of 63908 LinkedIn

Nachtsluiting Utrechtse parken ‘effectief’

De nachtsluiting van drie drukbezochte Utrechtse parken is effectief gebleken, schrijft het college aan de raad. Er lijkt ook geen waterbedeffect geweest te zijn naar andere plekken in de stad. ‘Nu we zien dat het hinderlijke patroon van nachtelijke onrust is doorbroken, hebben we besloten de maatregel te beëindigen.’

De nachtsluiting van drie drukbezochte Utrechtse parken is effectief gebleken, schrijft het college aan de raad. Er lijkt ook geen waterbedeffect geweest te zijn naar andere plekken in de stad. ‘Nu we zien dat het hinderlijke patroon van nachtelijke onrust is doorbroken, hebben we besloten de maatregel te beëindigen.’

Drastische maatregel
‘We gaan weer terug naar de situatie van vóór vrijdag 16 juli’, meldt burgemeester Sharon Dijksma die nog eens wees op de eerdere toezegging deze ‘drastische’ maatregel enkel in uiterste gevallen in te zetten en zo snel mogelijk te beëindigen. Daar ziet het college nu voldoende aanleiding toe, al blijft het goed monitoren hoe het nachtelijk gebruik van de parken, Lepelenburg, Griftpark en Wilhelminapark, zich ontwikkelt. ‘Zo mogelijk passen we hier onze inzet op aan.’ Daarbij houdt het college rekening met eventueel mooier weer, het einde van de vakantie en de start van het nieuwe collegejaar. ‘We bouwen de inzet af als het rustig blijft, maar handhaven deze wanneer de overlast weer toeneemt.’

Nachtsluiting effectief
Half juli besloot burgemeester Dijksma tot de drastische maatregel, omdat in de drie parken sprake was van ‘ernstige overlast, regelmatig met versterkte muziek en met achterlating van kilo’s afval’. ‘De situatie was niet acceptabel en had grote impact op de omgeving en andere parkbezoekers’, aldus het college. Eerder getroffen maatregelen hadden onvoldoende effect. ‘We achtten een reset van de situatie nodig om een doorbraak in de aanpak van de overlast te bereiken en omwonenden rust te geven.’ Die opzet lijkt geslaagd, want de nachtsluiting is effectief gebleken, omdat er in de afgelopen weken in de drie parken geen sprake was van nachtelijke overlast. ‘Mogelijk hebben het matige zomerweer en de vakantieperiode hierbij ook een rol gespeeld’, redeneert burgemeester Dijksma.

Geen waterbedeffect
Er waren minder overlastmeldingen meldt het college: 43 bij de gemeente tijdens drie weken van de nachtsluiting, 126 in de maand juni. Bij de politie was dat 85 in de weken van de nachtsluiting en 208 in de maand juni. Handhavers schreven in totaal drie bekeuringen uit voor overtreding van de nachtsluiting in de parken. Het feit dat zij om 22:00 uur een ronde maakten door de parken om bezoekers te wijzen op de sluiting zorgde er niet alleen voor dat de parken om 23:00 uur leeg waren, maar ook dat bezoekers hun afval beter opruimden. Een waterbedeffect is vervolgens niet geconstateerd, al zijn er op een aantal plekken signalen van toename van drukte, ‘maar dit kan niet direct gerelateerd worden aan de nachtsluiting van de parken’. Op die plekken wordt nader gemonitord.

Rustniveau 'in stand houden'
Tot 1 september zijn extra publiekbegeleiders (tot 23:00 uur) en handhavers (tot 02:00 uur) aan het werk in de parken. Ook spreken jongerenwerkers met verschillende groepen jongeren over dat het goed is om in de parken te chillen en elkaar op te zoeken, maar dat het veroorzaken van overlast niet mag. Verder zijn er overleggen met studentenverenigingen en opleidingsorganisaties over de ‘UIT-dagen’, waarbij de aandacht op het voorkomen van overlast in de parken wordt gebracht. Tot het eind van de zomervakantie staan er tekstkarren in de parken en worden bezoekers aan het park gewezen op het vermijden van drukte en het riskeren van een boete bij het maken van teveel lawaai of het achterlaten van afval. ‘We willen het bereikte rustniveau graag in stand houden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners