of 61441 LinkedIn

Mogelijk nieuwe dwangsom Thermphos

De fabriek heeft teveel ammoniak uitgestoten, verboden stoffen in het water geloosd en problemen met het veiligheidsbeheerssysteem, bleek in de eerste maanden van 2011. Voor de laatste overtreding, die onder het besluit risico zware ongevallen valt, geldt een begunstigingstermijn.
1 reactie
Fosforfabrikant Thermphos In Vlissingen kan een nieuwe dwangsom van de provincie Zeeland tegemoet zien als het geen goed verweer heeft op drie nieuw geconstateerde overtredingen.
Ammoniak
De fabriek heeft teveel ammoniak uitgestoten, verboden stoffen in het water geloosd en problemen met het veiligheidsbeheerssysteem, bleek in de eerste maanden van 2011. Voor de laatste overtreding, die onder het besluit risico zware ongevallen valt, geldt een begunstigingstermijn. In deze termijn kan het bedrijf maatregelen nemen die voorkomen dat de overtreding nog een keer wordt gemaakt. De andere twee overtredingen vallen onder “emissies”, waar geen of een korte begunstigingstermijn voor geldt. Als die termijn voorbij is, wordt de dwangsom “verbeurd”. Thermphos moet dan betalen.

Dwangsom
‘Tegen deze nieuwe overtredingen gaan we handhavend optreden. We geven geen formele waarschuwing, maar gaan meteen over tot een sanctiebeschikking: last onder dwangsom,’ aldus een provinciewoordvoerder. ‘Bij emissies kijken we ook naar de aard van de overtreding en het naleefgedrag van de overtreder. Gezien het aantal dwangsommen dat Thermphos al opgelegd heeft gekregen, moeten we nu wel handhavend optreden en eigenlijk niet om een dwangsom heen.’

Fors
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van de overtreding en het financiële voordeel van het bedrijf. ‘Bij emissies gaat het om forse bedragen. Hoeveel het in dit geval zal zijn, laat ik aan uw verbeelding over’, aldus de woordvoerder. Het kan dus om enkele tienduizenden euro’s tot misschien wel een ton gaan. ‘Maar we willen hierover eerst het bedrijf inlichten en dan moeten we nog hun zienswijze afwachten.’

Discussie
Thermphos is al langer onderwerp van discussie in Zeeland en daarbuiten. De dioxine-uitstoot van het bedrijf was lang te hoog. De VROM-Inspectie wilde de fabriek sluiten, als deze niet aan de normen voldeed. Omliggende gemeenten Vlissingen, Middelburg en Borssele maakten zich zorgen om gezondheidsrisico’s en vroegen de provincie meer werk te maken van reductie van de uitstoot. Onlangs concludeerde de commissie-Mans dat de provincie Zeeland de problemen rond Thermphos verkeerd heeft aangepakt. Het schortte in de handhaving. Ook de Provinciale Staten schoten tekort. De provincie was het niet eens met de conclusies.

VVD
VVD-fractievoorzitter Kees Bierens, ook voorzitter van de stuurgroep onderzoek Thermphos van de Provinciale Staten, kent de overtredingen. ‘Maar die zijn niet in verhouding tot eerdere overtredingen. Gedeputeerde Staten zitten er nu bovenop. De VVD is blij dat de dioxine-uitstoot onder controle is. Het bedrijf is op de goede weg en dat is hoopvol voor de omwonenden. Waarschijnlijk is Thermphos wel een boete aan de provincie verschuldigd. Dat zal zo’n 25.000 euro zijn. Als het daarna nog niet verbeterd, komt sluiting aan de orde. Maar dan moeten we ook naar andere belangen kijken. We moeten er heel scherp op zijn, maar we hebben er als Provinciale Staten vertrouwen in.’

PvdA
PvdA-fractievoorzitter Annebeth Evertz vindt het een goede ontwikkeling dat de provincie flink gaat handhaven. ‘Helaas zijn er wederom teveel stoffen uitgestoten. De provincie is nu verplicht om te handhaven. De volksgezondheid staat op het spel.’ Over het rapport van Mans moet de provincie nog spreken. Doel is om dat met de nieuwe Staten zo snel mogelijk te doen. ‘Maar ze zijn al strikter en dat is positief.’ De PvdA wil dat heel serieus naar de aanbevelingen wordt gekeken. ‘En het liefst dat deze worden overgenomen. We zitten er bovenop.’


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norbert (wijkzaken) op
Regels stellen en regels handhaven. Twee dingen die een overheid gewoon goed moet doen. Geeft de burgers ook duidelijkheid en strekt andere bedrijven tot voorbeeld. Thermos overtreedt stelselmatig en met gevaar voor de volksgezondheid de regels. De bevolking snapt niet waarom er niet opgetreden wordt. De VVD-voorzitter van de provincie geeft het antwoord "er worden andere belangen meegewogen". Dat is nu juist de fout. Bij handhaving geldt het principebeginsel en dat is dat een overheid moet handhaven voorals wanneer omwonenden klagen. De VVD doet hier dus aan belangenverstrengeling waar het niet toegestaan is.

Vacatures

Van onze partners