of 63561 LinkedIn

Lokale ondermijningsgelden naar acht steden

Acht gemeenten hebben dit jaar incidenteel geld gekregen voor preventie van ondermijning, omdat zij al een basis van een aanpak hebben en dus snel kunnen starten. Het zijn de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van Kamerleden.

Acht gemeenten hebben dit jaar incidenteel geld gekregen voor preventie van ondermijning, omdat zij al een basis van een aanpak hebben en dus snel kunnen starten. Het zijn de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van Kamerleden.

Snelle start maken
Er is voor deze gemeenten gekozen omdat zij te maken hebben met aanzienlijke ondermijnende criminaliteit. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om een snelle start te maken, omdat in deze gemeenten al een basis is van een aanpak op ondermijnende criminaliteit, aldus Grapperhaus. Samen met Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, volgt hij hiermee het advies van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO).

Continuïteit waarborgen
Vanuit de gelden voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is in 2021 een bedrag van 15 miljoen en in 2022 nog eens 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de verdere versterking van de lokale en regionale aanpak. Het geld is in overleg met het SBO, de VNG en de Regioburgemeesters bestemd. Het SBO adviseerde de minister om de gelden aan de regio’s beschikbaar te stellen ‘om de continuïteit van succesvolle activiteiten uit de regionale versterkingsprogramma’s te waarborgen en/of op basis van nieuwe inzichten aanvullende activiteiten te ontplooien in 2021 en 2022’.

Voorkomen criminele carrières
Grapperhaus heeft de regio’s gevraagdom voor eind september hun voorstellen in te dienen voor de invulling van de extra regionale middelen en daarbij gevraagd om speciale aandacht te besteden aan de preventieve aanpak en het voorkomen van criminele carrières. Via de RIEC’s is vanuit alle regio’s een aanvraag voor een beroep op de extra middelen ingediend. De uiteindelijke verdeling over de regio’s is te zien in deze tabel:

Tabel: verdeling extra middelen aanpak ondermijning per RIEC 2020

RIEC                                                Bedrag
Amsterdam-Amstelland                   2.040,000
Brabant-Zeeland                              3.840.000
Den Haag                                         3.500.000
Midden-Nederland                           3.500.000
Noord-Holland                                  2.631.000
Noord-Nederland                              2.000.000
Oost-Nederland                                2.811.500
Rotterdam                                        4.500.000
Limburg                                            2.450.000

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Deel geld naar 2021
Verder komen dit jaar bepaalde projecten op het terrein van ondermijning niet tot uitvoering, maar worden die activiteiten doorgeschoven naar volgende jaren, aldus de minister. Het geld dat voor de versterking van de preventieve aanpak in gemeenten beschikbaar is, wordt ‘in het ritme gebracht’ met de uitvoering, die in de jaren 2020-2022 plaatsvindt. Daarnaast wordt een deel van het geld voor de informatievoorziening bij het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) verplaatst naar 2021.

Kennisplatform Ondermijning
Een initiatief van het RIEC-LIEC en het Aanjaagteam Ondermijning, dat vandaag is gelanceerd door minister Grapperhaus, is het Kennisplatform Ondermijning. Dit platform moet het kennis delen van professionals in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit vergemakkelijken. Professionals, die werkzaam zijn bij gemeenten en andere convenantpartners van het RIEC-LIEC-bestel uit het hele land, kunnen zich registreren. De website heeft ook publiek toegankelijke informatie en biedt 24/7 het actuele ondermijningsnieuws. Het afgesloten deel van het platform bevat ongeveer twintig thema’s, zoals drugscriminaliteit, witwassen en mensenhandel. Ook is er een community-functie, waarmee professionals in contact kunnen komen met andere professionals uit heel Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners