. Men heeft er onvoldoenden rekening mee gehouden dat deze vorm van buitenlandse spionage zich kon ontwikkelen tot een serieus probleem.
Door Onno Zele op
Tja, en om achterdeurtjes in het stelsel van basisregistraties lijkt niemand zich druk te maken. Afslagen voor chinesen, russen en marokkanen via allerhande "nieuwe" leveranciers die de laatste jaren zijn toegetreden tot de gemeentelijke markt liggen nogal voor de hand. Maar daar lijkt niemand serieus onderzoek naar te doen. Of toch wel?
Door Wieweet op
Ze speuren naar mogelijke opposititegroeperingen die in het thuisland verboden zijn. Ten eerste geeft mij dat te denken dat Marokko dan toch hun thuisland is, ten tweede hoe is het mogelijk dat dit soort groeperingen hier niet verboden zijn?
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Wie moet er nu weer aan een boterham worden geholpen?

@ koning

Als ik uw reactie zo lees, vraag ik me wel eens af tegen wie onze democratische rechtsstaat verdedigd moet worden (met behoud van het recht van een vrije mening).
Door Niels (ambtenaar) op
Het begint met een s en het rijmt op "pukkel"
Door Bas Koning op
Ach ja, de burgemeester van Rotterdam neemt directe orders aan van de koning van Marokko, zijn leider. Wat dacht u dan?

Mensen met twee paspoorten op bestuursfuncties in Nederland zetten, is nu eenmaal vragen om problemen.

Een marokkaanse agent (in Nederland?!) spioneerde voor zijn eigen land. Gek heh. Zou je nou nooit verwachten heh?

Marokko valt ons land aan. Spionnen moeten ter dood gebracht worden.

Marokkanen met een dubbel paspoort mogen NOOIT de verantwoording dragen voor welk miniem deel van ons land dan ook.

Het is direct afgelopen met dat spioneren, zodra de dubbele nationaliteit is afgeschaft, en wij niet langer toestaan dat anderen dan Nederlanders Nederland besturen, en wij spionnen geven waar ze recht op hebben: de galg.

Marokko spioneerd ons land, dat is een oorlogshandeling: alle Marokkanen ons land uitzetten, en Rabat bombarderen als antwoord. Ambasadeur uitzetten. Alle Marokkanen tot ongewenste vreemdelingen verklaren.

Marokko valt ons aan. Wat doet de overheid eraan? oh.. ze ZITTEN in de overheid!

Stop de Marokkaanse spionnen.
Stop de kolonisatie van Nederland.
Nederland voor de NEDERLANDERS

Moet ik het voor u uitspellen? een Marokkaan, die in de databases van de Nederlandse politie kan snuffelen, en dat doorgeven aan zijn moederland?

Als de koning van Marokko aan een Marokkaan vraagt, of ie even iets wil opzoeken, bij wie ligt dan de loyaliteit van die Marokkaan? bij Nederland? of... bij Marokko?

Hoe komt iemand met 2 loyaliteiten op een bestuursfunctie in Nederland?

Wie is er zo dom geweest om mensen met een paspoort uit een ons vijandig gezind land toegang te geven tot onze nationale databases? Is dat nou domheid, of simpelweg landveraad?

Ons politiekorps zoekt een chef: 'liefst een Marokkaan' (Nederlanders hoeven niet meer te reageren, die maken toch geen kans).

Nederland word brutaal gekoloniseerd, en de overheid werkt daar VOL aan mee. En het volk? Die betaald de rekening, en blijft met lege handen achter.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners