of 63372 LinkedIn

Herstart toerisme in 2020 verraste Amsterdam

De herstart van het toerisme in Amsterdam in de zomer van 2020 kwam heel plotseling en sneller dan verwacht op gang, erkent het college in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD. Ook deze zomer is de kans aanzienlijk dat het plots druk kan worden in de stad. Om overlast te voorkomen en drukte in goede banen te leiden treft het college maatregelen.

De herstart van het toerisme in Amsterdam in de zomer van 2020 kwam heel plotseling en sneller dan verwacht op gang, erkent het college in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD. Ook deze zomer is de kans aanzienlijk dat het plots druk kan worden in de stad. Om overlast te voorkomen en drukte in goede banen te leiden treft het college maatregelen.

'Kom niet naar Amsterdam'
‘Bezoekers die met respect omgaan met Amsterdam en Amsterdammers zijn altijd welkom geweest, en blijven dat vanzelfsprekend ook. Bezoekers die respectloos omgaan met onze bewoners en ons erfgoed zijn daarentegen niet welkom. De boodschap die wij voor hen hebben: kom niet naar Amsterdam.’ Dit duidelijke, en toch vrij boude, statement valt te lezen in de raadsbrief die het college woensdag tegelijk met de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD, die de partij op 1 april j.l. had ingediend, naar de gemeenteraad stuurde.

Onhoudbare situaties
In april stuurde het college al een raadsbrief over de voortgang van de Aanpak Binnenstad, waarin een breed pakket aan maatregelen gericht op de binnenstad wordt ontwikkeld en uitgevoerd, maar in de raadsbrief van woensdag wil het college de raad informeren over de terugkeer van bezoekers, en de maatregelen die het treft om die in goede banen te leiden. De stilte en verlatenheid in de stad tijdens de coronacrisis hoopt het college achter zich te laten, maar tegelijkertijd wil het niet terug naar de situatie vóór corona, ‘waarin het druktebeeld soms zeer nadrukkelijk werd bepaald door overlast en onbehoorlijk gedrag, met onhoudbare situaties in delen van de binnenstad als gevolg’.

Basismaatregelen
Bezoekersaantallen stijgen echter alweer en zullen de komende tijd meer toenemen. Het college treft daarom basismaatregelen, maar bereidt ook verdergaande maatregelen voor. De drie pijlers van de basismaatregelen zijn: handhaving en reiniging, crowd management en publieksvoorlichting. 78 gemeentelijke handhavers zien samen met de politie toe op het handhaven van de openbare orde, naleving van de geldende (corona)regels en het tegengaan van overlast. In weekendnachten is er ondersteuning beschikbaar vanuit de flexibele schil.

Handhaving
Net als in de vorige zomer worden ter ondersteuning hosts en buurtconciërges ingezet, zijn er extra schoonmaakrondes op de Wallen en de uitgaanspleinen en wordt er gehandhaafd op wildplassen en alcoholgebruik in de openbare ruimte, net als op overlast op het water en illegale vakantieverhuur. Onder ‘crowd management’ vallen éénrichtingsverkeer op de Wallen, inzet van hosts aldaar en op de uitgaanspleinen en inzet van verkeersregelaars om verkeers- en bezoekersstromen te reguleren.

Culturele stedentrip
Het college verwacht veel van publieksvoorlichting om zowel Amsterdammers als bezoekers van de stad te informeren over gedragsregels en geldende normen. Daarnaast kan het een rol spelen in het spreiden van bezoekers over de stad. De zogenoemde online ‘inspiratie- en activatiecampagne’ richt zich op ‘het aantrekken van potentiële bezoekers uit Nederland en nabijgelegen landen voor een culturele stedentrip naar Amsterdam’.

Aanwijzingsbesluit lachgasbezit
Daarnaast bereidt het college aanvullende maatregelen voor die ‘ingrijpend, maar wellicht noodzakelijk zijn om een positief effect op de leefbaarheid in de binnenstad te bewerkstelligen’. Het gaat dan om het afsluiten van straten voor gemotoriseerd verkeer en extra inzet van hosts en verkeersregelaars. Verder heeft burgemeester Halsema tijdelijk een extra bevoegdheid in de APV om plekken aan te wijzen waar bezit van lachgas (en alcohol en geluidsapparatuur) verboden is. Er is een aanwijzingsbesluit voor (een deel van) De Wallen in voorbereiding, om in ieder geval lachgasbezit tijdelijk te verbieden. Ook wordt daar alcoholverkoop- en consumptie gemonitord. De burgemeester kan, zodra het nodig is, een tijdelijk alcoholverkoopverbod instellen.

Autoslapen
De eerste stroom bezoekers vanuit naburige landen komt nog veel met de auto naar het centrum, rijdt daar rondjes en parkeert ’s nachts op de grachten, waarbij zij vaak ‘autoslapen’ en niet betalen voor het parkeren. Om het autoverkeer tegen te gaan start de gemeente na de zomer met de pilot ‘intelligente toegang voor het Wallengebied’. Tot die tijd controleert een ‘slapersteam’ op nachtelijk autoslapen en zal ook boetes uitdelen en die innen via ‘parate executie’: meteen afrekenen via een mobiel pinautomaat.

Straatdealers
In de zomer van 2020 betroffen de meeste overtredingen al parkeeroverlast, afvalproblematiek en (groeps)overlast. Ook nam de overlast door straatdealers, die zich vooral richten op (feest)toeristen in de stad, fors toe ten opzichte van voor corona. Na diverse klachten kondigde de driehoek maatregelen aan die ‘nog vóór de zomer van 2021 worden ingevoerd om herhaling van problemen te voorkomen’. Handhaving wordt informatie-gestuurd ingezet op tijdstippen en locaties waarop de grootste overlast wordt verwacht. Om drukte te meten gebruikt de gemeente verschillende bronnen, zoals parkeerdata, OV-data, en data afkomstig van het Crowd Monitoring System Amsterdam.

Bezoekersprognoses
De VVD wilde graag weten of het college al zicht heeft op het aantal boekingen voor deze zomer. Het college wijst hiervoor naar de bezoekersprognoses 2018-2021 die de raad in april heeft ontvangen en zijn geactualiseerd voor 2021. Daaruit bleek dat in 2019 Amsterdam 22 miljoen unieke toeristen telde. In 2020 kwamen er 8 miljoen toeristen. Het aantal buitenlandse bezoekers daalde ten opzichte van 2019 met 66 procent en het aantal Nederlandse bezoekers met 48 procent. In de scenario’s voor 2021 ligt het hoogst verwachte aantal bezoekers 45 procent lager dan in 2019. In het midden- en lage scenario ligt dat aantal respectievelijk 53 en 68 procent lager.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners