of 59212 LinkedIn

Interesse voor bestuurlijke aanpak criminaliteit Veluwe

Meerdere gemeenten tonen interesse voor de bestuurlijke criminaliteitsaanpak in de gemeenten Ermelo en Putten. Daar wordt de last onder dwangsom ingezet als middel om drugsdealers en inbrekers te ontmoedigen met als doel gevoelens van onveiligheid bij burgers weg te nemen.

Meerdere gemeenten tonen interesse voor de bestuurlijke criminaliteitsaanpak in de gemeenten Ermelo en Putten. Daar wordt de last onder dwangsom ingezet als middel om drugsdealers en inbrekers te ontmoedigen met als doel gevoelens van onveiligheid bij burgers weg te nemen.

Geen tussenkomst rechter

Wie in de Veluwse gemeenten wordt aangehouden met inbrekerswerktuig of een handelshoeveelheid drugs, hangt sinds een paar jaar een dwangsom van respectievelijk 2.500 en 5.000 euro boven het hoofd naast de strafzaak. Loopt een inbreker of drugsdealer een tweede keer tegen de lamp, worden de dwangsommen ook daadwerkelijk in rekening gebracht. Dat kan zonder tussenkomst van de rechter omdat de last onder dwangsom een bestuursrechtelijke maatregel is. De burgemeester kan de last onder dwangsom opleggen op basis van de APV. Daarbij hoeft een strafbaar feit niet te worden bewezen. De dwangsom geldt dan als een herstelmaatregel om de verdachte de kans te geven om zijn orde-verstorend gedrag te staken. Meerdere gemeenten, waaronder Utrecht hebben belangstelling voor de bestuurlijke aanpak.

 

Aanstelling tot boa voor agenten

De Puttense burgemeester Henk Lambooij (SGP) zegt dat hij in het kader van de criminaliteitsaanpak al meerdere malen een last onder dwangsom heeft opgelegd: ‘Het opmerkelijke is dat veel van deze criminelen, die vaak uit het westen van het land komen, hier vervolgens weg blijven.’ Lambooij vindt niet dat hij op de stoel van de rechter gaat zitten door de last onder dwangsom op te leggen: ‘De afweging die ik daarbij maak is het enkele feit dat een toezichthouder constateert dat iemand in mijn gemeente inbrekersgereedschap of een handelshoeveelheid drugs bij zich heeft. Om die reden hebben alle politieagenten in de gemeente ook een aanstelling tot buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) gekregen. Je kan heel lang discussiëren over de vraag of dergelijke beslissingen bij het college thuishoren, maar als zoiets in een proces verbaal wordt geconstateerd, is dat voor mij een feit.’ Zowel Lambooij als een woordvoerder van de gemeente Ermelo wijzen op een aanzienlijke daling in het aantal inbraken in hun gemeenten het laatste jaar. Beiden willen nog niet stellen dat dit daadwerkelijk het gevolg van de nieuwe aanpak is.

 

Heel gebruikelijk

Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen beval de bestuurlijke aanpak van het dieven- en dealersgilde al eerder aan bij een andere gemeente. ‘Die aanpak is gebaseerd op de tendens dat het strafrecht onvoldoende werkt, en is heel gebruikelijk. Zo is de aanpak eerder gebruikt bij het beboeten van verkeersovertredingen. Toen de rechter daarbij nog schuld moest vaststellen werden er nauwelijks boetes geïnd.’ Brouwer pareert de kritiek van zijn vakgenoot Henny Sackers (hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit) in De Stentor. Sackers vindt het onzorgvuldig dat gemeenten voor officier en rechter spelen. ‘Nogmaals; het is heel gebruikelijk dat burgemeesters dwangsommen opleggen om de openbare orde te bewaken of te herstellen. Dat gebeurt in feite ook als er bijvoorbeeld een vergunning wordt ingetrokken van een café met te luide muziek of wanneer een fietsenwinkel waar heling plaatsvindt wordt gesloten. Het gaat hier om een herstelsanctie. Als bestuursorganen voor al dit soort maatregelen op een rechter moeten wachten, zou er niets meer gebeuren. Dat is ook een zeer belangrijke reden waarom bestuurders integer moeten zijn.’

 

Voordeel van de twijfel

Wel plaatst Brouwer vraagtekens bij de effectiviteit en de houdbaarheid van de bestuurlijke aanpak van drugscriminelen en inbrekers: ‘Zo is mij nog de vraag hoe de gemeenten die dit beleid voeren de dwangsommen gaan innen bij inwoners van andere gemeenten. Dat kan nog wel eens lastig blijken.’ Daarnaast vraagt Brouwer zich af of de bedragen gehandhaafd zullen worden in de rechtszaal. Het verschil tussen de dwangsommen die worden opgelegd aan inbrekers en drugsdealers noemt hij ‘opvallend’. Brouwer verwacht dat de aanpak op termijn tot een zaak bij de bestuursrechter zal leiden als er bezwaar wordt gemaakt tegen een opgelegde last onder dwangsom. ‘Vooralsnog denk ik dat we deze creatieve methode het voordeel van de twijfel moeten geven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door In 't Veld (bestuurskundige) op
De vraag of hiermee het strafrecht wordt omzeild of niet is vanuit juridisch perspectief al een promotieonderzoek waard. Maar de onderliggende vraag is op welke wijze de overheid kan optreden tegen inbrekers en drugsdealers. Immers, daar hebben de inwoners van het dorp, de plaats of de stad last van. Het 'verwijt' dat de burgemeester als zedensherriff optreed is wat merkwaardig. Immers de norm is al door de wetgever bepaald; drugs en inbreken is verboden. En de tijd dat de burgemeester van Swiebertje vriendelijk wuivend door de dorpsstraat loopt ligt en Bromsnor alle problemen laat oplossen al lang achter ons. Is het niet juist aan de burgemeester om er te zijn voor zijn burgers en de middelen te gebruiken die de wetgever hem heeft gegeven om in zijn dorp, plaats of stad een goed leefklimaat te scheppen. Daarbij is het adagium dat het strafrecht toch als ultimum remedium wordt gezien toch ook niet onbelangrijk. Criminaliteit, ondermijning en overlast zijn zaken die ons allen aangaan. Omdat zowel in het bestuurs- als strafrecht het de rechter is die uiteindelijk een oordeel over de zaak velt, geef ook ik graag deze creatieve aanpak het voordeel van de twijfel.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@J.de Niet. Ik suggereer geen omzeilen van de strafrechter. Het is feitelijk omzeilen van de strafrechter.
In feite geeft deze nieuwe lijn aan dat er sprake is van minachting voor de geldende wetgeving t.w. strafrecht en de strafrechters.
U stelt zelf dat het strafrecht onvoldoende werkt voor sommige daders.
Dan krijg je dus de vraag voor wie wel en voor wie geen strafrecht.

Ik ben tegen uitholling van de Trias politica en het ook eens met Ben (gemeentejurist). Het rendement waar ik op doel is door Ben ook en terecht verwoord.
Het is aan de Regering om het Strafrecht met de tijd te laten meegaan niet verkapt aan ijdele burgemeesters (zie oostindie).
Door oostindie op
in Ermelo en Putten functioneren de burgemeesters als zeden sheriff; zolang politiek geen kaders stelt, rekken zij de regels maximaal op..past wel in de cultuur van de dorpen, beetje "Trumpiaans".. maar voor de rechtstaat dodelijk.
Door J. de Niet (fin.adviseur) op
Gemeenten hebben nogal te maken met sociale onveiligheid en schade in het publieke domein. Het strafrecht werkt voor sommige daders onvoldoende, komen er te veel mee weg (en gaan dus vrolijk door). Gemeenten die nu de bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke weg benutten, staan volkomen in hun recht. Het is geen "omzeilen van de strafrechter"" zoals @loekoek suggereert en al helemaal geen rendement. Het gaat namelijk om schadeverhaal en aanpak van daders. En dat vind ik een betere gemeentelijke inkomstenbron dan dat de belastingbetaler er voor moet opdraaien. Het differentieren van de dwangsommen is discutabel, maar dat is een 1 tariefstelsel ook. Gewoon doorgaan Putten en Ermelo en deel je successen!
Door Ben (gemeentejurist) op
Superfoute trend die ook nog niets toevoegt aan het strafrecht. In het strafrecht moet er stellig en overtuifgend bewijs zijn. In het bestuursrecht niet. Hier wordt het strafrecht doorkruist. Heel gevaarlijk! Ik ben fel tegen.
Door W. H. v.d. Kolk op
Interessante optie, maar ik vraag me af of het aanstellen van algemene opsporingsambtenaren als boa wel kan en ook bedoeld wordt. Volgens mij moeten voor een dergelijke toepassing de politieambtenaren aangewezen worden als gemeentelijke toezichthouder. Kortom een ander bevoegdheid dan die ze al hebben als opsporingsambtenaar. Een dergelijke constructie is in andere gemeenten ook toegepast voor bijvoorbeeld bestuurlijke handhaving sin de horeca.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Quote: ‘Die aanpak is gebaseerd op de tendens dat het strafrecht onvoldoende werkt, en is heel gebruikelijk.
Het strafrecht werkt niet uit zichzelf waardoor er sprake zou zijn van een onvoldoende.
Of iets heel gebruikelijk is, wil nog niet zeggen dat het goed is.
De indruk ontstaat hier dat de strafrechter wordt omzeild om versneld rendement te halen.

Vacatures

Van onze partners