of 64707 LinkedIn

Helders budget voor beveiliging woning bestuurders

De gemeente Den Helder maakt de komende vier jaar geld vrij voor het beveiligen van woningen van bedreigde bestuurders en ambtenaren. Vorig jaar nam de gemeente al diverse maatregelen, maar toen was daar eigenlijk geen budget voor aanwezig. Nu begroot de gemeente jaarlijks 50.000 euro.

De gemeente Den Helder maakt de komende vier jaar geld vrij voor het beveiligen van woningen van bedreigde bestuurders en ambtenaren. Vorig jaar nam de gemeente al diverse maatregelen, maar toen was daar eigenlijk geen budget voor aanwezig. Nu begroot de gemeente jaarlijks 50.000 euro.

Diverse bedreigingen
Het aantal ‘ongewenste omgangsvormen’ neemt toe, laat de gemeente Den Helder desgevraagd weten. In 2020 zijn er weer diverse bedreigingen geweest van zowel medewerkers als bestuurders. De kosten voor die maatregelen kunnen in de papieren lopen. Het gaat om veiligheidssystemen, camerasystemen, sloten en extra verlichting met bewegingssensore. ‘Maar deze opsomming is niet uitputtend, omdat de aard van bedreigingen divers is.’

Structureel geld
De gemeente baseert zich bij de bepaling van de maatregelen in specifieke gevallen mede op de wens van betrokkenen en op de adviezen van de politie. De kosten voor de maatregelen werden voorheen gefinancierd uit lopende budgetten. De gemeente wil vanwege de gevoeligheid van het onderwerp inhoudelijk niet ingaan op de genomen maatregelen. ‘Maar door de impact die bedreigingen hebben en kosten die we daarvoor maken, hebben we hier nu structureel geld voor opgenomen in de Kadernota.’ Daaruit blijkt dat het voor de jaren 2022-2025 om jaarlijks 50.000 euro gaat.

Subsidie
Verder wijst de gemeente op een bedrag dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld voor preventieve beveiligingsmaatregelen voor bestuurders van decentrale overheden. Sinds dit jaar kunnen zij een subsidie van maximaal 2400 euro ontvangen voor de beveiliging van hun woning. Deze subsidie kan alleen voor het officiële woonadres worden aangevraagd. De woning moet dan wel voorzien zijn van een PKVW-keurmerk. Het gaat alleen om aanvullende beveiligingsvoorzieningen. Na een verhuizing kan een bestuurder (in functie) voor het nieuwe huis opnieuw gebruikmaken van de subsidieregeling.

Bedreigingen 'gemakkelijker geuit'
De gemeente Den Helder ziet dat er ‘in zijn algemeenheid’ gemakkelijker bedreigingen worden geuit met grote persoonlijke en maatschappelijke impact. ‘Een ontwikkeling waar we ons, net als het rijk, zorgen over maken.’ Omdat gemeentebestuurders en -medewerkers in hun functie te maken kunnen krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld en dat enorme impact heeft op hen, vindt de gemeente het waarborgen van hun veiligheid van het grootste belang. ‘Dat geldt zowel voor onze medewerkers en bestuurders als voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners