of 62812 LinkedIn

Onderzoeksraad: APK voor grote publieke gebouwen

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen.

Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen.

Dat concludeert de Onderzoeksraad naar aanleiding van onderzoek na het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in 2019. Volgens OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem is zo’n APK noodzakelijk, ‘gegeven het opvallend grote aantal incidenten.’

 

AZ-stadion

De conclusie wordt getrokken na onderzoek naar de instorting van een deel van het tribunedak van het AZ-voetbalstadion in augustus 2019. Het stadion was toen dertien jaar in gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat de stalen dakconstructie al bij oplevering niet voldeed aan de bouwkundige eisen. Binnen enkele jaren ontstond er een scheur in een las. Tijdens het gebruik van het stadion is er nooit een grondige bouwkundige controle van de dakspanten geweest. Daardoor bleef onopgemerkt dat de lasverbinding steeds verder verzwakte. Uiteindelijk stortte het dak in bij een belasting die veel lager was dan waartegen de constructie bestand moest zijn.

 

60 incidenten

De instorting bij het AZ-stadion staat niet op zichzelf. Uit een inventarisatie van de Ondezoeksraad blijken er, in de afgelopen twintig jaar, bij ruim zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken aan het licht te zijn gekomen. De Raad onderzocht al eerder voorvallen in de bouw, zoals de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport (2017), het ingestorte dak van de Grolsch Veste in Enschede (2011) en de ingestorte betonvloer van de B-tower in Rotterdam (2010). Na het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage in Eindhoven heeft de bouwsector een actieplan opgesteld om de controle van de constructieve veiligheid tijdens het ontwerp en de bouw van gebouwen te verbeteren. Wanneer een gebouw eenmaal in gebruik is genomen, blijkt deze controle echter nauwelijks plaats te vinden.

 

Verantwoordelijkheid

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid, maar hoe ze die moeten bewaken is niet uitgewerkt in de wet. Wanneer een gebouw in gebruik is, kunnen incidenten grote gevolgen hebben voor de aanwezige bezoekers. Dijsselbloem: ‘Bezoekers van een publiek gebouw moeten kunnen rekenen op de veiligheid van het gebouw. Dat vergt van gebouweigenaren dat zij alert zijn op de constructieve veiligheid van hun gebouw.’ Daarom doet de Raad de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken om eigenaren van publiek toegankelijke gebouwen wettelijk te verplichten om periodiek onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid van hun gebouw.

 

Rol gemeente

De Raad richt zich in zijn aanbevelingen nadrukkelijk op de beheersing van veiligheidsrisico’s in de gebruiksfase en adviseert met name de minister van Binnenlandse Zaken in actie te komen door eigenaren van grote voor publiek toegankelijke gebouwen wettelijk te verplichten periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw en zo nodig maatregelen nemen ter verbetering daarvan. Dat periodieke onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde deskundige. Gemeenten moeten vervolgens de rol krijgen toe te zien op de invulling van deze wettelijke verplichting.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door René van der Linden (Inspecteur interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht) op
Goed plan behalve de rol van de gemeente. Kwantitatief en kwalitatief ontbreekt het bij gemeenten aan mensen om hier goed uitvoering aan te geven (er wordt overigens keihard gewerkt door de dames en heren toezichthouders). Het beoordelen van de constructieve staat van onderhoud en de rapportages hierover is een vak apart, zeker van dit soort bijzonder bouwwerken. Daarnaast is de huidige financiële situatie bij gemeenten niet rooskleurig en de keus van het bestuur om toezicht te houden op zaken waar geen baten tegenover staan daarmee een moeilijke (tegenover vergunningsgericht toezicht staan leges). Dit wordt onder de omgevingswet alleen maar moeilijker. Waarom niet een landelijke voorziening waar eigenaren hun keuringsrapport kunnen uploaden en mensen zitten met kennis van zaken die steekproefsgewijs die rapporten toetsen? Dit maakt de monitoring doelmatiger en doeltreffender.

Vacatures

Van onze partners