of 63966 LinkedIn

Minister verdedigt aanpak criminele infiltratie haven

Hoewel districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie onlangs een verontrustend beeld schetste van criminele infiltratie en corruptie in de Rotterdamse haven, wijst minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vooral op wat er wel gebeurt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de haven. Een rapport over integriteit van de douane wordt, op verzoek van de onderzoekers, echter niet openbaar.

Hoewel districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie onlangs een verontrustend beeld schetste van criminele infiltratie en corruptie in de Rotterdamse haven, wijst minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vooral op wat er wel gebeurt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de haven. Een rapport over integriteit van de douane wordt, op verzoek van de onderzoekers, echter niet openbaar.

Corruptie
‘De corruptie in de haven beperkt zich allang niet meer tot de douane en is veel groter dan mensen denken’, stelde Janse eind april in een interview in NRC Handelsblad. Drugscriminelen infiltreren continu en op grote schaal in de internationale rederijen, blijkt uit onderzoek van de Zeehavenpolitie. ‘Drugsbendes hebben het hele logistieke proces in handen’, aldus Janse. ‘Het staat gewoon open.’ Dit verontrustende beeld noopte SP-Kamerlid Michiel van Nispen tot vragen aan minister Grapperhaus.

Aandacht
Die schrijft dat het onderwerp zowel bij de gemeente Rotterdam als bij het rijk ‘hoog op de agenda’ staat. Risico’s op infiltratiepogingen bij overheidsorganisaties en bedrijven ‘die actief zijn op onze toegangspoorten’ zijn volgens hem altijd aanwezig. ‘Dit verdient én vereist onze aandacht.’ De bestrijding van smokkel van verdovende middelen is één van de prioriteiten van de Douane, waar 1064 mensen werkzaam zijn ‘ten behoeve van de Rotterdamse haven’.

Jammer
In het interview stelt Janse dat het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne door het Hit And Run Cargo (HARC)-team van de politie, OM, douane en FIOD sinds 2014 is vervijfvoudigd, maar dat het aantal fte in dat team nog steeds hetzelfde is als toen: 18. Daardoor worden jaarlijks ongeveer 60 van de 130 drugsvangsten niet nader onderzocht. ‘Dat is een beetje absurd. Het is jammer dat de minister het HARC-team al die jaren niet heeft vergroot.’

Meer teams
Maar Grapperhaus schrijft dat de opsporingscapaciteit van het HARC-team momenteel uit 25 fte bestaat, aangevuld met een officier van justitie en een parketsecretaris van het OM. Ook wijst hij op de nauwe samenwerking van het team met het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane, dat aanhoudingen verricht van verdachten en drugspartijen afvoert, dat dit voorjaar is uitgebreid van 26 naar 32 fte ‘en de komende twee jaar naar 39 fte groeit’. Verder noemt Grapperhaus verschillende andere samenwerkingsverbanden en teams die actief zijn in de aanpak in de haven.

Gebrek aan capaciteit
Ook stelt de minister dat een deel van de drugsvondsten geen aanleiding geven voor onderzoek en dat bijvoorbeeld autoriteiten in het bestemmingsland worden geïnformeerd over een drugsvondst ten behoeve van hun onderzoek. ‘Een ander deel van de niet opgevolgde drugsvondsten komt helaas voort uit gebrek aan capaciteit.’ Net als specifieke expertise is die schaars. Wel kijkt zijn ministerie hoe het de aanpak van georganiseerde criminaliteit op deze logistieke knooppunten kan verbeteren.

Dekmantelfirma's
Hét probleem van ondermijning is dat criminelen via bedrijven in de bovenwereld infiltreren, zegt Janse in NRC. Dekmantelfirma’s die ze daarvoor gebruiken zijn volgens hem onontgonnen gebied. ‘We kennen inspectiebedrijven die alleen bestaan om criminele zaken te verrichten, beveiligingsbedrijven, transportondernemingen, beheerders van onroerend goed en ga zo maar door. Wij hebben er eigenlijk nooit iets aan gedaan. Wij pakken geen dekmantelfirma’s, maar drugsorganisaties en zijn snel geneigd om naar de Belastingdienst en FIOD te kijken.’

Particuliere beveiliging
Over of het wenselijk is dat de beveiliging veelal door particuliere bedrijven wordt uitgevoerd, laat Grapperhaus zich niet uit, behalve dat hij erop wijst dat particuliere beveiligingsorganisaties volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. 'Medewerkers zijn getraind om terreinen op een gedegen manier te bewaken.'

Veiligheidsrisicogebied
De bevoegdheid om een gebied als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen ligt bij de burgemeester, nadat de gemeenteraad hem deze bevoegdheid bij verordening heeft verleend en na afstemming in het driehoeksoverleg, reageert Grapperhaus op deze suggestie van Van Nispen. Een deel van de Rotterdamse haven is ooit aangewezen als veiligheidsrisicogebied. ‘De gemeente Rotterdam verkent daarnaast de mogelijkheden van andere maatregelen, passend bij de problematiek in de haven.’

Integriteitsrapport
Interessant is dat het rapport ‘Als de prooi de jager pakt’ over integriteit bij de douane nooit in de openbaarheid is verschenen ‘omdat de toezichthoudende instanties niet mee wilden werken’, stelt Van Nispen die wil weten in hoeverre dit het tegengaan van corruptie en fraude bij drugssmokkel beperkt. Grapperhaus heeft ‘geen concrete signalen ontvangen’ van enige beperking hierdoor, net zo min als dat er bij een nieuw onderzoek geen medewerking wordt verleend. Volgens Grapperhaus hebben de onderzoekers ‘heel duidelijk te kennen gegeven’ dat zij niet willen dat het eerste rapport wordt gepubliceerd. ‘Openbaarmaking is dan ook niet aan de orde.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners