of 60715 LinkedIn

Nieuwe veiligheidsregels nodig voor parkeergarages

De hoeveelheid kunststof in auto’s zorgt bij brand voor hitte en rookontwikkeling wat blussen onmogelijk maakt. Bouwregels voor parkeergarages zijn achterhaald.

De eisen aan parkeergarages zijn achterhaald. In auto’s worden zoveel kunststoffen gebruikt dat bij brand de enorme hitte en rookontwikkeling blussen onmogelijk maakt.

Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem stuurt volgende week een alarmerende brief aan minister Piet Hein Donner van BZK. ‘Daarin komen we tot de conclusie dat de brand in onze parkeergarage De Appelaar in oktober vorig jaar niet op zichzelf staat.’ Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) blijkt dat de bouwregels voor parkeergarages niet meer van deze tijd zijn.


Schneiders: ‘De Regionaal Brandweercommandant concludeerde naar aanleiding van het onderzoek dat hij voortaan een brand in een parkeergarage niet meer gaat blussen, maar smoren. Dus 3 dagen alles dichtplakken en dan maar hopen dat het vuur uit is.’


In zijn werkkamer in het stadhuis van Haarlem kijkt Schneiders uit over de Grote Markt. Aan de andere kant van het plein is parkeergarage De Appelaar. Er is een openbaar gedeelte en een apart deel voor de rechtbank. Vorig jaar vloog op 26 oktober een auto in brand. De eigenaresse kon vluchten. De brandweer probeerde binnen de brand onder controle re krijgen. Door de enorme hitte en rook moest de brandweer opgeven. In het rapport wordt de dienstdoende commandant geciteerd: ‘De manschappen zagen eruit als zwarte pieten en de gespen waren roodgloeiend.’

Vluchtwegen
Het NIFV stelt in het rapport dat De Appelaar - net als de garages die rond de eeuwwisseling en erna een vergunning hebben gekregen - aan alle bouwvoorschriften voldoet. Scheiders: ‘Dat betekent dat een vluchtweg niet langer dan 30 meter mag zijn en een ondergronds gebouw 90 minuten stand moet houden. Gelukkig heeft De Appelaar het 4 uur uitgehouden.’ Daarna moest gevreesd worden voor instorting en moesten de gebruikers van de bovengelegen bebouwing en het plein geëvacueerd worden.

De onderzoekers van het NIFV zeggen in het rapport dat het huidige beleid voor ondergrondse parkeergarages opnieuw moet worden bekeken. In zijn brief zal Schneiders daar ook op ingaan. ‘Het gaat om het vaststellen van een aanvaardbaar niveau van brandbeveiliging. Dat bezoekers van een brand op tijd het vege lijf kunnen redden, is natuurlijk zonder twijfel dé prioriteit. Maar is het te tolereren dat daarna alle auto’s als verloren moeten worden beschouwd? In De Appelaar werden 26 auto’s vernietigd.’

En er komt nog iets bij, dat volgens Schneiders minstens zo belangrijk is. Op de meeste parkeergarages staan vaak gebouwen. ‘De garages zijn gebouwd voor een hitte van ongeveer 300 tot 400 graden. Door de kunststof in de auto’s loopt die op tot 1.000 graden. Dat hebben we in De Appelaar ook gemeten. Het risico is groot dat de constructie bezwijkt en de boel instort.’

Schade
De schade na de brand in de Haarlemse parkeergarage was enorm. Verwrongen staal en gebarsten beton. Het herstel heeft 6 maanden geduurd. Dat was een verlies van 150 duizend euro per maand. De omliggende horeca en culturele instellingen als het Teylers Museum en de Philharmonie kregen veel minder mensen binnen.

Schneiders: ‘Nog los van de economische schade, is er ook een psychologisch effect. Durven mensen nog wel hun auto in zo’n garage te zetten? Is het niet heel erg raar om een brand niet te kunnen blussen?’ Wat zou er aan de regels moeten veranderen, zodat er geen Appelaar- brand meer kan ontstaan? In de Verenigde Staten zijn sprinklerinstallaties verplicht. Brandweerdeskundigen zijn het er niet over eens of dat wel het gewenste effect heeft. Het Platform Parkeren Nederland, Vexpan, ziet meer heil in het verplicht stellen van betere ventilatiesystemen.

Wim van der Heide van Vexpan: ‘Nu zijn die ventilatiesystemen gericht op het winnen van tijd voor de vluchtende bezoeker. Door toepassen van een hardere afvoer van lucht en rook is het mogelijk om het zicht van brandweermensen te vergroten, zodat ze voordat de hitte te groot wordt een schuimlaag over de brand kunnen leggen.’

Vexpan is juist geen voorstander van het gebruik van sprinklerinstallaties. In de kunststof die in auto’s verwerkt wordt, zit olie. ‘Als de sprinklers aangaan, wordt de brandende olie met het water alleen maar verspreid’, weet Van der Heide. Ook met het oog op de toename van het aantal elektrische auto’s is het geen goed idee water te spuiten over een garagebrand.

Schneiders laat het aan de minister van BZK en de brandweerdeskundigen, welke oplossing ze aandragen voor het Appelaar-probleem. ‘Als we ervoor kiezen dat we een dergelijke brand alleen smoren, dan moet dat voor iedereen duidelijk zijn.’ Vexpan steunt het initiatief van Schneiders. ‘Den Haag neem de regie om tot nieuwe regels te komen’, zegt Van der Heide.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John van Lierop (Verenigde Sprinkler Installateurs) op
In het artikel ‘Nieuwe veiligheidsregels nodig voor parkeergarages’ wordt eenzijdig bericht over brandveiligheid van parkeergarages. Voorzitter Van der Heide van Het Platform Parkeren Nederland, Vexpan, doet onzinnige uitlatingen. De VSI hecht aan een juiste voorstelling van zaken. De harde feiten: sprinklerinstallaties detecteren een brand, alarmeren de brandweer en starten direct met blussen. Een beginnende brand krijgt niet de kans om uit te groeien tot een grote brand, zo blijkt steeds weer in de praktijk. In de meeste gevallen blussen de sprinklers zelfs de brand.

Dankzij sprinklers kunnen personen gemakkelijker vluchten en is de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd. Daarnaast zorgt de sprinklerinstallatie voor bescherming van de gebouwconstructie en onderdrukking van de rookontwikkeling. Zodoende kan de brandweer gemakkelijk bij de brandhaard komen en worden de auto’s beter beschermd. Desalniettemin lijkt er voor parkeergarages maar één oplossing te bestaan: ventileren. Bij nagenoeg iedere brand in dergelijke geventileerde garages wordt pijnlijk duidelijk dat de uitgangspunten voor toepassing van de ventilatierichtlijnen niet juist zijn. De intensiteit van parkeergaragebranden blijkt in de praktijk veel groter dan wordt aangenomen.

Gelukkig weten veel gemeenten en parkeergarage- eigenaren dat het ook anders kan. Tal van garages zijn al jaren voorzien van sprinklerinstallaties. Branden die daar ontstaan halen de krant niet! Het voorgaande maakt deze vraag nog prangender: Wat wil de Vexpan nu eigenlijk? Voorkomen dat parkeergarage- exploitanten ‘te veel’ in brandveiligheid investeren? Of juist zorgen dat parkeergarages veiliger worden? De parkeertarieven zijn vaak duizelingwekkend hoog.

Daarvoor mag de parkeerder kwaliteit verwachten, óók kwaliteit in veiligheid. Is dit een pleidooi voor sprinklers? Ja. Maar, in tegenstelling tot de uitlatingen van de heer Van der Heide, wél gebaseerd op feiten en bewijzen uit onafhankelijk onderzoek.
John van Lierop, Verenigde Sprinkler Installateurs
Door Evert (ambtenaar) op
Vuur/hitte bij bron bestrijden, bijv. auto welke bij bepaalde temp. zichzelf dooft dmv aut schuimblusser
Door Guido op
Tsja. Zucht. Pfff en zo.

Na de vakantiecommotie over de bruggen en viaducten buitelt iedereen nu over elkaar heen over dit probleem.

Ondertussen sterven honderden mensen per jaar in ons verkeer.
Maar de verkeersdiscussie gaat in ons land liever over een max. snelheid van130 km. per uur.

En dan komt een brandbrief van een burgemeester natuurlijk wel erg ijverig over, maar staat dus niet in verhouding tot andere dreigingen waar we het liever niet over hebben.

Want dan gaat het niet over overheid, maar over individueel gedrag van mensen. En daar mogen we het niet meer over hebben, want betutteling (?!)
Door Peter van de Leur (senior adviseur brandveiligheid DGMR) op
Ik ben het met het artikel vrijwel totaal oneens. Dat blussen onmogelijk is is uit de lucht gegrepen, tot op heden lukt dat wel degelijk op een tweetal gevallen na in de afgelopen 10 jaar.
Roodgloeiende gespen bij brandweerlieden die buiten worden opgevangen ... pure nonsens.
Dat huidige garages zijn gebouwd voor 300 graden: onzin, alle garages zijn bestand tegen een uur of meer standaardbrand (1000 graden). Zo'n uitspraak maakt ten onrechte iedereen bang die boven een garage woont of werkt.

De burgemeester en de commandant beroepen zich op het onderzoeksrapport van NIFV. Dat rapport doet diverse onjuiste uitspraken, met name over de ventilatie en de brandmeldinstallatie, in de zijlijn van het hoofdonderwerp (optreden brandweer). Een wel erg wankele basis voor vergaande aanbevelingen over ontoereikende regels.

Ik ben het er mee eens dat er nieuw beleid moet komen, maar dat is al lang en breed in gang gezet. Dat weten het NIFV en de burgemeester kennelijk niet, maar laten zij zich informeren voordat ze van alles de openbaarheid in brengen!
Door Hans Guldemond (Dir. Veiligheid Advies Centrum Guldemond) op
Dat er bijstelling moet komen in de veiligheidsvoorschriften voor parkeergarages
is volkomen duidelijk. Recente branden, maar ook andere veiligheidsvelden, hebben dit na onderzoek wel uitgewezen. Daarbij moet niet alleen het accent op openbare parkeergarages worden gelegd maar ook de parkeergarages onder woongebouwen verdienen deze aandacht. Het gevaarsetting onder woongebouwen is van gelijke orde zo niet groter met even grote constructieve risico's. Als adviseur en toetser van het Politie Keurmerk Veilig Wonen zijn deze risico's al vaker op verschillende plaatsen vastgesteld en soms onaanvaardbaar groot.

Vacatures

Van onze partners